Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
THÀNH ỦY HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2006CT-TU

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHỤC VỤ NĂM APEC 2006 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, gồm 21 nền kinh tế thành viên với dân số 2,6 tỷ người, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt hơn 23 ngàn tỷ USD, chiếm gần 60% GDP thế giới, 47% thương mại thế giới và là khu vực kinh tế phát triển năng động nhất, chiếm 70% tăng trưởng kinh tế thế giới.

Việt Nam đăng cai tổ chức APEC 2006 với nhiều sự kiện, hội nghị lớn diễn ra liên tục, bắt đầu từ tháng 2/2006 đến hết năm, đỉnh cao là Tuần lễ cấp cao và Hội nghị thượng đỉnh của APEC vào tháng 11/2006. APEC 2006 là hoạt động đối ngoại lớn nhất của Việt Nam trong năm 2006 và có ý nghĩa quan trọng tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nền kinh tế thành viên; đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình tích cực, chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Hầu hết các hoạt động của APEC 2006 diễn ra tại Hà Nội với khoản 10 ngàn đại biểu quốc tế tham dự. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh thành phố Hà Nội, nâng cao vị thế của Thủ đô và tranh thủ mời gọi đầu tư, quan hệ thương mại, du lịch và giao lưu văn hóa.

Với vinh dự, trách nhiệm là thành phố được thay mặt cả nước phục vụ các hoạt động chính của năm APEC 2006, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng để các cấp, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ ý nghĩa quan trọng và nhận thức sâu sắc vinh dự, trách nhiệm của Thủ đô được trực tiếp phục vụ, góp phần quan trọng vào thành công của Năm APEC 2006; đồng thời, tích cực giới thiệu với bầu bạn quốc tế về tiềm năng và thế mạnh của Hà Nội, Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình; văn hóa và người Hà Nội…

2. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch phục vụ Năm APEC 2006 tuyệt đối an toàn, chu đáo. Đặc biệt có phương án cụ thể bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. Đẩy mạnh phòng ngừa và đấu tranh chống các loại tội phạm, nhất là các hoạt động phá hoại, khủng bố, gây cháy nổ, rải tờ rơi có nội dung xấu; nghiên cứu triển khai các biện pháp khắc phục ùn tắc giao thông; tập trung giải quyết tốt các vấn đề dân sinh bức xúc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, không để xảy ra tình trạng tụ tập khiếu kiện đông người.

3. Chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt hoàn thành xây dựng các công trình trọng điểm, các cơ sở hạ tầng phục vụ tổ chức Năm APEC 2006. Tích cực chỉnh trang, vệ sinh sạch đẹp cảnh quan môi trường đô thị, tu bổ các di tích lịch sử, công trình văn hóa; Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh; Xử lý triệt để tình trạng đeo bám khách, ăn xin, bán hàng rong...

4. Chủ động tổ chức các hoạt động triển lãm, giới thiệu đất nước, con người, các tiềm năng, sản phẩm kinh tế của Thủ đô và cả nước; tăng cường tranh thủ mời gọi đầu tư, quan hệ thương mại, du lịch và giao lưu văn hóa.

5. Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố, các quận, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chủ trì phối hợp với các ban đảng Thành ủy, giúp Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và định kỳ hàng tháng có báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị phổ biến đến chi bộ đảng để quán triệt và chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư TW (để báo cáo)
- Ban TTVHTW
- Ủy ban quốc gia về Năm APEC 2006
- Như mục 5 (để thực hiện)
- Các đồng chí Thành ủy viên
- Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 Phùng Hữu Phú

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản