458389

Quyết định 2003/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành

458389
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2003/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 2003/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 12/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/11/2020 Số công báo: 1107-1108
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2003/QĐ-CTN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước
Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 12/11/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 26/11/2020
Số công báo: 1107-1108
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2003/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 513/TTr-CP ngày 13/10/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI LÀO ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2003/QĐ-CTN ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.

Huỳnh Ngọc Chiêm, sinh ngày 12/7/1974 tại Thừa Thiên Huế

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hộ chiếu số N020077 cấp ngày 12/8/2018 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Hiện trú tại: bản Sổm-sa-núc, quận Hạt-xai-phong, thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nam

2.

Nguyễn Thị Phi Lưu, sinh ngày 10/10/1984 tại Thừa Thiên Huế

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, GKS số 1011, quyển số 01, ngày 09/9/1986

Hộ chiếu số C3835792 cấp ngày 05/10/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Hiện trú tại: bản Sổm-sa-núc, quận Hạt-xai-phong, thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

3.

Huỳnh Nguyễn Thị Phi Líp, sinh ngày 12/8/2005 tại Thừa Thiên Huế

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, GKS số 229/2005 ngày 05/9/2005

Hộ chiếu số C0003842 cấp ngày 05/10/2017 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Hiện trú tại: bản Sổm-sa-núc, quận Hạt-xai-phong, thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giới tính: Nữ

4.

Huỳnh Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 14/4/2008 tại CHDCND Lào

Nơi đăng ký khai sinh: Cơ quan đại diện Việt Nam tại CHDCND Lào, GKS số 13-LS-09

Hộ chiếu số N1655705 cấp ngày 27/12/2014 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Hiện trú tại: bản Sổm-sa-núc, quận Hạt-xai-phong, thủ đô Viêng Chăn

Giới tính: Nữ

5.

Huỳnh Thị Ngọc Anh, sinh ngày 08/3/2018 tại CHDCND Lào

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Lào, GKS số 59/KS-18 ngày 25/5/2018

Hộ chiếu số N2020033 cấp ngày 08/3/2018 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Hiện trú tại: bản Sổm-sa-núc, quận Hạt-xai-phong, thủ đô Viêng Chăn

Giới tính: Nữ

6.

Hoàng Quốc Khương, sinh ngày 19/9/1977 tại Hà Tĩnh

Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, GKS số 116/2019 ngày 04/5/2019

Hộ chiếu số N1473697 cấp ngày 18/8/2011 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Hiện trú tại: bản phôn Xa Vẳn, huyện Sỉ Sắt Tạ Nác, thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Giới tính: Nam

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản