9737

Quyết định 110/2005/QĐ-UB thành lập Trung tâm dạy nghề Kinh Bắc thuộc Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

9737
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 110/2005/QĐ-UB thành lập Trung tâm dạy nghề Kinh Bắc thuộc Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 110/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 07/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 110/2005/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 07/09/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 110/2005/QĐ-UB

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ KINH BẮC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẮC NINH 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Lao động; Luật Giáo dục về dạy nghề;
Căn cứ Nghị định số 02/2001/NÐ- CP, ngày 09/01/2001 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề;
Căn cứ Thông tu số 01/2002/TT-BLÐTBXH, ngày 04/02/2002 của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội, hướng dẫn việc thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề;
Căn cứ Chương trình giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động, giai đoạn 2001-2005 và quy hoạch phát triển mạng lưới dạy nghề tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2002- 2010;
Xét đề nghị của Sở Lao động-TBXH, tại Tờ trình số 621/TTr-SNV ngày 26/7/2005,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1: Thành lập Trung tâm dạy nghề Kinh Bắc thuộc Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Bắc Ninh.

Trung tâm dạy nghề Kinh Bắc là cơ sở dậy nghề ngoài công lập; có tu cách pháp nhân, có con đấu và được mở tài khoản riêng theo qui định hiện hành của Nhà nước. Trung tâm chịu sự lãnh dạo trực tiếp, toàn diện của Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Bắc Ninh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chức năng.

Trụ sở của Trung tâm : Ðặt tại Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Bắc Ninh số 15 đường Nguyễn Văn Cừ, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Ðiều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn và ngành nghề đào tạo của Trung tâm:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn: Tổ chức dạy nghề ngắn hạn; liên kết đào tạo nghề với các cơ sở dậy nghề, hợp đồng đào tạo nghề với các đơn vị sử dụng lao động; cung cấp lao động cho các đơn vị làm nhiệm vụ xuất khẩu lao động; tu vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động theo quy định của pháp luật; tổ chức, quản lý quá trình đào tạo và cấp chứng chỉ nghề theo thẩm quyền do pháp luật qui định; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về dậy nghề.

2. Ngành nghề đào tạo gồm:

- May công nghiệp và dân dụng.

- Tin học.

- Ngoại Ngữ.

- Thợ Xây dựng.

- Ðiện dân dụng .

- Thợ gò hàn.

Ðiều 3: Tổ chức bộ máy của trung tâm gồm:

- Giám đốc, Phó Giám đốc.

- Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc.

- Ðội ngũ giáo viên, giáo trình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2002/TT- BLÐTBXH, ngày 04/01/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội.

Ðiều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ truởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thương mại-Du lịch, Sở Lao động- TB&XH, Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Bắc Ninh, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH BẮC NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Văn Tuý

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản