13525

Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất năm 2006 và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2006 đến 2010 của quận 12 do Hội đồng nhân dân Quận 12 ban hành

13525
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất năm 2006 và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2006 đến 2010 của quận 12 do Hội đồng nhân dân Quận 12 ban hành

Số hiệu: 06/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đặng Văn Đức
Ngày ban hành: 29/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/07/2006 Số công báo: 9-9
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 06/2006/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Đặng Văn Đức
Ngày ban hành: 29/06/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/07/2006
Số công báo: 9-9
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 12

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2006/NQ-HĐND

Quận 12, ngày 29 tháng 06 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2006 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN NĂM 2006 ĐẾN 2010 CỦA QUẬN 12 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 12 KHÓA III KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét nội dung Tờ trình số 06/TTr-UBND-TN-MT ngày 16 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Dự án kế hoạch sử dụng đất năm 2006 và giai đoạn 2006 đến 2010; báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận; ý kiến thảo luận, phát biểu của các Đại biểu, các ban, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất Tờ trình số 06/TTr-UBND-TN-MT ngày 16 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận; nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2006 và giai đoạn 2006 đến 2010 của Ủy ban nhân dân quận 12 được trình ra tại kỳ họp.

1. Chi tiết về Kế hoạch sử dụng đất năm 2006 của quận 12 gồm 222 danh mục, với tổng diện tích 241,5226 ha (Danh mục cụ thể và diện tích từng mục theo đề án Kế hoạch sử dụng đất năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 12 đã trình ra Hội đồng nhân dân quận trong kỳ họp bất thường lần thứ 8).

2. Về Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2006 đến 2010 của quận 12:

Thống nhất tổng số: 535 danh mục với tổng diện tích là 1.331,6371 ha.

Trong đó:

- Đất ở đô thị: Có 85 danh mục dự án, với diện tích 714,3600 ha.

- Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp: 10 danh mục, diện tích 8,0709 ha.

- Đất quốc phòng – an ninh: 10 danh mục, diện tích 5,9334 ha.

- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 34 danh mục, diện tích 91,4694 ha.

- Đất chợ: 12 danh mục, diện tích 9,7472 ha.

- Đất cơ sở giáo dục – đào tạo: 136 danh mục, diện tích 130,0563 ha.

- Đất giao thông: 177 danh mục, diện tích 269,4794 ha.

- Đất cơ sở văn hóa: 18 danh mục, diện tích 36,2700 ha.

- Đất cơ sở thể dục thể thao: 21 danh mục, diện tích 31,4225 ha.

- Đất cơ sở y tế: 10 danh mục, diện tích 21,6138 ha.

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: 12 danh mục, diện tích 4,2964 ha.

- Đất sông ngòi, kênh, rạch suối: 4 danh mục, diện tích 8,0600 ha.

- Đất truyền dẫn năng lượng: 2 danh mục, diện tích 0,8578 ha.

- Đất nông nghiệp: (giảm) diện tích: 1.065,3097 ha.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân quận 12 hoàn chỉnh tờ trình, thủ tục pháp lý theo quy định trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo thẩm quyền.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân quận 12, khóa III nhiệm kỳ 2004 – 2009, tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, nhất trí thông qua vào lúc 10 giờ 45 ngày 29 tháng 6 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH

 Đặng Văn Đức

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản