125066

Quyết định 26/1998/QĐ-TTg về phê duyệt định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang từ nay đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

125066
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 26/1998/QĐ-TTg về phê duyệt định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang từ nay đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 26/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/02/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 26/1998/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/02/1998
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG CĂN CỨ CÁCH MẠNG TỈNH TUYÊN QUANG TỪ NAY ĐẾN NĂM 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (tờ trình số 1247/TT- UB ngày 02 tháng 12 năm 1997) và của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 86-BKH/VPTĐ ngày 6 tháng 1 năm 1998),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang từ nay đến năm 2005 với những nội dung chính như sau:

1. Phạm vi vùng căn cứ Cách mạng tỉnh Tuyên Quang (ATK) bao gồm 18 xã thuộc

3 huyện của tỉnh Tuyên Quang: Tân Trào, Hợp Thành, Minh Thanh, Bình Yên và Lương Thiện (huyện Sơn Dương); xã Kim Quan, Trung Minh, Trung Sơn, Công Đa, Đạo Viên, Trung Yên, Hùng Lợi và Phú Thịnh (huyện Yên Sơn); xã Kim Bình, Kiên Đài, Linh Phú, Vinh Quang và Xuân Quang (huyện Chiêm Hóa).

2. Mục tiêu phát triển:

- Xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trong vùng căn cứ cách mạng.

- Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và phúc lợi xã hội, chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, khu di tích lịch sử; đưa độ che phủ rừng trong ATK lên 61% vào năm 2005 để bảo đảm cảnh quan của vùng căn cứ cách mạng gần giống với những năm kháng chiến trước đây.

- Phủ sóng phát thanh, truyền hình đến các xã trong ATK.

- Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các tuyến đường trục nối tất cả 18 xã trong ATK với trung tâm huyện lỵ, thị xã Tuyên Quang và quốc lộ 2 C.

- Đưa điện lưới quốc gia đến tất cả 18 xã.

- Củng cố, nâng cấp và phát triển hệ thống giáo dục trong vùng.

- Chăm lo sức khỏe cộng đồng, phát triển mạng lưới y tế, nâng cấp bệnh viện khu vực ATK tại Kim Quan - Tân Trào - Kim Bình; giảm tỷ lệ các bệnh xã hội (sốt rét, bướu cổ ...).

3. Định hướng các nhiệm vụ cụ thể:

Từ nay đến năm 2005 sẽ đầu tư thực hiện các dự án cụ thể theo những nội dung như sau:

3.1. Phát triển giao thông trục chính trong khu căn cứ cách mạng: đường được thiết kế, nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cấp VI miền núi có rải nhựa; xây dựng Cầu Chiêm Hóa.

3.2. Đưa điện lưới quốc gia đến 18 xã trong khu căn cứ cách mạng bằng các đường dây có cáp điện áp trung thế 35 KV và 10 KV.

3.3. Phát triển nông, lâm nghiệp:

+ Đẩy mạnh thâm canh cây lương thực, nhất là lúa, ngô; đưa giống mới vào sản xuất, phát triển các loại cây công nghiệp ngắn ngày như: lạc, đậu tương... và trồng cây ăn quả; thực hiện khuyến nông phổ biến các kiến thức cơ bản về chăn nuôi trâu bò, gia cầm, tận dụng mặt nước, ao hồ để nuôi cá.

+ Thủy lợi: Tu sửa, nâng cấp các công trình thủy lợi hiện có để phát huy hết công suất; hỗ trợ xây dựng các công trình đầu mối như: hồ chứa và đập dâng nước, xây dựng các trạm bơm điện để đảm bảo năng lực tưới cho diện tích 774 ha trở lên.

+ Lâm nghiệp: Bảo vệ diện tích rừng hiện có, huy động nguồn vốn trồng rừng, đưa độ che phủ của rừng trong các xã trọng điểm vùng căn cứ cách mạng lên 61%.

3.4. Phát triển hệ thống giáo dục:

+ Xây dựng các trường tiểu học, mầm non tại trung tâm của các xã trọng điểm và các phòng học tại các thôn, bản.

3.5. Phát triển mạng lưới y tế:

+ Nâng cấp bệnh viện đa khoa Kim Bình.

+ Nâng cấp bệnh viện đa khoa Trung Sơn.

+ Nâng cấp bệnh viện đa khoa khu vực Kim Quan - Tân Trào.

+ Đầu tư xây dựng mới 5 trạm y tế xã.

3.6. Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân:

+ Xây dựng trạm phát thanh và thu phát truyền hình ở cụm xã Trung Sơn.

+ Xây dựng trạm phát thanh và thu phát truyền hình ở cụm xã Linh Phú.

+ Xây dựng các công trình văn hóa tại trung tâm các cụm xã để phục vụ nhân dân trong vùng.

Điều 2. ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thành lập Ban quản lý các dự án của tỉnh, đề ra biện pháp cụ thể và chỉ đạo các ngành chức năng trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để thực hiện có hiệu quả định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội này.

Điều 3. Nguồn vốn đầu tư cho các dự án bao gồm: vốn ngân sách nhà nước cấp, vốn tín dụng và huy động vốn trong dân v.v... ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các ngành có liên quan trong tỉnh tiến hành lập các dự án cụ thể trình duyệt theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản