50126

Chỉ thị 15/2002/CT-TTg về chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

50126
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 15/2002/CT-TTg về chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 15/2002/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 26/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/08/2002 Số công báo: 41-41
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 15/2002/CT-TTg
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 26/07/2002
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/08/2002
Số công báo: 41-41
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2002/CT-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHỐNG TIÊU CỰC TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, sự nghiệp thể dục thể thao đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, nâng cao trình độ thể thao và tầm vóc người Việt Nam, hình thành lối sống lành mạnh, hạn chế các tệ nạn xã hội; nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh mặt tích cực, những hiện tượng tiêu cực trong các hoạt động thể thao có xu hướng gia tăng, cả về tính chất và hình thức. Hành vi tiêu cực thể hiện không chỉ ở trong thi đấu thể thao như : gian lận về độ tuổi, vận động viên nhường điểm, cá độ, mua bán tỷ số và xử sai luật trong thi đấu, nhất là trong thi đấu bóng đá và các môn thể thao đối kháng, mà còn tồn tại cả trong việc tuyển chọn, đào tạo vận động viên.

Tình trạng tiêu cực đã kéo dài, làm mất tính trung thực, cao thượng của thể thao, làm tha hoá, biến chất không ít cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài; là tồn tại không chỉ ở trong ngành thể dục thể thao, mà đã trở thành một trong những tệ nạn xã hội.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng tiêu cực trong hoạt động thể thao, nhưng chủ yếu là do công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đạo đức, lối sống trong hoạt động thể dục thể thao chưa được chú trọng thường xuyên; một số ngành, địa phương, đơn vị, những người làm công tác quản lý, vận động viên ... còn có tư tưởng cục bộ và bệnh thành tích, chưa nhận thức sâu sắc mức độ và tác hại nghiêm trọng của các hiện tượng tiêu cực trong thể thao; công tác quản lý nhà nước của ngành thể dục thể thao chậm đổi mới và còn nhiều bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chưa được tăng cường; việc xử lý các vi phạm chưa nghiêm và triệt để.

Để các hoạt động thể dục thể thao ngày càng phát triển lành mạnh, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Uỷ ban Thể dục Thể thao:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sửa đổi, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để phòng, chống tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh theo pháp luật các tập thể, cá nhân có hành vi tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao.

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động thể dục thể thao; chủ động phát hiện và kịp thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và kiên quyết xử lý theo quy định hiện hành các tổ chức, cá nhân có hành vi tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao.

3. Bộ Văn hoá - Thông tin chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tốt, đồng thời phê phán những hành vi tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đạo đức, lối sống văn hoá đối với cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, học sinh, sinh viên... nhằm nâng cao nhận thức và kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao.

Thủ trưởng cơ quan thể thao và người đứng đầu ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra các tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao ở cơ quan, ngành, địa phương do mình quản lý.

b) Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp với các đoàn thể, cơ quan và ngành thể dục thể thao tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này nhằm từng bước ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, xây dựng đạo đức, phong cách trung thực, lành mạnh có văn hoá trong các hoạt động thể dục thể thao.

5. Uỷ ban Thể dục Thể thao có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản