10203

Chỉ thị 16/2005/CT-UBND thực hiện chiến lược cải cách thuế đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

10203
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 16/2005/CT-UBND thực hiện chiến lược cải cách thuế đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 16/2005/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Thanh Trung
Ngày ban hành: 12/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 16/2005/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang
Người ký: Trần Thanh Trung
Ngày ban hành: 12/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2005/CT-UBND

Mỹ Tho, ngày 12 tháng 12 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH THUẾ ĐẾN NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Để góp phần thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động thực hiện thắng lợi hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ chính trị đã thông qua Chiến lược cải cách thuế đến năm 2010 và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 phê duyệt chương trình cụ thể để thực hiện Chiến lược nói trên.

Nhằm đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị thực hiện thành công Chiến lược cải cách thuế từ nay đến năm 2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị cho Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh là các cơ quan trực tiếp thực hiện công tác quản lý ngân sách có kế hoạch triển khai của từng ngành; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành, thị để tổ chức, thực hiện Chiến lược cải cách thuế theo Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1629/QĐ-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Kế hoạch cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế giai đoạn 2005-2010 theo đúng lộ trình đã đề ra.

Cục Thuế cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao trình độ cán bộ thuế theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế tiên tiến, hiện đại; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho lực lượng ủy nhiệm thu ở xã để lực lượng này đủ điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thuế, Sở Thương mại - Du lịch, Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh trong việc cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, tăng cường kiểm tra việc thành lập doanh nghiệp và thực hiện có hiệu quả công tác hậu kiểm, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp sau khi được cấp giấy đăng ký kinh doanh để kịp thời phát hiện, xử lý đối với các đối tượng có dấu hiệu vi phạm, bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh, chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

3. Sở Thương mại - Du lịch phối hợp với Cục Thuế trong việc cung cấp thông tin liên quan đến các Văn phòng đại diện, Chi nhánh, thương nhân nước ngoài tại tỉnh, cung cấp bản sao giấy phép hoạt động, quảng cáo, xúc tiến thương mại đã được Sở cấp để làm cơ sở cho cơ quan thuế quản lý và thu thuế.

Sở Thương mại - Du lịch, Chi cục Quản lý thị trường gắn việc chống buôn lậu với việc chống trốn thuế, lậu thuế. Tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin, kiểm tra phát hiện và xử lý các trường hợp gian lận thương mại, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, trốn thuế, lậu thuế.

4. Công an tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ và các quy định của pháp luật tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế… của các doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài để thu hồi các khoản tiền thuế bị thất thoát cho ngân sách Nhà nước. Đẩy mạnh điều tra các vụ án trốn thuế, gian lận về thuế đã được phát hiện để đưa ra xét xử trước pháp luật nhằm giáo dục, răn đe các trường hợp khác. Xem xét đình chỉ hoặc tạm đình chỉ thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp có văn bản đề nghị chính thức của Cục Thuế.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam -chi nhánh Tiền Giang chỉ đạo các tổ chức tín dụng phối hợp với cơ quan thuế khi có yêu cầu cung cấp các thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nghiã vụ thuế. Thực hiện trích, chuyển tiền từ tài khoản của đối tượng nộp thuế vào ngân sách Nhà nước theo Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và lệnh thu của cơ quan thuế.

6. Sở Văn hóa - Thông tin phối hợp với cơ quan thuế trong việc cung cấp bản sao toàn bộ các giấy phép đã cấp về sản xuất băng, đĩa nhạc, băng đĩa hình, sản xuất phim ảnh, hoạt động biểu diễn nghệ thuật để cơ quan thuế quản lý thu thuế. Từ chối cấp phép hoạt động biểu diễn nghệ thuật đối với cá nhân, tổ chức vi phạm luật thuế theo đề nghị của cơ quan thuế.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin để đảm bảo thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu liên quan đến đất đai vào ngân sách Nhà nước.

8. Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp với cơ quan thuế thực hiện sinh hoạt ngoại khóa đối với các Trường tiểu học, trung học trên địa bàn tỉnh để giới thiệu các kiến thức chung về thuế, giúp cho thế hệ trẻ hiểu được nghĩa vụ và quyền lợi của công dân trong thực hiện pháp luật về thuế. Cung cấp danh sách các Trường, Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngoài giờ để cơ quan thuế có biện pháp quản lý thu thuế.

9. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp phối hợp với cơ quan thuế trong việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách pháp luật về thuế đến các thành viên, hội viên để từng bước nâng cao tính tự giác tuân thủ Pháp luật thuế.

10. Sở Tư Pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Ấp Bắc phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để tuyên truyền theo nội dung hướng dẫn số 69-HD/TTVH ngày 19/9/2005 của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, đồng thời cùng với cơ quan thuế mở chuyên mục về thuế để tuyên truyền giáo dục về các chính sách thuế làm cho mọi tổ chức, cá nhân hiểu rõ pháp luật thuế và tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật thuế. Biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời phê phán mạnh mẽ các hiện tượng vi phạm pháp luật về thuế.

11. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc chỉ đạo tổ chức thu thuế, uỷ nhiệm thu, quản lý và chống thất thu thuế.

Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chủ động phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị có Quy chế phối hợp cụ thể trên từng lĩnh vực và có kế hoạch cụ thể để thực hiện quy chế đã được ký kết để triển khai thực hiện theo lộ trình đã đề ra về thực hiện Chiến lược cải cách thuế đến năm 2010.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết. Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- UBMT.TQ tỉnh;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện,thành,thị;
- Các hội đoàn, hiệp hội DN,hội nghề nghiệp;
- Báo Ấp Bắc, Đài PTTH.
- LĐVP và Phòng TM;
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Trần Thanh Trung

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản