Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 16/2004/QĐ-BTS về việc thành lập Trung tâm Quốc gia giống Hải sản miền Trung do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 16/2004/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Việt Thắng
Ngày ban hành: 14/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/06/2004 Số công báo: 34-34
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 16/2004/QĐ-BTS
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản
Người ký: Nguyễn Việt Thắng
Ngày ban hành: 14/06/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/06/2004
Số công báo: 34-34
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2004/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM QUỐC GIA GIỐNG HẢI SẢN MIỀN TRUNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;
Xét tờ trình số 48/TTr-TT3 ngày 15/3/2004 của Trung tâm Nghiên cứu thủy sản III;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Quốc gia giống Hải sản miền Trung, trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu thủy sản III.

Trung tâm Quốc gia giống Hải sản miền Trung (dưới đây gọi là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp, có dấu và tài khoản riêng. Trụ sở chính đặt tại thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà.

Điều 2. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ:

A. Chức năng.

Nghiên cứu khoa học công nghệ về giống và nuôi hải sản khu vực miền Trung

B. Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, thực nghiệm nâng cao chất lượng di truyền các loài hải sản nước mặn, nước lợ để tạo ra các sản phẩm giống hải sản có chất lượng cao, sạch bệnh.

2. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ lưu giữ gien, công nghệ sản xuất giống và công nghệ nuôi các loài hải sản nước mặn, nước lợ, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chế lưu giữ đàn giống gốc đảm bảo chất lượng, bao gồm các giống địa phương, các giống mới gia hoá hoặc giống nhập nội đã thuần hoá đạt kết quả.

3. Đảm bảo cung cấp giống gốc hải sản, kỹ thuật nuôi cho các Trung tâm thủy sản tỉnh, các trại giống cấp I và các thành phần kinh tế tham gia sản xuất giống. Thực hiện việc nghiên cứu phát triển nuôi biển.

4. Khảo nghiệm các loại giống mới, thức ăn, chế phẩm sinh học, hoá chất và thuốc thú y thủy sản phục vụ cho nuôi trồng thuỷ sản.

5. Phối hợp với Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia, các đơn vị trong và ngoài ngành có chức năng khuyến ngư chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến ngư cho các tỉnh miền Trung.

6. Trao đổi thông tin khoa học công nghệ, kinh tế và quản lý trong lĩnh vực nghiên cứu nuôi và sản xuất giống hải sản.

7. Tham gia các hoạt động về hợp tác quốc tế, trao đổi vật liệu di truyền hải sản với các nước theo sự phân công của Bộ.

8. Quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn vốn và lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Bộ.

9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ giao, thông qua Trung tâm Nghiên cứu thủy sản III.

Điều 3. Trung tâm có 1 Giám đốc, 1-2 phó Giám đốc. Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thuỷ sản III, Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia giống do Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thủy sản III bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

Trung tâm có 04 bộ phận:

1. Văn phòng. ( Tổng hợp, Thông tin, Hành chính, Kế toán …)

2. Phòng Nghiên cứu Khoa học công nghệ về giống

3. Phòng Nghiên cứu Khoa học công nghệ nuôi trồng Hải sản.

4. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển nuôi biển Sông Lô (Nha Trang).

Biên chế và quỹ lương của Trung tâm được lấy từ biên chế và quỹ lư&# 417;ng của Trung tâm Nghiên cứu thủy sản III, ngoài ra Trung tâm được tuyển dụng lao động hợp đồng theo nhu cầu công việc. Lương và các quyền lợi khác của lao động hợp đồng do Trung tâm chi trả theo quy định của Luật Lao động.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 kể từ ngày đăng công báo.

Các ông: Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra, Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Giám đốc các Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thuỷ sản III, Giám đốc Trung tâm Quốc gia giống Hải sản miền Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nguyễn Việt Thắng

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản