381017

Kế hoạch 1601/KH-UBND về tổ chức Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao và nông sản an toàn tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2018 do tỉnh Hà Nam ban hành

381017
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 1601/KH-UBND về tổ chức Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao và nông sản an toàn tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2018 do tỉnh Hà Nam ban hành

Số hiệu: 1601/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trương Minh Hiến
Ngày ban hành: 27/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1601/KH-UBND
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam
Người ký: Trương Minh Hiến
Ngày ban hành: 27/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1061/KH-UBND

Hà Nam, ngày 27 tháng 04 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VÀ NÔNG SẢN AN TOÀN CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG NĂM 2018

Thực hiện chương trình xúc tiến Thương mại năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng Kế hoạch phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao và nông sản an toàn các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao và nông sản an toàn các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2018 (sau đây gọi tt là Hội chợ) là hoạt động nằm trong Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2018 tại Hà Nam nhằm:

- Giới thiệu những thành tựu về phát triển nông nghiệp, nhất là những sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh, mở rộng giao lưu, liên kết hợp tác đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tìm kiếm cơ hội hợp tác và tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn.

- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng các sản phẩm, từ đó nâng cao giá trị, gia tăng sản phẩm nông nghiệp.

- Nâng tầm thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp, tạo cơ hội kết nối, giao lưu giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước để thúc đẩy cơ hội xúc tiến thương mại, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp.

- Nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, người tiêu dùng nhm phục vụ cho việc cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, hỗ trợ các Hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, từ đó giúp cho các doanh nghiệp chủ động trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Yêu cầu

- Hội chợ phải phù hợp với tình hình phát triển nông nghiệp- thương mại của khu vực đồng bằng sông Hồng và tỉnh Hà Nam, mang lại cơ hội thiết thực cho các doanh nghiệp tham gia Hội chợ trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, tìm kiếm hợp tác đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.

- Các doanh nghiệp, HTX tham gia phải đảm bảo đưa hàng hóa đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, giá cả hợp lý, có xuất xứ rõ ràng, sản phẩm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm đứng dụng phát triển nông nghip công nghệ cao tham gia tại hội chợ.

- Đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong khu vực nơi tổ chức Hội chợ, các gian hàng giới thiệu, mua bán đảm bảo giữ gìn vệ sinh chung, không mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

II. NỘI DUNG HỘI CHỢ

1. Thông tin chung

- Tên Hội chợ: Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao và nông sản an toàn các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2018.

- Thời gian (07 ngày): Từ ngày 15 - 21/6/2018.

- Địa điểm: Sân vận động Thành phố Phủ Lý - Hà Nam.

- Quy mô: 301 gian hàng.

- Cơ quan chỉ đạo: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

- Cơ quan tổ chức: Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam.

- Đơn vị thực hiện:

+ Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp.

+ Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản Hà Nam.

+ Công ty truyền thông Kinh Bắc.

2. Quy mô hội chợ:

Hội chợ triển lãm được chia làm 2 khu, dự kiến với 301 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó:

a) Khu vực trưng bày, giới thiệu tiềm năng và thế mạnh của các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng và các doanh nghiệp nông nghiệp và thương mại khác:

- Quy mô: Khoảng 261 gian hàng, trong đó:

+ 151 gian hàng: Trưng bày, giới thiệu những thành tựu nông nghiệp của các địa phương đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao; kết quả xây dựng nông thôn mới; các tiềm năng thế mạnh ngành nông nghiệp; công nghệ tiến bộ khoa học kĩ thuật trong sản xuất, chế biến và bảo quản...các sản phẩm nông sản an toàn.

+ 110 gian hàng: Gian hàng thương mại của các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng.

b) Khu vực trưng bày, giới thiệu tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Hà Nam:

- Quy mô: Khoảng 40 gian hàng.

- Nội dung: Trưng bày các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; các thành tựu trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; các sản phẩm nông sản an toàn tỉnh Hà Nam.

3. Sn phẩm tham gia Hội chợ:

Là những sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và nông sản an toàn tiêu biểu của các tỉnh, thành phố thuộc vùng đồng bằng sông Hồng.

4. Nội dung các hoạt động tại Hội chợ

4.1. Các hoạt động ngày 15/6/2018

- Tổ chức khai mạc Hội chợ:

+ Đón tiếp đại biểu từ 13h30 - 17h30.

+ Từ 17h30- 19h: Tổ chức tiệc chiêu đãi đại biểu khách.

+ Lễ khai mạc: Từ 19h30 - 21h (Khu vực sân khấu Hội chợ- Sân vận động thành phố Phủ Lý).

- Tham quan các gian hàng hội chợ từ 21h - 21h30.

4.2. Các hoạt động từ ngày 16/6/2018- 21/6/2018

- Chương trình giao lưu, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, thương hiệu, công nghệ mới, xúc tiến thương mại, bán buôn, bán lẻ, ký kết hp đng hợp tác, chuyn giao công nghệ, phân phối của các tổ chức, doanh nghiệp, HTX, các cơ sở sản xuất, kinh doanh....

- Tổ chức văn nghệ vào các buổi tối trong thời gian diễn ra Hội chợ.

- Din đàn phát triển Nông nghiệp Hữu cơ và mời gọi đầu tư đến từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

4.3. Bế mạc và khen thưởng

- Thời gian: từ 19h30 - 21h ngày 21/6/2018.

- Địa điểm: Sân khấu hội chợ.

- Chủ trì: Ban tổ chức Hội chợ và các đơn vị có liên quan.

Nội dung: Diễn văn bế mạc, công bcác Quyết định khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức, tham gia Hội chợ.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

1

Thành lập Ban tổ chức Hội chợ

T 20/4- 4/5/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh S Nông nghiệp và PTNT

2

Thiết kế, in n các ấn phẩm, tuyên truyền quảng bá cho Hội chợ (tuyên truyền trên báo, truyền hình, phát thanh lưu động, băng rôn khẩu hiệu, tờ rơi,....)

Tháng 5 đến 20/6/2018

Công ty truyền thông Kinh Bắc

3

Mời, chiêu thương vận động doanh nghiệp tham gia hội chợ

Tháng 5/2018

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản Sở Nông nghiệp và PTNT

4

Họp đánh giá sơ kết công tác triển khai

Tháng 5/2018

Sở Nông nghiệp và PTNT

5

Ký kết hợp đồng thuê địa điểm và các dịch vụ khác

Tháng 5/2018

Công ty truyền thông Kinh Bắc

6

Tổ chức hội nghị thống nhất phương án trang trí tổng thể

Tháng 5/2018

Ban tổ chức, đơn vị được chỉ định thầu tổ chức Hội chợ

7

Dàn dựng và bàn giao mặt bằng gian hàng cho doanh nghiệp, kiểm tra tổng duyệt

Từ 5 - 15/6/2018

Chi cục QLCL Nông Lâm sản và Thủy sản, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Đơn vị được chỉ định thầu tổ chức Hội chợ

8

Khai mạc Hội chợ

15/6/2018

Ban tổ chức, đơn vị được chỉ định thầu tổ chức Hội chợ, các cơ quan, đơn vị có liên quan

9

Đánh giá, bình chọn các đơn vị tham gia gian hàng tại hội chợ

Từ 15- 21/6/2018

Ban tổ chức hội chợ và các đơn vị có liên quan

10

Bế mạc Hội chợ và trao các Quyết định khen thưởng cho các đơn vị tham gia

21/6/2018

Ban tổ chức, đơn vị được chỉ định thầu tổ chức Hội chợ, các cơ quan, đơn vị có liên quan

11

Báo cáo kết quả tham gia hội chợ và thanh quyết toán

Tháng 6/2018

Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục QLCL Nông, lâm sản và thủy sản)

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn kinh phí Ngân sách Trung ương, Ngân sách tỉnh hỗ trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1.1. Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản:

Phối hợp tổ chức các hoạt động liên quan đến Hội chợ: Hp báo; Khai mạc, Hội thảo Hội nghị.

1.2. Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT:

- Xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức Hội chợ thuộc nguồn vốn của Bộ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

- Phối hợp chủ trì tổ chức các nội dung hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ: Hp báo, Khai mạc, Hội thảo- Hội nghị.

- Thiết kế, in hồ sơ, thư mời, tờ rơi, thẻ đeo Hội chợ.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam mời các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh; các Viện, trường, Trung tâm nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các doanh nghiệp, hiệp hội, hp tác xã, trang trại của các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng tham gia Hội chợ.

- Mời và tiếp khách các Bộ, ngành, các Cục, Vụ ở Trung ương về dự khai mạc Hội chợ.

2. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh Hà Nam

2.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính tổ chức Hội chợ, có nhiệm vụ:

Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các công việc liên quan đến tổ chức Hội chợ, kiến nghị đề xuất Ban tổ chức Hội chợ giải quyết những vấn đề phát sinh, lựa chọn nhà thầu theo quy định có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu đề ra để tổ chức Hội chợ.

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức Hội chợ trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt, xây dựng các văn bản trình thành lập Ban tổ chức nhằm thực hiện kế hoạch đề ra theo đúng tiến độ.

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, đơn vị thi công tổ chức sự kiện tiếp nhận Phiếu đăng ký và bố trí sắp xếp gian hàng cho các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại tham gia Hội chợ.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu mời tham dự khai mạc Hội chợ và Hội nghị, hội thảo.

- Xây dựng nội dung, chương trình, tổ chức cho đoàn đại biểu Hợp tác xã, nông dân, đại diện chủ trang trại các huyện, thành phố tham quan Hội Chợ và tham gia chương trình Hội thảo, din đàn xúc tiến thương mại, mời gọi đầu tư.

- Phối hợp mời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, hiệp hội, hợp tác xã, trang trại hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia Hội chợ.

- Phối hợp với Ban tổ chức triển khai các nội dung của Hội chợ như: Lễ khai mạc, bế mạc, hội nghị, hội thảo,....

Chuẩn bị nội dung và triển khai các hoạt động diễn ra trong Hội chợ và nội dung làm việc của Ban tổ chức Hội chợ trong các buổi họp liên quan.

- Phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh, Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời khen thưởng cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thành tích cao trong công tác tổ chức và tham gia hội chợ.

- Xây dựng gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

- Chịu trách nhiệm quyết toán, tổng hợp kinh phí, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả tổ chức Hội chợ về theo quy định.

2.2. Sở Công Thương:

- Cấp xác nhận việc tổ chức hội chợ

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp: thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục tổ chức hội chợ; tuyên truyền, quảng bá, mời gọi và bố trí, sp xếp cho các đơn vị tham gia gian hàng thương mại tại Hội chợ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, không để hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hoặc mt toàn vệ sinh thực phẩm bày bán tại Hội chợ.

2.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện nội dung và cấp phép biểu diễn, quảng cáo Hội chợ, tham gia phê duyệt chương trình văn nghệ phục vụ hội chợ, tạo điều kiện thuận lợi về địa điểm tổ chức hội chợ và các hoạt động phụ trợ khác.

- Thực hiện công tác quản lý, kiểm tra các sản phẩm văn hóa, sản phẩm quảng cáo tại Hội chợ.

2.4. Công an tỉnh: Chỉ đạo các phòng chức năng, công an các huyện, thành phố tạo điều kiện thuận lợi để xe của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vận chuyển hàng hóa tham gia hội chợ. Đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ phục vụ hội chợ, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian din ra hội chợ.

2.5. Sở Tài chính: Thẩm định, trình phê duyệt kinh phí tổ chức Hội chợ thuộc nguồn kinh phí của tỉnh hỗ trợ và nguồn vốn hợp pháp khác.

2.6. Sở Y tế: Chuẩn bị phương án cấp cứu kịp thời cho đại biểu, khách tham quan trong thời gian diễn ra Hội chợ, phối hợp kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của khu ẩm thực và hàng hóa, thực phẩm của doanh nghiệp tham gia hội chợ.

2.7. Các Sở, ngành liên quan khác theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội chợ đạt hiệu quả.

2.8. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Báo Hà Nam: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp tuyên truyền, quảng bá các thông tin về Hội chợ trên phương tiện thông tin đại chúng, đưa tin kịp thời về hoạt động của Hội chợ.

2.9. Các tổ chức hội, đoàn thể: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức cho các hội viên, đoàn viên tham quan học tập kinh nghiệm tại Hội chợ.

2.10. Ủy ban nhân dân các huyện

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn các sản phẩm tiêu biu của địa phương tham gia giới thiệu tại các gian hàng (mỗi huyện tham gia ti thiểu 04 gian hàng).

- Chỉ đạo tổ chức các đoàn đại biểu trên địa bàn tham quan học tập kinh nghiệm tại Hội chợ và tham gia chương trình Hội thảo, hội nghị.

2.11. Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý

- Bố trí mặt bằng tổ chức Hội chợ.

- Chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; chỉ đạo việc phối hợp tổ chức giao thông trong khu vực Hội chợ.

- Tổ chức gian hàng giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu của thành phố (ti thiu 06 gian hàng).

- Tổ chức các đoàn đại biểu của các hội đoàn thể, các cơ sở sản xuất của thành phố tham quan học tập kinh nghiệm tại Hội chợ và tham gia chương trình Nhịp cầu nhà nông.

2.12. Công ty Điện lực tỉnh Hà Nam:

Đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, an toàn theo nhu cầu của Hội chợ.

2.13. Công ty TNHH NN MTV Môi trường đô thị: Bảo đảm công tác vệ sinh môi trường khu vực phía ngoài trước, trong và sau Hội chợ.

2.14. Trách nhiệm của các nhà thầu

- Thực hiện các công việc chuẩn bị tổ chức hội chợ theo kế hoạch.

- Triển khai các nội dung trong hồ sơ hợp đồng với Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp và yêu cầu của Ban tổ chức hội chợ.

- Xây dựng các tài liệu tuyên truyền, băng rôn, khẩu hiệu, giấy mời, trang trí tổng thể sân khấu khai mạc trình Ban tổ chức hội chợ phê duyệt và triển khai in ấn sau khi được phê duyệt.

- Tiếp nhận đăng ký của các doanh nghiệp tham gia hội chợ

- Dàn dựng sắp xếp gian hàng, trang trí trong khu vực hội chợ theo đúng thiết kế và các điều kiện vật chất khác đảm bảo an toàn, khoa học, có tính thẩm mỹ cao phục vụ cho công tác tổ chức hội chợ. Chủ động ký hợp đồng cung cấp điện, nước, thông tin viễn thông, vệ sinh, an ninh bảo vệ, phòng chống cháy nổ,...

- Phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản Hà Nam lên sơ đồ sắp xếp bố trí gian hàng cho các tổ chức, doanh nghiệp, thường trực tại Hội chợ để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình diễn ra Hội chợ.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội chợ chợ nông nghiệp công nghệ cao và nông sản an toàn các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tại Hà Nam năm 2018. Yêu cầu Ban tổ chức Hội chợ, các quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Chủ tịch, c
ác PCT UBND tỉnh;
- Cục Chế biến và PTTT nông sản;
- Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp;
- Các Sở, ban, ngành của t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP
UB: LĐVP (2), NN;
- Lưu: VT.
C-NN/2018

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Minh Hiến

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản