5600

Quyết định 20/2004/QĐ-BTS về việc thành lập Trung tâm dịch vụ kỹ thuật Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trực thuộc Cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

5600
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 20/2004/QĐ-BTS về việc thành lập Trung tâm dịch vụ kỹ thuật Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trực thuộc Cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 20/2004/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Lương Lê Phương
Ngày ban hành: 30/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/09/2004 Số công báo: 10-10
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 20/2004/QĐ-BTS
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản
Người ký: Lương Lê Phương
Ngày ban hành: 30/08/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/09/2004
Số công báo: 10-10
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2004/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHAI THÁC & BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

TRỰC THUỘC CỤC KHAI THÁC & BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN.

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 2/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;.
Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-BTS ngày 5/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Cục trưởng Cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Trung tâm dịch vụ kỹ thuật Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản ( dưới đây gọi tắt là Trung tâm ) trực thuộc Cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự cân đối một phần tài chính; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc để giao dịch.

Quy chế hoạt động của Trung tâm do Cục trưởng Cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản phê duyệt.

Trung tâm đặt trụ sở tại số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Điều 2: Trung tâm được hoạt động trong các lĩnh vực sau:

1. Đăng kiểm tàu cá thuộc phạm vi Bộ Thủy sản quản lý; kiểm định các thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn như : nồi hơi, bình chịu áp lực, hệ thống lạnh trong ngành Thủy sản theo phân công, phân cấp của Bộ Thuỷ sản và quy định của pháp luật.

- Phối hợp với cơ quan đăng kiểm thủy sản địa phương thực hiện công tác kiểm tra an toàn kỹ thuật các phương tiện nghề cá tại các địa phương theo kế hoạch công tác hàng năm được Cục trưởng Cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản phê duyệt.

2.Dịch vụ về đào tạo:

a) - Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn và cấp chứng chỉ cho thuyền viên tàu cá, công nhân vận hành, chế tạo, sửa chữa các thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn theo quy định của Bộ Thủy sản và của Pháp luật.

b) - Phối hợp với các trường, các Chi cục để đào tạo Thuyền trưởng, Máy trưởng tàu cá theo quy định của Pháp luật và của Bộ Thủy sản.

3.Dịch vụ về tư vấn, kỹ thuật và công nghệ:

a) - Tư vấn cho mọi thành phần kinh tế khi có nhu cầu, làm đúng, làm đủ các quy định của Nhà nước và của Bộ Thủy sản về đăng kiểm, đăng ký tàu cá, kiểm định các thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn và về khai thác & bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sống tự nhiên của các loài thủy sản.

b) - Thực hiện thiết kế tàu cá, lập hồ sơ hoàn công tàu cá có chiều dài đường nước thiết kế lớn hơn hoặc bằng 20 m ( LTK >=20 m ) ; liên kết với các Chi cục, các chủ Doanh nghiệp, chủ phương tiện để lập hồ sơ hoàn công các phương tiện, thiết bị nghề cá theo quy định.

c) - Cung ứng các trang, thiết bị, dụng cụ phục vụ hoạt động nghề cá như phao cứu sinh, thiết bị hằng hải, lưới sợi và các vật tư, vật liệu, trang thiết bị khác phục vụ cho khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

4. Thực hiện các loại hình dịch vụ trong khuôn khổ Pháp luật cho phép.

Điều 3: Trung tâm có quyền hạn và nghĩa vụ:

Được trực tiếp giao dịch, ký kết thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong các lĩnh vực được phép hoạt động nêu tại điều 2.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và với Cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo quy định của Pháp luật.

& Tuân thủ pháp luật, các quy định, hướng dẫn cuả các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến lĩnh vực được phép hoạt động của Trung tâm.

Điều 4: Trung tâm có Giá đốc do Bộ trưởng Bộ Thủy sản bổ nhiệm theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Vụ tổ chức Cán bộ. Giúp việc Giám đốc có một hoặc hai Phó giám đốc, kế toán trưởng và một số cán bộ nhân viên chuyên môn nghiệp vụ.

Các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Trung tâm do Cục trưởng Cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tuyển chọn và bổ nhiệm sau khi được sự chấp thuận của Bộ Thủy sản. Biên chế sự nghiệp của Trung tâm 05 người được hưởng lương ngân sách gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, 1-2 cán bộ đăng kiểm. Các cán bộ nhân viên chuyên môn nghiệp vụ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Điều 5: Kinh phí đầu tư trang thiết bị ban đầu của Trung tâm do Cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đầu tư trang bị sau khi được Bộ Thuỷ sản phê duyêt.

Kinh phí hoạt động của Trung tâm được trích từ phí hoạt động dich vụ theo quy định của pháp luật và Bộ Thủy sản.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 7: Các Ông Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ và Cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN
THỨ TRƯỞNG 
Lương Lê Phương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản