9866

Quyết định 2367/2005/QĐ-CT phê duyệt điều chỉnh giá khu nhà ở Khả Lễ 1, thị xã Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

9866
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2367/2005/QĐ-CT phê duyệt điều chỉnh giá khu nhà ở Khả Lễ 1, thị xã Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 2367/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 09/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2367/2005/QĐ-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 09/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2367/2005/QĐ-CT

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH GIÁ KHU NHÀ Ở KHẢ LỄ 1, THỊ XÃ BẮC NINH 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ vào Thông báo số 26/CT-TB ngày 01.9.2005 của Chủ tịch UBND tỉnh;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 286/TC-VG ngày 28.11.2005,  

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1: Phê duyệt điều chỉnh giá khu nhà ở Khả Lễ 1, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh như sau:

1. Các lô tiếp giáp đường Nguyễn Quyền (quy hoạch cũ là đường nội bộ):

- Các lô tiếp giáp 1 mặt đường: giá từ 1.650.000 đồng/m2 lên giá 2.250.000 đồng/m2.

- Các lô góc tiếp giáp 2 mặt đường: giá từ 1.750.000 đồng/m2 lên giá 2.350.000 đồng/m2.

- Các lô còn lại giữ nguyên giá theo Quyết định số 1750/QÐ-CT ngày 20.10.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

+ Các Lô tiếp giáp đường Bình Than, đường tiếp giáp khu đô thị mới Nam Võ Cường: các lô tiếp giáp 1 mặt đường, giá: 2.250.000 đồng/m2; Lô góc tiếp giáp 2 mặt đường, giá 2.350.000 đồng/m2.

+ Các lô tiếp giáp đường nội bộ khu nhà ở (bao gồm các lô nhà vườn, nhà liền kế): Các lô tiếp giáp 1 mặt đường, giá 1.650.000 đồng/m2; lô góc tiếp giáp 2 mặt đường, giá 1.750.000 đồng/m2.

2. Giá sàn quy định nêu trên đã bao gồm cả chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo dự án đầu tư được duyệt và áp dụng để tổ chức đấu giá theo quy định hiện hành.

3. Tiền sử dụng đất thu được được thực hiện theo quy định về phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn vốn thu từ quỹ đất đấu giá tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

Ðiều 2: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Ðầu tư, Xây dựng; Cục thuế; Chủ tịch UBND thị xã Bắc ninh, Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Công Ngọ
 
 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản