124526

Chỉ thị 03/2011/CT-UBND về triển khai thực hiện văn bản pháp luật quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

124526
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 03/2011/CT-UBND về triển khai thực hiện văn bản pháp luật quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 03/2011/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Minh Trí
Ngày ban hành: 10/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/03/2011 Số công báo: 18-18
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 03/2011/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Lê Minh Trí
Ngày ban hành: 10/02/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/03/2011
Số công báo: 18-18
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2011/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN, VỀ AN NINH TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 14 tháng 6 năm 2001, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị số 12/2001/CT-UB để triển khai thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Sau một thời gian thực hiện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, công tác quản lý Nhà nước đã được cơ quan chức năng của thành phố duy trì thường xuyên, qua kiểm tra đã phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm có liên quan an ninh trật tự, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, một số văn bản pháp luật quy định về quản lý chưa cụ thể như: nhóm ngành, nghề phải cấp xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, nhóm ngành, nghề ký cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh trật tự; đồng thời xuất hiện một số ngành, nghề có liên quan đến an ninh trật tự cần phải bổ sung quản lý, do đó công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, như công tác quản lý kinh doanh khí đốt, chất lỏng dễ cháy, tín hiệu của xe được quyền ưu tiên... Số vụ vi phạm của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự còn ở mức cao, nguyên nhân là do một số tổ chức, cá nhân kinh doanh chỉ coi trọng lợi nhuận, xem nhẹ việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự nên có cố tình vi phạm. Mức xử phạt vi phạm hành chính theo quy định còn nhẹ, thiếu tính răn đe, giáo dục.

Ngày 03 tháng 9 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (thay thế Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001); đồng thời ban hành Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên và Bộ Công an ban hành Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05 tháng 10 năm 2010 quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Để tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật nêu trên, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, đồng thời đảm bảo quyền kinh doanh hợp pháp của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị như sau:

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh các ngành, nghề: sản xuất con dấu; sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên); sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ, sửa chữa súng săn; sản xuất pháo hoa; cho thuê lưu trú; cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng; hoạt động in; dịch vụ cầm đồ; kinh doanh karaoke; vũ trường; xoa bóp (massage, tẩm quất); trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh casino; dịch vụ đòi nợ; kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (gas); sản xuất, kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, chỉ được tiến hành hoạt động kinh doanh khi đã được cơ quan công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

2. Công an thành phố có trách nhiệm phối hợp các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Chính phủ và của Bộ Công an; tổ chức tốt việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh một số ngành, nghề có điều kiện; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện. Kịp thời phát hiện, xử lý đối với các vi phạm lợi dụng việc kinh doanh để hoạt động trái pháp luật làm phương hại tới an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh một số ngành, nghề có điều kiện về an ninh trật tự liên hệ với cơ quan công an có thẩm quyền lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

4. Sở Tài chính kết hợp với Công an thành phố hướng dẫn việc thu và sử dụng phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền quy định.

5. Các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với ngành Công an trong việc tổ chức triển khai, quản lý hoạt động kinh doanh một số ngành, nghề có điều kiện về an ninh trật tự.

6. Mọi tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh trật tự để vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây ra thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

7. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Chỉ thị số 12/2001/CT-UB ngày 14 tháng 6 năm 2001 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trí

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản