5773

Nghị quyết số 45/2004/NQ-HĐ về nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2004 do Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh ban hành

5773
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết số 45/2004/NQ-HĐ về nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2004 do Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 45/2004/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Văn Cương
Ngày ban hành: 09/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 45/2004/NQ-HĐ
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Võ Văn Cương
Ngày ban hành: 09/01/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/2004/NQ-HĐ

TP. Hồ Chí Minh , ngày 09 tháng 01 năm 2004 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2004

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2003;
Sau khi xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các cơ quan hữu quan thành phố về tình hình kinh tế-xã hội năm 2003 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thành phố năm 2004, phát biểu của Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu;
Kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VI được tổ chức từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 01 năm 2004

 QUYẾT NGHỊ

Nhất trí báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân về hoạt động và sử dụng kinh phí của Hội đồng nhân dân thành phố trong năm 2003 và chương trình công tác, kinh phí năm 2004, các báo cáo thẩm định của 3 Ban;

Tán thành báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình kinh tế- xã hội thành phố năm 2003, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2004;

Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh một số nội dung như sau:

I.ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2003:

Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Tuy tình hình 6 tháng đầu năm có nhiều khó khăn ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố như chiến tranh ở Iraq, dịch SARS; nhưng với sự nổ lực phấn đấu của các cấp chính quyền, ban ngành và nhân dân, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản của Hội đồng nhân dân thành phố đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn( GDP) tăng 11,2% so cùng kỳ( kế hoạch 11% trở lên).

1. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,3% so cùng kỳ( kế hoạch 15%).

2. Giá trị các ngành dịch vụ tăng 9,7% so cùng kỳ( kế hoạch 9,5%).

3. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 9,1% so cùng kỳ( kế hoạch 4,5%).

4. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng 13,7% so cùng kỳ( kế hoạch 10%).

5. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 36.600 tỉ đồng, tăng13% so cùng kỳ( kế hoạch 35.500 tỉ đồng).

6. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài 550 triệu USD, tăng 7% so cùng kỳ(kế hoạch 700 triệu USD).

7. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 38.491 tỉ đồng, tăng 8,7% so cùng kỳ( kế hoạch 38.216,9 tỉ đồng, trong đó thu ngân sách phần nội địa đạt 22.184 tỉ đồng tăng 17,9% so cùng kỳ(kế hoạch 20.347,2 tỉ đồng).

8. Giảm trên 20.000 hộ nghèo, đạt kế hoạch cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố.

9. Đạt kế hoạch giới thiệu việc làm cho 210.000 người, , trong đó có 70.000 người có việc làm ổn định, 190.000 người được đào tạo nghề( kế hoạch 181.000 người).

10. Di dời 35 doanh nghiệp ô nhiễm nặng ( kế hoạch 79 doanh nghiệp).

Thành phố đã đầu tư vốn cho phát triển văn hóa xã hội cao hơn năm trước như mở rộng, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị; đề ra các chính sách , các biện pháp quản lí hợp lí và khá hiệu quả. Với kết quả bước đầu thực hiện Năm trật tự kỹ cương- Nếp sống văn minh đô thị, thành phố đã có những thay đổi, sạch đẹp, khang trang hơn, nhất là ở khu trung tâm thành phố và nơi có các nhà thi đấu phục vụ SEA Games. Công tác tổ chức SEA Games tại thành phố thành công tốt đẹp đã để lại ấn tượng về một thành phố an toàn, lịch sự và thân thiện đối với bạn bè quốc tế.Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và có kết quả khá hơn.

Bên cạnh kết quả đạt được, có một số chỉ tiêu theo nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố đầu năm chưa đạt như: vốn đầu tư nước ngoài(đạt 557/700 triệu USD), di dời doanh nghiệp ô nhiễm nặng(đạt 35/79 doanh nghiệp), giảm 50% điểm ngập nước, giảm tỉ lệ thất thoát nước(còn 35,02%/kế hoạch còn 30%), di dời các hộ trong trường học, bệnh viện, cơ sở xã hội(nghị quyết: xong cuối năm 2003)…Các chỉ tiêu đạt và vượt về kinh tế xã hội vẫn chưa mang tính vững chắc như: tăng trưởng kinh tế cao nhưng hiệu quả, năng suất còn thấp, sức cạnh tranh kém; công nghiệp hóa hiện đại hóa nhưng trang bị công nghệ mới và cơ cấu ngành công nghiệp thay đổi chậm, sản phẩm có hàm lượng chất xám chưa nhiều; lao động đào tạo cơ bản còn ít, chủ yếu là gia công. Cần phải đánh giá đúng thực chất, tìm hiểu sâu hơn nữa để có các giải pháp, biện pháp thiết thực và vững chắc hơn.

Về trật tự an toàn xã hội, số vụ vi phạm có giảm nhưng tính chất nghiêm trọng hơn, tình hình còn diễn biến phức tạp. Chương trình 3 giảm đạt kết quả khá nhưng số phát sinh người nghiện mới hiện nay là điều đáng lo ngại.Tình trạng quá tải trên nhiều lĩnh vực ảnh hưởng lớn đến kết quả của đầu tư phát triển, trật tự an toàn xã hội và hiệu lực quản lí nhà nước. Công tác cải cách hành chính chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và phục vụ nhân dân thành phố. Thực tiễn cũng đã cho thấy còn nhiều bất cập đối với công tác quản lí nhà nước; trong đội ngũ cán bộ còn một bộ phận chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chuyên môn yếu, trách nhiệm kém, chưa tâm huyết với công việc hoặc làm sai trái vì tư lợi; làm thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước và tiền của nhân dân, ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố.

II.NHIỆM VỤ KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2004 VÀ CÁC GIẢI PHÁP:

Mục tiêu: Năm 2004 là năm áp chót của kế hoạch 5 năm( 2001- 2005), phấn đấu phát triển kinh tế thành phố nhanh, bến vững. Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế thành phố theo hướng Dịch vụ- Công nghiệp- Nông nghiệp. chú ý chuyển cơ cấu ngành công nghiệp, dịch vụ thương mại. Tập trung hơn cho nông nghiệp. Cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thúc đẩy nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và năng suất lao động. Tăng đầu tư chiều sâu các hoạt động văn hóa xã hội nhằm giải quyết các vấn đề xã hội căn cơ, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Tăng cường hiệu quả toàn diện công tác quản lí đô thị. Bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục nâng cao thành quả của Năm trật tự kỹ cương- Nếp sống văn minh đô thị và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế(GDP) từ 11,5% đến 12%.

Giá trị các ngành dịch vụ tăng 11,5%.

Giá trị ngành công nghiệp tăng 15,5%.

Giá trị ngành nông nghiệp tăng 6%.

2. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng 13%.

3. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 42.000 tỉ đồng.

4. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 47.457 tỉ đồng; trong đó thu ngân sách phần nội địa đạt 25.370 tỉ đồng.

5. Tổng chi ngân sách địa phương 10.188,65 tỉ đồng.

6. Tạo 80.000 việc làm mới cho người lao động.

7. Tỉ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước thành phố đạt 82%.

8. Số người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng đạt 150 triệu lượt.

Các nhiệm vụ và giải pháp:

Ngoài các nhiệm vụ, giải pháp tích cực, khả thi được nêu trong báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố, trong quá trình thực hiện Hội đồng nhân dân lưu ý các nội dung như sau:

1. Tiếp tục tập trung thực hiện 12 chương trình, công trình trọng điểm; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng nhân đã đề ra trong kỳ họp lần thứ 12: tăng nhanh tiến độ di dời các doanh nghiệp ô nhiễm nặng; giảm tỉ lệ thất thoát nước còn 30%; xây dựng trung tâm nông nghiệp kỹ thuật cao, các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng cho 20 phường xã nghèo; di dời xong các hộ dân trong các trường học, bệnh viện, cơ sở xã hội, thể dục thể thao, văn hóa, công viên trong năm 2004; giảm 14 điểm, xóa 20 điểm ngập nước, không để phát sinh các điểm ngập nước mới; giải tỏa nhanh hơn nhà trên và ven kênh rạch.

2. Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tính bền vững; xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng bộ và toàn diện phát triển kinh tế xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo sự an tâm tuân thủ qui định pháp luật của các doanh nghiệp. Phải thực hiện mạnh mẽ và hiệu quả cải cách hành chính, một trong những khâu đột phá cho phát triển.

Sơ kết, đánh giá hoạt động khu công nghiệp, khu chế xuất, có chính sách hỗ trợ giúp các doanh nghiệp phát huy hiệu quả cao hơn đồng thời rút kinh nghiệm trong quản lí điều hành.

3. Rà soát lại qui trình đầu tư xây dựng cơ bản để điều chỉnh những qui định, tạo sự thông suốt từ khi lập dự án cho đến khi quyết toán công trình; đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tránh lãng phí. Tập trung công tác quản lí dự án, giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, trách nhiệm của chủ đầu tư, các cơ quan tư vấn thiết kế, thi công. Nâng cao vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp trong phân bổ ngân sách và giám sát xây dựng cơ bản, chống lãng phí, tiêu cực, thất thoát tài sản của nhà nước và nhân dân.

Phân cấp mạnh hơn cho các Sở ngành và quận huyện theo hướng cơ quan nào, địa phương nào quản lí tốt hơn thì giao nơi đó làm.

4. Đối với khu vực nông nghiệp, ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tập trung hơn về chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh với những điều kiện hỗ trợ thiết thực cho nông dân và những nhà đầu tư. Chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời đối với việc qui hoạch, điều chỉnh, quản lí và sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả .

5. Xây dựng các chương trình, kế hoạch nâng cao tính hiệu quả trong đầu tư, thúc đẩy xã hội hóa theo nghị định 73 của Chính phủ, góp phần tích cực giải quyết các vấn đề bức bách cho yêu cầu phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá xã hội thành phố.

Đối với ngành Giáo dục phải chú ý tăng cao hiệu suất đào tạo, đặc biệt ở bậc trung học. Tập trung công tác phổ cập bậc trung học; giải quyết căn cơ vấn đề tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 và tình trạng quá tải về sỉ số học sinh mỗi lớp tăng, về thời gian học, chống lạm thu. Công tác dạy nghề từng bước phải đáp ứng yêu cầu giải quyết việc làm, nhu cầu của thị trường lao động, dự báo được tình hình phát triển kinh tế xã hội để đào tạo cung ứng lao động kỹ thuật cao.Chú trọng chất lượng lao động xuất khẩu và xem xuất khẩu lao động là một biện pháp quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo và đào tạo một đội ngũ lao động có trình độ, kỹ năng lao động giỏi.

Ngành Y tế, tiếp tục thực hiện các biện pháp chống quá tải. Đầu tư cơ sở vật chất cho các bệnh viện kịp thời và đồng bộ, nhất là đối với các bệnh viện ở cửa ngõ vào thành phố. Khởi động xây dựng các trung tâm chuyên sâu theo kế hoạch đã được duyệt. Thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống các dịch bệnh. Đầu tư tập trung cho công tác nghiên cứu khoa học.Tăng cường công tác quản lí dược và khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng bệnh viện xuất sắc toàn diện, phát huy y đức của người thầy thuốc.

Đối với hoạt động văn hoá thông tin, chú trọng đi vào chiều sâu, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; tăng cường sự phối hợp giữa công tác quản lí nhà nước với các tổ chức hội đoàn, tư nhân nhằm giáo dục, hướng dẫn hưởng thụ văn hóa, nâng cao thị hiếu thẩm mỹ, lối sống văn minh của người dân thành phố, trong đó quan tâm đến lực lượng thanh thiếu niên.

Ngành thể dục thể thao, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể đã được nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng; tập trung đầu tư lâu dài hơn cho đỉnh cao; phát huy vai trò của các liên đoàn để cùng xây dựng và vực dậy các môn vốn là thế mạnh của thành phố và có kế hoạch chuẩn bị nâng cao thành tích thể thao thành phố chuẩn bị SEA Games 23, trong đó có các bộ môn đòi hỏi tính chuyên môn cao trong hệ thống thi đấu quốc tế. Quản lí tốt và sử dụng có hiệu quả các cơ sở vật chất đã có và nhất là các công trình mới xây dựng phục vụ SEA Games 22 vừa qua.

7. Tiếp tục giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo ổn định trật tự an toàn xã hội, từng bước nâng cao tính chấp hành luật pháp trong xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội hiệu quả hơn. Quản lí địa bàn, cập nhật di biến động về nhân hộ khẩu kịp thời, chặt chẽ kết hợp có hiệu quả với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, ấp văn hóa….

ủy ban nhân dân thành phố sớm ban hành qui chế quản lí dân nhập cư và người lao động không có hộ khẩu thường trú tại thành phố. Các chính sách phải đồng bộ và toàn diện vừa phòng chống tội phạm vừa phục vụ cho nhu cầu phát triển thanh phố.

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật bằng các biện pháp thiết thực và hiệu quả. Thực thi nghiêm luật pháp, kết hợp biện pháp giáo dục răn đe và xử lí. Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan tố tụng, công tác thi hành án. Giải quyết tốt các khiếu nại tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri. ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên kiểm tra công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân của các Sở ngành , quận huyện và phường xã.

8. Thống nhất với chủ trương điều chỉnh giá nước do ủy ban nhân dân thành phố báo cáo. Về mức giá cho từng đối tượng sử dụng do ủy ban nhân dân thành phố quyết định một cách hợp lí trên sở có cân nhắc ý kiến xác đáng của các đại biểu.

9. Chấp thuận nội dung báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh cục bộ qui hoạch xây dựng các khu công nghiệp tập trung. Xây dựng các khu dân cư mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội hoàn chỉnh. Đối với việc xây dựng làng nghề phải đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, nên giao cho các quận huyện xác định qui mô, qui hoạch ngành nghề phù hợp; lắng nghe ý kiến của nhân dân và nhà đầu tư .

Hội đồng nhân dân thành phố thông qua qui hoạch tổng thể. Trong quá trình tổ chức thực hiện, ủy ban nhân dân thành phố có sự chỉ đạo tập trung cao và có kế hoạch, lộ trình cụ thể, phân công rõ ràng cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm. Phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất theo định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Về huy động nguồn vốn, cần phải có chính sách và biện pháp chặt chẽ thu hút các nhà đầu tư .

10. Tổ chức thành công bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân thành phố giao ủy ban nhân dân thành tổ chức thực hiện thành công nghị quyết này và các nghị quyết chuyên đề về Kế hoạch sử dụng đất năm 2004, Qui hoạch sử dụng đất đến năm 2010; về Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004 từ vốn ngân sách thành phố; về tổ chức thu phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2 và tổ chức thu phí giao thông đường Huỳnh Tấn Phát.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp hoạt động, tham gia giám sát và kiểm tra nhằm kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh những thiếu sót, chậm trễ trong tổ chức thực hiện nghị quyết.

Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2004 và các giải pháp đã đề ra để động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, kịp thời phát hiện những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung phản ánh với các cơ quan thẩm quyền.

Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi đồng bào các giới, cán bộ chiến sĩ, các ngành các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo, cần kiệm, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2004, tạo đà phát triển mạnh mẽ, vững chắc hoàn thành kế hoạch 5 năm( 2001-2005) thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm giải phóng Sài gòn, giải phóng Miền Nam thống nhất tổ quốc vào năm 2005.

 


Nơi nhận:

- UB Thường vụ Quốc hội
- VP Quốc hội
- VP Chủ tịch nước
- VP Chính phủ
- Bộ Nội vụ.
- Đại biểu Quốc hội
- Thường vụ Thành ủy
- Thường trực HĐND TP
- Thường trực UBND TP
- Thường trực UB MTTQ TP
- Đại biểu HĐND TP
- VP Thành ủy
- VP HĐND- UBND TP
- Liên đoàn lao động TP, Thành đoàn TP
- Hội Nông dân TP, Hội Phụ nữ TP.
- Hội Cựu chiến binh TP, Hội Nhà báo, Hội Luật gia,
LH Hội KHKT, Hiệp Hội Công thương.
- Thủ trưởng các sở-ban- ngành TP
- Chủ tịch HĐND và UBND quận –huyện
- Các báo, đài TP và TW đóng tại TP
- Lưu HC- Lưu TH-HĐ (14b)

TM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH 
Võ Văn Cương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản