9856

Quyết định 2369/2005/QĐ-CT về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác vận động, phát hành và tham gia mua trái phiếu chính phủ năm 2005 do Chủ tịch Ủy ban nhâm dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

9856
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2369/2005/QĐ-CT về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác vận động, phát hành và tham gia mua trái phiếu chính phủ năm 2005 do Chủ tịch Ủy ban nhâm dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 2369/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 09/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2369/2005/QĐ-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 09/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2369/2005/QĐ-CT

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V TẶNG BẰNG KHEN CHO CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, PHÁT HÀNH VÀ THAM GIA MUA TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2005

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26.11.2003; Nghị định số 121/2005/NÐ-CP ngày 30.9.2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh,

QUYẾT ÐỊNH: 

Ðiều 1 : Tặng thưởng Bằng khen của UBND tỉnh cho 12 tập thể, 01 cá nhân (Có danh sách kèm theo)

Ðã có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ triển khai, vận động và tham gia mua trái phiếu Chính phủ năm 2005.

Kèm theo tiền thưởng cho mỗi tập thể là 600.000 đồng, cá nhân 300.000đồng.

Tổng số tiền thưởng là 7.500.000 đồng (Bẩy triệu, năm trăm ngàn đồng)

Ðiều 2 : Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Trần Văn Tuý

DANH SÁCH

12 TẬP THỂ, 01 CÁ NHÂN ÐƯỢC CHỦ TỊCH UBND TỈNH KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Quyết định số 2369/2005/QÐ-CT ngày 09/12/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh). 

Tập thể:

1. Ban chỉ đạo vận động mua công trái, trái phiếu năm 2005 huyện Gia Bình.

2. Ban chỉ đạo vận động mua công trái, trái phiếu năm 2005 huyện Tiên Du.

3. Ban chỉ đạo vận động mua công trái, trái phiếu năm 2005 huyện Quế Võ.

4. Ban chỉ đạo vận động mua công trái, trái phiếu năm 2005 huyện Yên Phong.

Ðã có nhiều thành tích trong việc chỉ đạo và triển khai cuộc vận động toàn dân tham gia mua trái phiếu Chính phủ năm 2005.

5. Nhân dân và cán bộ xã Cao Ðức, huyện Gia Bình.

6. Nhân dân và cán bộ phường Kinh Bắc, thị xã Bắc Ninh.

7. Nhân dân và cán bộ thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ.

8. Nhân dân và cán bộ xã Ðình Tổ, huyện Thuận Thành.

9. Nhân dân và cán bộ thị trấn Từ Sơn, huyện Từ Sơn.

10. Cán bộ và công chức ngành Giáo dục – Ðào tạo huyện Tiên Du.

11. Cán bộ và công chức Chi cục Thuế huyện Yên phong.

12. Doanh nghiệp tu nhân Ty Vân, phường Ninh xá, thị xã Bắc Ninh.

Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Danh Bình, Cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Công thương huyện Từ Sơn.

Ðã có nhiều thành tích tham gia mua trái phiếu Chính phủ năm 2005./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản