9975

Quyết định 223/2006/QĐ-TU về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Thành ủy để thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW năm 2002 về “một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới” giai đoạn 2005 - 2010 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

9975
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 223/2006/QĐ-TU về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Thành ủy để thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW năm 2002 về “một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới” giai đoạn 2005 - 2010 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 223/2006/QĐ-TU Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 06/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 223/2006/QĐ-TU
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 06/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
THÀNH ỦY HÀ NỘI
******

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
********

Số: 223/2006/QĐ-TU

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CỦA THÀNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 08-NQ/TW NGÀY 02/01/2002 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI” GIAI ĐOẠN 2005 - 2010

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị về “một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới”;
Căn cứ Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 24/5/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2004 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương”;
Căn cứ Quyết định số 2729-QĐ/TU ngày 05/7/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy khóa XIII về “Kiện toàn Ban chỉ đạo của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị”;
Theo đề nghị của Ban Tổ chức Thành ủy;

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Kiện toàn Ban chỉ đạo của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về “một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới” nhiệm kỳ 2005 – 2010, gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Phùng Hữu Phú – UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố - Trưởng ban.

2. Đ/c Ngô Thị Thanh Hằng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Phó Trưởng ban.

3. Đ/c Nguyễn Công Soái - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy - Ủy viên.

4. Đ/c Nguyễn Văn Sửu - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Trưởng ban pháp chế HĐND Thành phố - Ủy viên.

5. Đ/c Nguyễn Đức Nhanh - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố - Ủy viên.

6. Đ/c Hoàng Nghĩa Mai – Thành ủy viên, Bí thư BCS Đảng, Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội - Ủy viên.

7. Đ/c Đặng Văn Khanh – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội - Ủy viên.

8. Đ/c Vũ Công Quảng – Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy - Ủy viên.

9. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hà - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố - Ủy viên.

10. Đ/c Vũ Văn Hậu – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường, Nhà đất - Ủy viên.

11. Đ/c Hoàng Mạnh Hiển – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính thành phố - Ủy viên.

12. Đ/c Giám đốc Sở Nội vụ thành phố - Ủy viên.

13. Đ/c Nguyễn Xuân Thanh – Bí thư BCS Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội - Ủy viên.

14. Đ/c Tô Anh Tuấn – Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc - Ủy viên.

Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra các quận, huyện ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án, Tư pháp thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2004 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Điều 3: Giao Văn phòng Thành ủy là cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo của Thành ủy, có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc quận, huyện ủy, các ngành Tư pháp, các đơn vị có liên quan thực hiện; giúp Ban chỉ đạo chuẩn bị kế hoạch kiểm tra cơ sở, xây dựng các báo cáo về việc tổ chức thực hiện của quận, huyện ủy và các ngành tư pháp của thành phố để báo cáo Trung ương; dự trù kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo từ ngân sách của Đảng bộ.

Điều 4: Quyết định này thay thế Quyết định số 2729-QĐ/TU ngày 05/7/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy khóa XIII; các cấp ủy trực thuộc Thành ủy, các tổ chức đảng, các Sở, Ban, Ngành có liên quan và các đồng chí có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Chính trị
- Ban chỉ đạo CCTPTW
- Văn phòng TW Đảng
- Ban Nội chính TW Đảng
- Thường trực HĐND, UBND TP
- Các Ban Đảng Thành ủy
- Các Quận, huyện ủy
- Các ngành Công an, Kiểm sát Tòa án, Tư pháp Thành phố
- Như điều 1, điều 3
- Văn phòng Thành ủy
- Văn phòng HĐND, UBND TP
- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ 
Nguyễn Phú Trọng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản