8690

Quyết định 10/2000/QĐ-BCN thành lập Nhà máy thuỷ điện Ialy do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

8690
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 10/2000/QĐ-BCN thành lập Nhà máy thuỷ điện Ialy do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 10/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 28/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/03/2000 Số công báo: 12-12
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 10/2000/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 28/02/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/03/2000
Số công báo: 12-12
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 10/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN IALY

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Công văn số 10/CP-ĐMDN ngày 31 tháng 01 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định thành lập Nhà máy thuỷ điện Ialy;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (tờ trình số 339 EVN/HĐQT/TCCB.LĐ ngày 17 tháng 11 năm 1999) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Nhà máy thuỷ điện Ialy trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

Nhà máy thuỷ điện Ialy là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty, có tài khoản tại Ngân hàng, có con dấu để giao dịch theo quy định của Nhà nước.

- Tên giao dịch Quốc tế: Ialy Hydro Power Plant, viết tắt là: HPP

- Trụ sở chính đặt tại : Xã Iamnông, huyện ChưPảh, tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh:

- Quản lý, vận hành và sản xuất điện năng;

- Sửa chữa bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp các thiết bị và các công trình của Nhà máy.

Vốn điều lệ: 8.876.704.000,00 đồng

Điều 3. Nhà máy thuỷ điện Ialy có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Nhà máy do Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam phê duyệt và những quy định khác của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng Vụ chức năng, các Cục trưởng Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Nhà máy thuỷ điện Ialy, Giám đốc Ban quản lý công trình thuỷ điện Ialy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Đặng Vũ Chư

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản