124312

Quyết định 1007/QĐ-BNN-KH năm 2011 về Giá mua tăng thuốc bảo vệ thực vật Thiamethoxam (Asarasuper 250 WDG) đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

124312
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1007/QĐ-BNN-KH năm 2011 về Giá mua tăng thuốc bảo vệ thực vật Thiamethoxam (Asarasuper 250 WDG) đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1007/QĐ-BNN-KH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 18/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1007/QĐ-BNN-KH
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 18/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1007/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ MUA TĂNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT THIAMETHOXAM (ASARASUPER 250 WDG) ĐƯA VÀO DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 23/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011;
Căn cứ văn bản số 4158/BNN-KH ngày 15/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai kế hoạch mua tăng dự trữ thuốc bảo vệ thực vật năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 1065/QĐ-BTC ngày 12/5/2011 của Bộ Tài chính về quy định giá mua tăng thuốc Thiamethoxam đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011;
Căn cứ vào giá thuốc Asarasuper 250 WDG bán ra trên thị trường hiện nay;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giá mua tăng thuốc bảo vệ thực vật Thiamethoxam (Asarasuper 250 WDG) tại cửa kho dự trữ (đã có thuế giá trị gia tăng) đủ tiêu chuẩn chất lượng để đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011 là 1.317.750.000 đồng/tấn.

- Tiêu chuẩn chất lượng: Theo tiêu chuẩn ngành số 03/2001-CL ban hành ngày 10/12/2001 của Cục Bảo vệ thực vật.

- Quy cách: đóng gói nhỏ; 1 gói 12,7 gr; 1 hộp đựng 30 gói; 1 thùng đựng 10 hộp; 1 tấn tương đương 78.740 gói.

- Hạn sử dụng: 2 năm.

- Nơi bảo quản: Tại kho Chi nhánh Công ty cổ phần Quốc tế Hòa Bình - Khu công nghiệp Đức Hòa 1, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng đối với việc mua số thuốc Thiamethoxam đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011 được quy định tại văn bản số 4158/BNN-KH ngày 15/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ, Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Hòa Bình và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: TC; KH và ĐT;
- T. Cục DTNN (Bộ T/C);
- Cục Quản lý giá (Bộ T/C);
- Vụ TC;
- Lưu; VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản