463149

Nghị quyết 05/NQ-HĐBCQG năm 2020 về phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia

463149
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết 05/NQ-HĐBCQG năm 2020 về phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Số hiệu: 05/NQ-HĐBCQG Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội đồng bầu cử quốc gia Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 16/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 05/NQ-HĐBCQG
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội đồng bầu cử quốc gia
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 16/09/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/NQ-HĐBCQG

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

Phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 118/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia; triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng bầu cử quốc gia. Chỉ đạo công tác bầu cử tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia giúp Chủ tịch điều hành công việc thường xuyên của Hội đồng bầu cử quốc gia và các nội dung liên quan về công tác nhân sự; hoạt động của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia. Chỉ đạo công tác bầu cử tại thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương.

3. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phối hợp công tác với Chính phủ, chỉ đạo công tác nhân sự khối Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ, đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang.

4. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm trong công tác nhân sự khối Mặt trận tổ quốc, hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội; hướng dẫn công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung trong công tác bầu cử liên quan đến quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh: Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu.

5. Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong quá trình triển khai công tác bầu cử. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

6. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân diện trung ương quản lý. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh.

7. Ông Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh quốc phòng; chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử. Chỉ đạo công tác bầu cử trong Quân đội và tại các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận.

8. Ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và Y tế trong quá trình bầu cử. Chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ công an tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử. Chỉ đạo công tác bầu cử trong Công an và ở các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

9. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác hướng dẫn, thẩm tra, xác minh, kết luận đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, tư cách đại biểu Quốc hội được bầu, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh.

10. Ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm về hướng dẫn thực hiện luật, pháp luật bầu cử; phụ trách Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh: Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam.

11. Ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong công tác kiểm tra, giám sát bầu cử; trực tiếp phụ trách Tiểu ban an ninh, trật tự và y tế. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

12. Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác giảỉ quyết khiếu nại, tố cáo; phụ trách Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế.

13. Ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu; xác định cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội; Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

14. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia phục vụ hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; chịu trách nhiệm chỉ đạo phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Hội đồng bầu cử quốc gia phân bổ kinh phí bầu cử; đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn.

15. Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan giúp Chính phủ trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh.

16. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn.

17. Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức công đoàn trong cả nước trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình.

18. Ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức Hội Nông dân trong cả nước trong việc vận động nông dân tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng.

19. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm chỉ đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam trong cả nước trong việc vận động đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái.

20. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm chỉ đạo Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và tổ chức Hội Cựu Chiến binh trong cả nước trong việc vận động các hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk.

21. Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm chỉ đạo Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; chỉ đạo công tác vận động phụ nữ trong cả nước tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định.

Điều 2. Các ông, bà có tên tại Điều 1 theo trách nhiệm triển khai nhiệm vụ được phân công nhằm góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đạt kết quả tốt.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư;
- Thành viên HĐBCQG;
-
Thành viên UBTVQH;
- Các Tiểu ban giúp việc HĐBCQG;
- Văn phòng HĐBCQG;
- Lưu: HC, VPHĐBCQG.
Epas:

TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản