326411

Quyết định 2030/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

326411
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2030/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 2030/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 19/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/10/2016 Số công báo: 1071-1072
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2030/QĐ-CTN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước
Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 19/09/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/10/2016
Số công báo: 1071-1072
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2030/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 277/TTr-CP ngày 25/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 10 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2030/QĐ-CTN ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 17/7/1989 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Saitamaken, Kawaguchishi, Angoyo, Yoshioka 1300-12

Giới tính: Nữ

2. Thái Ngọc Nhật Khanh, sinh ngày 17/9/1994 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Hyogoken Amagasaki-shi, Kuchitanaka 1, Chome 26-3

Giới tính: Nữ

3. Trần Thị Vân, sinh ngày 20/9/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kanagawaken, Yokohamashi, Izumiku, Shirayuri 1-14-9

Giới tính: Nữ

4. Cao Thăng, sinh ngày 20/8/1971 tại Thái Bình

Hiện trú tại: 3-7-87 Koyanagi, Fuchu, Tokyo 183-0013

Giới tính: Nam

5. Cao Nhật Minh, sinh ngày 17/8/2006 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: 3-7-87 Koyanagi, Fuchu, Tokyo 183-0013

Giới tính: Nữ

6. Cao Dạ Minh, sinh ngày 16/12/2009 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: 3-7-87 Koyanagi, Fuchu, Tokyo 183-0013

Giới tính: Nữ

7. Phan Thị Diễm Kiều, sinh ngày 19/4/1994 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Saitama-ken, Konosu-shi, Ningyo-cho, 3-2-89-102

Giới tính: Nữ

8. Trần Như Ý, sinh ngày 18/01/2014 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Saitama-ken, Kawaguchi-shi, Kamiaokinishi 5-3-26

Giới tính: Nữ

9. Trần Linh Hoan, sinh ngày 06/6/1968 tại Campuchia

Hiện trú tại: Tokyoto, Kitakuoji, 5-2-2-417

Giới tính: Nữ

10. Trần Văn Bỉnh, sinh ngày 24/01/1978 tại Nam Định

Hiện trú tại: 66 Naebacho, Setoshi, Aichiken 486-0983.

Giới tính: Nam

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản