124555

Chỉ thị 12/2001/CT-UB triển khai thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CP qui định về điều kiện an ninh trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

124555
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 12/2001/CT-UB triển khai thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CP qui định về điều kiện an ninh trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 12/2001/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 14/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 12/2001/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 14/06/2001
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2001/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2001/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUI ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN AN NINH TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

- Căn cứ Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ qui định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
- Căn cứ Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04/5/2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP.

Để góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, đảm bảo quyền kinh doanh hợp pháp của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh một số ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị như sau :

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh các ngành, nghề : khắc dấu; sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, cho thuê súng săn; sản xuất, kinh doanh đạn súng săn; sản xuất, kinh doanh công cụ hỗ trợ; sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và những nghề sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh khí đốt, chất lỏng dễ cháy; kinh doanh các tòa nhà trên 10 tầng dùng làm khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việc - chỉ được hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp “Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự”.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh các ngành, nghề : cho thuê lưu trú; cho người nước ngoài thuê nhà; hoạt động in; dịch vụ cầm đồ; kinh doanh karaoke; vũ trường; xoa bóp (massage) - chỉ được hoạt động kinh doanh sau khi đã hoàn thành thủ tục cam kết thực hiện các qui định, điều kiện về an ninh trật tự theo hướng dẫn của cơ quan Công an có thẩm quyền.

2. Công an thành phố có trách nhiệm tổ chức tốt việc cấp “Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự” và tiếp nhận “Bản cam kết thực hiện các qui định, điều kiện an ninh trật tự” đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh một số ngành, nghề có điều kiện theo qui định của Chính phủ và Bộ Công an; đồng thời tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở này trong việc chấp hành các qui định, điều kiện về an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, xử lý đối với các hành vi lợi dụng ngành, nghề kinh doanh để hoạt động trái pháp luật, làm phương hại tới an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố, sau khi hoàn thành thủ tục cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự, liên hệ với cơ quan công an có thẩm quyền để làm thủ tục cấp “Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự” hoặc cam kết thực hiện các qui định, điều kiện về an ninh trật tự, trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

4. Sở Tài chính-Vật giá thành phố kết hợp với Công an thành phố hướng dẫn việc thu và sử dụng lệ phí cấp “Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự”; thống nhất giá in và bán các loại sổ sách phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh nghề có điều kiện về an ninh trật tự theo mẫu thống nhất do Bộ Công an và Tổng Cục Cảnh sát ban hành, đảm bảo nguyên tắc lấy thu, bù chi, không sinh lời (Nhà nước không bao cấp các sổ sách này).

5. Các sở, ban, ngành thành phố ; Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình để phối hợp với ngành Công an trong việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện qui định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

6. Mọi tổ chức, cá nhân lợi dụng nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để có hành vi vi phạm pháp luật, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

7. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 49/CT-UB ngày 07/10/1993 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt theo Nghị định số 17/CP ngày 23/12/1992 của Chính phủ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản