9853

Quyết định 2381/2005/QĐ-CT phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (giai đoạn 2) do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

9853
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2381/2005/QĐ-CT phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (giai đoạn 2) do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 2381/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 12/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2381/2005/QĐ-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 12/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2381/2005/QĐ-CT

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KT-KT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH (GIAI ĐOẠN 2) 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07.02.2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Ban quản lý dự án công trình xây dựng giáo dục tại tờ trình số 117/QLDA ngày 07.11.2005 và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 835/KH-XDCB ngày 14.11.2005, về việc phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình trường THPT Chuyên Bắc Ninh (giai đoạn 2),

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình trường THPT Chuyên Bắc Ninh, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng trường THPT Chuyên Bắc Ninh (giai đoạn 2).

2. Địa điểm xây dựng: Khuôn viên đất nhà trường đang quản lý sử dụng thuộc phường Ninh Xá thị xã Bắc Ninh.

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án công trình xây dựng giáo dục.

- Hình thức quản lý thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

4. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần thiết kế kiểm định đầu tư và xây dựng Hà Nội.

5. Mục tiêu, nội dung, quy mô đầu tư, và giải pháp xây dựng:

5.1 Mục tiêu: Đầu tư xây dựng trường THPT Chuyên Bắc Ninh (giai đoạn 2); hoàn thiện cơ sở vật chất trường THPT Chuyên Bắc Ninh nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi của Tỉnh; với quy mô toàn trường là 30 lớp.

5.2 Nội dung, quy mô đầu tư và giải pháp xây dựng:

- Nhà lớp học 4 tầng tiêu chuẩn cấp III, chịu lửa bậc III; diện tích sàn 980 m2; bao gồm 3 phòng học và các phòng chức năng; chiều cao tầng 3,6 m; kết cấu móng băng giao thoa BTCT mác 200, khung dầm, sàn BTCT đổ tại chỗ mác 200 chịu lực; móng xây gạch chỉ đặc mác 75, tường xây gạch mác 75, xây trát vữa XM-C mác 50; nền lát gạch Gramic nhân tạo kích thước (30x30) cm, cửa có hoa sắt bảo vệ. Cửa đi, cửa sổ gỗ nhóm 2, khuôn đơn kích thước (60x80) cm; chống nóng bằng tôn Đông Anh trên hệ tường thu hồi và xà gồ thép dập U100; điện nước đi ngầm trong tường; thiết bị vệ sinh, vật tư thiết bị điện sản xuất trong nước; tường trong ngoài quét vôi ve.

- Cải tạo ký túc xá: Cải tạo các phòng nội trú theo mô hình phòng khép kín bằng cách xây ốp thêm khu vệ sinh theo tiêu chuẩn công trình cấp III. Cấy cột mở rộng phía hiên sau bố trí các khu vệ sinh cho các phòng nội trú, tổng diện tích sàn 1.250 m2; chiều cao tầng 3,3 m. Kết cấu móng băng giao thoa BTCT mác 200; tường và móng xây gạch đặc mác 75, xây trát vữa XM-C mác 50, mái lát chống nóng theo nhà hiện có, nền lát gạch Ceramic liên doanh chống trơn kích thước (20x20) cm; cửa đi, cửa sổ nhôm kính mờ có khuôn; điện nước đi ngầm trong tường; thiết bị điện, vệ sinh sản xuất trong nước; tường bên trong ốp gạch liên doanh, trần khu vệ sinh bằng nhựa.

(giải pháp xây dựng cụ thể theo báo cáo thẩm định)

6. Tổng mức đầu tư: 6.943.242.000 đồng (sáu tỷ, chín trăm bốn mươi ba triệu đồng); trong đó:

- Xây lắp : 4.928.361.000 đồng;

- Thiết bị : 800.000.000 đồng;

- Chi khác : 642.045.000 đồng;

- Dự phòng : 572.836.000 đồng.

(các chi phí cụ thể theo báo cáo thẩm định)

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

8. Phân chia gói thầu: Dự án chia làm 03 gói thầu; như sau:

- Gói 1: nhà lớp học 4 tầng và các hạng mục phụ trợ;

- Gói 2: Cải tạo nhà ký túc xá;

- Gói 3: Thiết bị.

9. Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước.

10. Trách nhiệm chủ đầu tư: Tổ chức thực hiện dự án theo các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hiện hành.

13. Thời gian thực hiện: Năm 2006-2008.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bắc Ninh và Giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng giáo dục căn cứ quyết định thực hiện./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản