326429

Quyết định 2130/QĐ-UBND về công nhận khu chung cư, tổ dân phố, nhà tập thể đạt tiêu chí an toàn phong cháy, chữa cháy năm 2016 do thành phố Hải Phòng ban hành

326429
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2130/QĐ-UBND về công nhận khu chung cư, tổ dân phố, nhà tập thể đạt tiêu chí an toàn phong cháy, chữa cháy năm 2016 do thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 2130/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 30/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2130/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng
Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 30/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2130/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KHU CHUNG CƯ, TỔ DÂN PHỐ, NHÀ TẬP THỂ AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố tại Tờ trình số 1410/TTr-CSPCCC-HDPC ngày 23/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận: 01 khu chung cư, 42 tổ dân phố, 01 nhà tập thể đạt tiêu chí an toàn phong cháy, chữa cháy năm 2016 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị cơ sở duy trì liên tục các điu kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;

- CPVP;
- CV: LĐ, YT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

DANH SÁCH

TỔ DÂN PHỐ, KHU CHUNG CƯ, NHÀ TẬP THỂ AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 2130/QĐ-UBND Ngày 30/9/2016 của UBND thành phố )

I- Tổ dân phố an toàn phòng cháy, chữa cháy:

1. Tổ dân phố Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng;

2. Tổ dân phố Cù Chính Lan 2, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng;

3. Tổ dân phố Bạch Đằng 4, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng;

4. Tổ dân phố Cam Lộ 8, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng;

5. Tổ dân phố Nguyễn Trãi 4, phường Mái Tơ, quận Ngô Quyền;

6. Tổ dân phố số 8, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền;

7. Tổ dân phố số 11, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền;

8. Tổ dân phố số 3, phường Trại Cau, quận Lê Chân;

9. Tổ dân phố số 2, phường Lãm Hà, quận Kiến An;

10. Tổ dân phố số 4, phường Lãm Hà, quận Kiến An;

11. Tổ dân phố Đống Khê 1, phường Đồng Hòa, quận Kiến An;

12. Tổ dân phố Phương Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An;

13. Tổ dân phố số 16, phường Bắc Sơn, quận Kiến An;

14. Tổ dân phố số 2, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An;

15. Tổ dân phố số 5, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An;

16. Tổ dân phố Minh Khai 1, phường Tràng Minh, quận Kiến An;

17. Tổ dân phố Minh Khai 2, phường Tràng Minh, quận Kiến An;

18. Tổ dân phố Gò Công 3, phường Phù Liễn, quận Kiến An;

19. Tổ dân phố Gò Công 5, phường Phù Liễn, quận Kiến An;

20. Tổ dân phố Khúc Trì 1, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An;

21. Tổ dân phố Khúc Trì 2, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An;

22. Tổ dân phố Kha Lâm 3, phường Nam Sơn, quận Kiến An;

23. Tổ dân phố Kha Lâm 4, phường Nam Sơn, quận Kiến An;

24. Tổ dân phố Trần Nhân Tông 1, phường Quán Trữ, quận Kiến An;

25. Tổ dân phố Trần Nhân Tông 2, phường Quán Trữ, quận Kiến An;

26. Tổ dân phố Cận Sơn 1, phường Văn Đẩu, quận Kiến An;

27. Tổ dân phố Cận Sơn 2, phường Văn Đẩu, quận Kiến An;

28. Tổ dân phố E5, phường Cát Bi, quận Hải An, quận Hải An;

29. Tổ dân phố Phương Lưu 6, phường Đông Hải 1, quận Hải An;

30. Tdân phố Vườn Dừa, phường Đông Hải 2, quận Hải An;

31. Tổ dân phố Tân Tiến, phường Tân Thành, quận Dương Kinh;

32. Tổ dân phĐại Đồng, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn;

33. Tổ dân phố Tiểu khu Tân Hòa, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo;

34. Tổ dân phố Khu 8, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng;

35. Tổ dân phố Bạch Đằng II, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên;

36. Tổ dân phố Quyết Hùng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên;

37. Tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên;

38. Tổ dân phố Đà Nng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên;

39. Tổ dân phố Hồ Sen, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy;

40. Tdân phố Trung Dũng, thị trấn An Lão, huyện An Lão;

41. Tổ dân phố số 5, thị trấn An Dương, huyện An Dương;

42. Tổ dân phố số 17, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải.

II- Khu chung cư an toàn phòng cháy, chữa cháy:

1. Khu chung cư Bắc Sơn thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng, địa chỉ: Phường Bắc Sơn, quận Kiến An.

III- Nhà tập thể an toàn phòng cháy, chữa cháy:

1. Nhà tập thể Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. Địa chỉ: Xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản