305571

Văn bản 09/TSQS-NT năm 2016 thông tin tuyển sinh đại học, cao đằng vào các Trường Quân đội năm 2016 do Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng ban hành

305571
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Văn bản 09/TSQS-NT năm 2016 thông tin tuyển sinh đại học, cao đằng vào các Trường Quân đội năm 2016 do Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 09/TSQS-NT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Phạm Xuân Hùng
Ngày ban hành: 07/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 09/TSQS-NT
Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng
Người ký: Phạm Xuân Hùng
Ngày ban hành: 07/03/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
BAN TUYỂN SINH QUÂN SỰ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/TSQS-NT

Hà Nội , ngày 07 tháng 03 năm 2016

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
VÀO CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI NĂM 2016

TT

Tên trường,
Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi/Xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

Ghi chú

1

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

 

 

 

3190

 

 

- Số 236, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- ĐT: 069 698 262

Website: http://www.mta.edu.vn

 

 

 

 

 - Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

 - Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển kỳ 1 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

 Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung hoặc báo cáo Ban TSQSBQP xem xét, quyết định.

 

 

* Kỹ sư quân sự:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu cho các đối tượng nam, nữ theo tổ hợp xét tuyển và khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP học viện sẽ công bố các tiêu chí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

- Tuyển 65 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 20 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội.

* Kỹ sư dân sự:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Tuyển thẳng và UTXT từ HSG thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT từ HSG trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Đảm bảo chỗ ở trong KTX cho sinh viên năm thứ nhất.

- Học phí theo qui định của Nhà nước.

* Cao đẳng dân sự:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Đảm bảo chỗ ở trong KTX cho sinh viên năm thứ nhất.

- Học phí theo qui định của Nhà nước.

* Liên thông đại học:

Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định năm 2016.

a)

Các ngành đào tạo kỹ sư quân sự

KQH

D860210

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

400

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

320

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

240

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

42

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00

 

 

 

09

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A01

 

 

 

02

 

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam

 

 

 

25

 

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

 

 

 

02

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

80

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

60

 

 

+Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

11

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00

 

 

 

01

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A01

 

 

 

01

 

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam

 

 

 

06

 

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

 

 

 

01

 

b)

Các ngành đào tạo kỹ sư dân sự

DQH

 

 

1850

 

 

- Ngành Công nghệ thông tin

 

D480201

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

 

100

 

 

- Ngành Kỹ thuật phần mềm

 

D480103

 

100

 

 

- Ngành Khoa học máy tính

 

D480101

 

100

 

 

- Ngành Hệ thống Thông tin

 

D480104

 

100

 

 

- Ngành Truyền thông và mạng máy tính

 

D480102

 

100

 

 

 - Ngành Kỹ thuật điện, điện tử

 

D520201

 

250

 

 

- Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

D520216

 

250

 

 

 + Chuyên ngành Tự động hóa

 

 

 

 

 

 

 + Chuyên ngành Điều khiển công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 + Chuyên ngành Điện tử Y sinh

 

 

 

 

 

 

- Ngành Kỹ thuật Cơ khí

 

D520103

 

310

 

 

 + Chuyên ngành Chế tạo máy

 

 

 

 

 

 

 + Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô

 

 

 

 

 

 

- Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

 

D520114

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

160

 

 

- Ngành Kỹ thuật Xây dựng

 

D580208

 

120

 

 

- Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

 

D580205

 

100

 

 

- Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

 

D510401

1.Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Tiếng Anh

100

 

 

- Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

D510406

 

60

 

c)

Đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học hệ dân sự

DQH

 

 

490

 

 

- Ngành Công nghệ Thông tin

 

D480201

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

 

100

 

 

- Ngành Kỹ thuật điện, điện tử

 

D520201

 

50

 

 

- Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

 

D520216

 

50

 

 

- Ngành Kỹ thuật Cơ khí

 

D520103

 

90

 

 

- Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

 

D520114

 

50

 

 

- Ngành Kỹ thuật xây dựng

 

D580208

 

100

 

 

- Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

 

D580205

 

50

 

d)

Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự

DQH

 

 

450

 

 

- Ngành Công nghệ thông tin

 

C480201

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

100

 

 

- Công nghệ thông tin chất lượng cao Học viện KTQS - Apptech

 

 

 

100

 

 

- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

 

C510301

 

100

 

 

- Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

 

C510303

 

100

 

 

- Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

 

 

 

50

 

2

HỌC VIỆN QUÂN Y

 

 

 

830

 

 

- Số 160, Phùng Hưng, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

- ĐT: 069 698 913

- Website: http://www.hocvienquany.vn 

 

 

 

 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

 -Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Hóa, Sinh có điểm thi môn Sinh cao hơn sẽ trúng tuyển.

 2) Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

* Đại học quân sự:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu cho các đối tượng nam, nữ theo tổ hợp xét tuyển và khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP học viện sẽ công bố các tiêu chí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

- Tuyển 10 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

* Đại học dân sự:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Tuyển thẳng và UTXT từ HSG thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT từ HSG trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Học phí theo qui định chung của Nhà nước.

- Có ký túc xá cho sinh viên hệ dân sự.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

YQH

 

 

230

 

 

* Ngành Bác sĩ đa khoa

 

D720101

1. Toán, Hóa, Sinh

2. Toán, Lý, Hóa

230

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

161

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp B00

 

 

 

99

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

33

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp B00

 

 

 

09

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00

 

 

 

03

 

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam

 

 

 

14

 

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

 

 

 

03

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

69

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp B00

 

 

 

42

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

14

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp B00

 

 

 

04

 

 

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00

 

 

 

02

 

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam

 

 

 

06

 

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

 

 

 

01

 

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

DYH

 

 

600

 

 

- Ngành Bác sĩ đa khoa

 

D720101

1. Toán, Lý, Hóa

2 .Toán, Hóa, Sinh

500

 

 

- Ngành Dược sĩ đại học

 

D720401

Toán, Lý, Hóa

100

 

 

 

 

 

 

 

 

3

HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

 

 

 

383

 

 

- Số 322, đường Lê Trọng Tấn, Hoàng Mai, Hà Nội

- ĐT: 043 565 9449

- Email: hocvienkhqs@gmail.com hoặc hvkhqs.edu.vn@gmail.com

- Website: http://www.hvkhqs.edu.vn

 

 

 

 

-Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia (các ngành Ngoại ngữ môn Ngoại ngữ là môn thi chính, nhân hệ số 2 và quy đổi theo quy định của Bộ GD&ĐT; ngành Trinh sát kỹ thuật không xác định môn thi chính). Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

-Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển vào ngành Trinh sát kỹ thuật có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; thí sinh xét tuyển vào các ngành Ngoại ngữ có điểm thi môn thi chính cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

 * Đại học quân sự:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Ngành Trinh sát Kỹ thuật chỉ tuyển thí sinh nam, các ngành ngoại ngữ tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển:

Theo ngành và chỉ tiêu cho các đối tượng nam, nữ theo tổ hợp xét tuyển và khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP học viện sẽ công bố các tiêu chí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

- Tuyển 03 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 20 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội.

* Đại học dân sự:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Tuyển thẳng và UTXT từ HSG thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT từ HSG trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Học phí theo qui định chung của Nhà nước.

- Có ký túc xá cho sinh viên hệ dân sự.

 

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

NQH

 

 

83

 

 

* Ngành Trinh sát kỹ thuật

 

D860202

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

33

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

25

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

20

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

05

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

08

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

06

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

02

 

 

* Ngành Ngôn ngữ Anh

 

D220201

TIẾNG ANH, Toán, Văn

30

 

 

- Thí sinh Nam

 

 

 

27

 

 

+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

19

 

 

+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

06

 

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

 

 

 

02

 

 

- Thí sinh Nữ

 

 

 

03

 

 

+ Xét tuyển

 

 

 

02

 

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

 

 

 

01

 

 

* Ngành Ngôn ngữ Nga

 

D220202

1. TIẾNG ANH, Toán, Văn

2. TIẾNG NGA, Toán, Văn

10

 

 

- Thí sinh Nam

 

 

 

09

 

 

+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

06

 

 

+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

02

 

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

 

 

 

01

 

 

- Thí sinh Nữ

 

 

 

01

 

 

* Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

 

D220204

1. TIẾNG ANH, Toán, Văn

2. TIẾNG TRUNG QUỐC, Toán, Văn

10

 

 

- Thí sinh Nam

 

 

 

09

 

 

+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

06

 

 

+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

02

 

 

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

 

 

 

01

 

 

- Thí sinh Nữ

 

 

 

01

 

 b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

DNH

 

 

300

 

 

- Ngành Ngôn ngữ Anh

 

D220201

TIẾNG ANH, Toán, Văn

200

 

 

- Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

 

D220204

1. TIẾNG ANH, Toán, Văn

2. TIẾNG TRUNG QUỐC, Toán, Văn

100

 

4

HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG

BPH

 

 

238

 

 

- Phường Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 043 383 0531

- Website: http://www.hvbp.edu.vn

 

 

 

 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

 -Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Tiếng Anh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực: Phía phía Bắc từ tỉnh Quảng Bình trở ra; phía Nam từ tỉnh Quảng Trị trở vào, xác định đến từng quân khu.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP học viện sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 13 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội.

 

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 

 

 

238

 

 

* Ngành Biên phòng

 

D860206

1. Văn, Sử, Địa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

238

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

131

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

 

 

 

105

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

26

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế)

 

 

 

10

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

 

 

 

08

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

02

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5

 

 

 

26

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

 

 

 

21

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

05

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7

 

 

 

33

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

 

 

 

26

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

07

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9

 

 

 

38

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

 

 

 

30

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

5

HỌC VIỆN HẬU CẦN

 

 

 

1031

 

 

- Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

- ĐT: 069 695 115

- Website: http://www.hocvienhaucan.edu.vn

 

 

 

 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

* Đại học quân sự:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP học viện sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 06 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội.

* Đại học, cao đẳng dân sự:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Tuyển thẳng và UTXT thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Học phí theo qui định chung của Nhà nước.

- Có ký túc xá cho sinh viên hệ dân sự.

* Liên thông đại học:

Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định năm 2016.

 

 

 

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

HEH

 

 

481

 

 

* Ngành Hậu cần quân sự

 

D860226

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

481

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

313

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

250

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

63

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

168

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

134

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

34

 

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

HFH

 

 

350

 

 

- Ngành Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

150

 

 

- Ngành Kế toán

 

D340301

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

150

 

 

- Ngành Kỹ thuật xây dựng

 

D580208

Toán, Lý, Hóa

50

 

c)

Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự

HFH

 

 

100

 

 

- Ngành Tài chính - Ngân hàng

 

C340201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

50

 

 

- Ngành Kế toán

 

C340301

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

50

 

d)

Đào tạo liên thông đại học dân sự

HFH

 

 

100

 

 

- Ngành Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

Toán, Lý thuyết tài chính, Tài chính doanh nghiệp

50

 

 

- Ngành Kế toán

 

D340301

Toán, Lý thuyết hạch toán kế toán, Kế toán doanh nghiệp

50

 

6

HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

PKH

 

 

415

 

 

- Xã Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội

 - ĐT: 043 361 4557

 - Website: http://www.Hocvienpkkq.com

 

 

 

 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành, theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP học viện sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 10 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 05 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội.

 

 

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 

 

 

415

 

 

* Ngành Kỹ thuật Hàng không

 

D520120

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

105

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

73

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

58

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

15

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

32

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

26

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

06

 

 

* Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử

 

D860203

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

310

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

217

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

174

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

43

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

93

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

74

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

19

 

7

HỌC VIỆN HẢI QUÂN

HQH

 

 

280

 

 

- Số 30 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

- ĐT: (058)3 881 425; 069.754.636

- Website: http://www.hocvienhaiquan.edu.vn

- Email: tshvhq@gmai.com

 

 

 

 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP học viện sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

 - Tuyển 10 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 10 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội.

 

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 

 

 

280

 

 

* Ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân

 

D860201

Toán, Lý, Hóa

280

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

182

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

98

 

 

 

 

 

 

 

 

8

TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ

LCH

 

 

634

 

 

- Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

- ĐT: 069 695 167

- Website: http://www.daihocchinhtri.edu.vn

 

 

 

 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

 - Tuyển 54 chỉ tiêu đi đào tạo ở trường ngoài Quân đội.

 

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 

 

 

634

 

 

* Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

 

D310202

 1. Văn, Sử, Địa

2. Toán, Lý, Hóa

634

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

412

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

 

 

 

275

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

137

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

222

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp C00

 

 

 

148

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

9

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1

LAH

 

 

2276

 

 

- Xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 069 598 219

- Website: http://www.sqlq1.edu.vn.

 

 

 

 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Các ngành tuyển sinh tổ hợp môn thi: Toán, Lý, Hóa thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; các ngành tuyển sinh tổ hợp môn thi: Văn, Sử, Địa thí sinh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

* Đại học quân sự:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở ra.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 30 chỉ tiêu đi đào tạo ở trường ngoài Quân đội.

* Đại học, cao đẳng ngành Quân sự cơ sở:

Tuyển thí sinh nam từ Thừa Thiên - Huế trở ra, phải qua sơ tuyển đủ tiêu chuẩn; thí sinh được cấp uỷ, chính quyền địa phương xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ sở trong quy hoạch của địa phương, thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo.

* Đào tạo liên thông ngành Quân sự cơ sở:

Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định năm 2016.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 

 

 

635

 

 

* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

 

D860210

Toán, Lý, Hóa

635

 

b)

Các ngành đào tạo đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở

 

 

 

1641

 

 

- Đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở

 

D860230

Văn, Sử, Địa

390

 

 

- Đào tạo cao đẳng ngành Quân sự cơ sở

 

C860230

Văn, Sử, Địa

430

 

 

- Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Quân sự cơ sở (vừa làm vừa học)

 

D860230

Văn, Công tác Đảng-CTCT, CN Quân sự địa phương

197

 

 

- Đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành Quân sự cơ sở (vừa làm vừa học)

 

C860230

Văn, Công tác Đảng-CTCT, CN Quân sự địa phương

624

 

 

 

 

 

 

 

 

10

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2

LBH

 

 

2593

 

 

- Ấp Long Đức 1, Xã Tam Phước, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.

- ĐT: 061 352 9100

- Website: http://www.dhnh.lucquan2.com

 

 

 

 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Các ngành tuyển sinh tổ hợp môn thi: Toán, Lý, Hóa thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; các ngành tuyển sinh tổ hợp môn thi: Văn, Sử, Địa thí sinh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

* Đại học quân sự:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam từ tỉnh Quảng Trị trở vào.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của các quân khu phía Nam.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 30 chỉ tiêu đi đào tạo ở trường ngoài Quân đội.

* Đại học, cao đẳng ngành Quân sự cơ sở:

Tuyển thí sinh nam từ Đà Nẵng trở vào, phải qua sơ tuyển đủ tiêu chuẩn; thí sinh được cấp uỷ, chính quyền địa phương xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ sở trong quy hoạch của địa phương, thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo.

* Đào tạo liên thông ngành Quân sự cơ sở:

Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định năm 2016.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 

 

 

685

 

 

* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

 

D860210

Toán, Lý, Hóa

685

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế)

 

 

 

34

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5

 

 

 

226

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7

 

 

 

240

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9

 

 

 

185

 

b)

Các ngành đào tạo đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở

 

 

 

1908

 

 

- Đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở

 

D860230

Văn, Sử, Địa

392

 

 

- Đào tạo cao đẳng ngành Quân sự cơ sở

 

C860230

Văn, Sử, Địa

440

 

 

- Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Quân sự cơ sở (vừa làm vừa học)

 

D860230

Văn, Công tác Đảng-CTCT, CN Quân sự địa phương

167

 

 

- Đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành Quân sự cơ sở (vừa làm vừa học)

 

C860230

Văn, Công tác Đảng-CTCT, CN Quân sự địa phương

909

 

 

 

 

 

 

 

 

11

TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH

PBH

 

 

181

 

 

- Xã Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 043 393 0194

- Website:http://www.tsqpb.edu.vn;

- Email: siquanphaobinh1957@gmail.com

 

 

 

 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu khu vực phía Nam và phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 01 chỉ tiêu đi đào tạo ở trường ngoài Quân đội.

 

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 

 

 

181

 

 

* Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh

 

D860204

Toán, Lý, Hóa

181

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

127

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

12

TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH

 

 

 

753

 

 

- Số 229B, Bạch Đằng, Phường Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

- ĐT: 0650 3859 632

- Website: http://www.tsqcb.edu.vn

 

 

 

 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

* Đại học quân sự:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 03 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

* Đại học dân sự:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Tuyển thẳng và UTXT thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Học phí theo qui định chung của Nhà nước.

- Có ký túc xá cho sinh viên hệ dân sự.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

SNH

 

 

253

 

 

* Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh

 

D860217

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

253

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

164

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

131

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

33

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

89

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

71

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

18

 

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

ZCH

 

 

500

 

 

- Ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

D580205

1.Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

150

 

 

- Ngành kỹ thuật xây dựng

 

D580208

1.Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

150

 

 

- Ngành kỹ thuật cơ khí

 

D520103

1.Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

200

 

 

 

 

 

 

 

 

13

TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN

 

 

 

1305

 

 

- Số 101 Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hòa, Tp Nha Trang, Khánh Hòa.

- ĐT: (058)3 831 805; Email: tcu@tsqtt.edu.vn

- Website: http://www.tcu.edu.vn

 

 

 

 

- Phương thức tuyển sinh:

+ Đại học: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

+ Cao đẳng: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia của các thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT và xét tuyển kết quả học bạ THPT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

* Đại học quân sự:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 04 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 01 chỉ tiêu đi đào tạo ở trường ngoài Quân đội.

* Đại học dân sự:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Tuyển thẳng và UTXT thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Học phí theo qui định chung của Nhà nước.

- Có ký túc xá cho sinh viên hệ dân sự.

* Cao đẳng dân sự:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Xét tuyển 50% tổng chỉ tiêu theo kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia và 50% tổng chỉ tiêu dựa trên kết quả học bạ THPT.

- Học phí theo qui định chung của Nhà nước.

- Có ký túc xá cho sinh viên hệ dân sự.

* Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học:

Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định năm 2016.

 

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

TTH

 

 

405

 

 

 * Ngành Chỉ huy kỹ thuật thông tin

 

D860219

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

405

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

263

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

210

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

53

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

142

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

114

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

28

 

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

TCU

 

 

500

 

 

- Ngành Công nghệ thông tin

 

D480201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

250

 

 

- Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

D520207

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

250

 

c)

Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự

TCU

 

 

200

 

 

- Ngành Công nghệ thông tin

 

C480201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

100

 

 

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

C510302

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

100

 

d)

Các ngành ĐT liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ dân sự

TCU

 

 

200

 

 

- Ngành Công nghệ thông tin

 

D480201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

100

 

 

- Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

D520207

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

100

 

 

 

 

 

 

 

 

14

TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN

KGH

 

 

180

 

 

- Cổng 3 đường Biệt Thự, Tp Nha Trang, Khánh Hòa

- ĐT: 069 697 941

- Website: http://www.tsqkq.vn

 

 

 

 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu khu vực phía Nam và phía Bắc;

 * Đại học quân sự:

 Thí sinh xét tuyển hệ đại học quân sự ngành Sĩ quan CHTM Không quân, chuyên ngành: Đào tạo Phi công quân sự: Chỉ tuyển thí sinh Nam trong cả nước đã qua khám tuyển sức khoẻ, do Viện Y học Phòng không - Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức theo khu vực trong cả nước, đã kết luận đủ tiêu chuẩn vào đào tạo Phi công quân sự.

 * Cao đẳng quân sự:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển như tuyển sinh đại học quân sự, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

KGH

 

 

60

 

 

* Ngành Sĩ quan CHTM Không quân

 

D860202

Toán, Lý, Hóa

60

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

45

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

15

 

b)

Các ngành đào tạo cao đẳng quân sự

KGC

 

 

120

 

 

* Ngành Kỹ thuật Hàng không

 

C520120

Toán, Lý, Hóa

120

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

60

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

15

TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP

TGH

 

 

110

 

 

- Xã Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc

- ĐT: 0211 353 9021

- Website:http://www.siquantangthietgiap.vn

- Email: anhducttg@gmail.com

 

 

 

 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu khu vực phía Nam và phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

 

Các ngành đào tạo đào tạo đại học quân sự

 

 

 

110

 

 

* Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp

 

D860205

Toán, Lý, Hóa

110

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

77

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

16

TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG

DCH

 

 

100

 

 

- Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

- ĐT: 043 384 0625

- Website:http://www.tsqdc.edu.vn

- Email: tuyensinh_sqdc@yahoo.com.vn

 

 

 

 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: : Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

 

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 

 

 

100

 

 

* Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công

 

D860207

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

100

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

65

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

52

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

13

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

35

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

 

28

 

 

+ Thí sinh Nam tổ hợp A01

 

 

 

07

 

17

TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HÓA

HGH

 

 

50

 

 

- Xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 043 361 1253

- Website: http://www.sqph.edu.vn

 

 

 

 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến các tiêu chí phụ tiếp theo như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu khu vực phía Nam, phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

 

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 

 

 

50

 

 

* Ngành Chỉ huy Kỹ thuật hóa học

 

D860218

Toán, Lý, Hóa

50

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

35

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

18

TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ (VIN - HEM PICH)

 

 

 

865

 

 

- Số 189 Nguyễn Oanh, P.10, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh

- ĐT: 083 984 2768- Website: ttp://www.tdnu.edu.vn

 

 

 

 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

 - Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như phần quy định xét tuyển tiêu chí phụ của Học viện Kỹ thuật quân sự.

* Đại học quân sự:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu khu vực phía Nam và phía Bắc.

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của BanTSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (nếu có) sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

* Đại học dân sự:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

- Tuyển thẳng và UTXT thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Học phí theo qui định chung của Nhà nước.

* Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ dân sự:

- Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho năm 2016.

- Tổ chức thi tuyển tại trường.

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

VPH

D860210

Toán, Lý, Hóa

145

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

58

 

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

87

 

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

ZPH

 

 

600

 

 

- Ngành Công nghệ thông tin

 

D480101

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

200

 

 

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

 

D510205

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

200

 

 

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

 

D520103

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

200

 

c)

Các ngành đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ dân sự

 

 

 

120

 

 

- Ngành Công nghệ thông tin

 

D480101

Toán cao cấp, Cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

60

 

 

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

 

D510205

Toán cao cấp, Sức bền vật liệu, Lý thuyết Ôtô

60

 

 

 

 

 

 

 

 

19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI

ZNH

 

 

540

 

 

- Số 101 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp Hà Nội. ĐT: 046 2663068

- Cơ sở 2: Số 140 đường Cộng hòa, phường 4, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh. ĐT: 0838115897

 - Website: http://www.vnq.edu..vn

 

 

 

 

 

 

Đào tạo hệ dân sự

 

 

 

540

 

a)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

 

 

 

350

 

 

- Ngành Báo chí

 

D320101

Văn, Sử, Địa

70

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

 - Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tuyển thẳng và UTXT thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Học phí: Theo qui định của Nhà nước.

 

- Ngành Khoa học thư viện

 

D320202

Văn, Sử, Địa

20

 

 

- Ngành Bảo tàng học

 

D320305

Văn, Sử, Địa

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngành Quản lý văn hóa

 

D220342

Văn và 2 môn năng khiếu

50

- Phương thức tuyển sinh:

+ Môn Văn: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

+ 2 môn năng khiếu: Trường tổ chức thi theo Quy chế của Bộ GD&ĐT

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tuyển thẳng và UTXT thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

- Vùng tuyển sinh: Trong cả nước

- Học phí: Theo qui định của Nhà nước.

 

- Ngành Sư phạm âm nhạc

 

D140221

 

50

 

 

- Ngành Quay phim truyền hình

 

D210236

 

20

 

 

- Ngành Diễn viên kịch - Điện ảnh

 

D210234

 

20

 

 

- Ngành Sáng tác âm nhạc

 

D210203

 

5

 

 

- Ngành Đạo diễn điện ảnh truyền hình

 

D210235

 

20

 

 

- Ngành Đạo diễn sân khấu

 

D210227

 

20

 

 

- Ngành Chỉ huy âm nhạc

 

D210204

 

5

 

 

- Ngành Thanh nhạc

 

D210205

 

25

 

 

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

 

D210207

 

10

 

 

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

 

D210210

 

5

 

 

- Ngành Biên đạo múa

 

D210243

 

5

 

 

- Ngành Huấn luyện múa

 

D210244

 

5

 

b)

Các ngành đào tạo đại học liên thông từ cao đẳng lên đại học (2 năm)

 

 

 

80

 

 

- Ngành Khoa học thư viện

 

D320202

Văn và 2 môn năng khiếu

05

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi 3 môn; Môn cơ bản (Ngữ văn, thi tự luận 180 phút) và 2 Môn năng khiếu theo Quy chế của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển: Theo chuyên ngành.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước đã tốt nghiệp cao đẳng theo đúng chuyên ngành đăng ký dự thi và đáp ứng các yêu cầu của ngành tuyển.

- Học phí: Theo qui định của Nhà nước.

 

- Ngành Bảo tàng học

 

D320305

 

05

 

 

- Ngành Quản lý văn hóa

 

D220342

 

10

 

 

- Ngành Sư phạm âm nhạc

 

D140221

 

10

 

 

- Ngành Sáng tác âm nhạc

 

D210203

 

3

 

 

- Ngành Chỉ huy âm nhạc

 

D210204

 

2

 

 

- Ngành Thanh nhạc

 

D210205

 

10

 

 

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

 

D210207

 

10

 

 

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

 

D210210

 

5

 

 

- Ngành Biên đạo múa

 

D210243

 

10

 

 

- Ngành Huấn luyện múa

 

D210244

 

10

 

c)

Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự (3 năm)

 

 

 

60

 

 

- Ngành Văn thư lưu trữ

 

C320303

Văn, Sử, Địa

20

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

- Học phí: Theo qui định của Nhà nước.

 

- Ngành Sư phạm âm nhạc

 

C140221

Văn và 2 môn năng khiếu

20

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển từ kết quả thi không trúng tuyển đại học ngành Quản lý văn hóa, Sư phạm âm nhạc của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

- Điểm trúng tuyển: Theo chuyên ngành.

- Học phí: Theo qui định của Nhà nước.

 

 

- Ngành Quản lý văn hóa

 

C220342

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học tại cơ sở 2 Tp.HCM (4 năm)

 

 

 

50

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi 3 môn; Môn cơ bản (Ngữ văn, thi tự luận 180 phút) và 2 Môn năng khiếu theo Quy chế của Bộ GD&ĐT.

- Thời gian thi: Tháng 10 năm 2016.

- Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

 

- Ngành Biên kịch Điện ảnh - Truyền hình

 

D210233

 

10

 

 

- Ngành Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình

 

D210235

 

10

 

 

- Ngành Đạo diễn sân khấu

 

D210227

 

10

 

 

- Ngành Quay phim - Truyền hình

 

D210236

 

20

 

20

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

QPH

 

 

500

 

 

- Trung tâm trường: Phường Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ.ĐT: 02103. 820 227.

- Cơ sở 2: Tổ 18, Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. ĐT: 0438273264.

- Website: http:// www.cdcnqp.edu.vn

 

 

 

 

* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước, nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua Sở GD&ĐT các tỉnh.

- Phương thức TS:

1. Phương thức 1: 300 chỉ tiêu

Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Thí sinh đăng ký và dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tỷ lệ xét tuyển tổ hợp môn Toán, Lý, Tiếng Anh (mã A01) không quá 25% tổng chỉ tiêu; Tỷ lệ xét tuyển 2 tổ hợp môn Toán, Văn, Tiếng Anh (mã D01) và tổ hợp môn Toán, Văn, Tiếng Pháp (mã D03) không quá 20% tổng chỉ tiêu.

2. Phương thức 2: 150 chỉ tiêu

Xét tuyển theo điểm học bạ 03 năm học THPT. (Theo đề án tự tuyển sinh của nhà trường).

*Học phí: Theo quy định của nhà nước.

*Thời gian nhận hồ sơ: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.

* Hồ sơ:

- Phiếu đăng ký xét tuyển.

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT.

- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp TCCN cùng ngành đào tạo cao đẳng.

- 02 ảnh 3x4 (chụp mới không quá 3 tháng)

- Thời gian nhận hồ sơ: Trước 15/8/2016.

* Học phí: Theo quy định của nhà nước.

 

a)

Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự

 

 

 

450

 

 

- Ngành Kế toán

 

C340301

1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

3. Văn, Toán, Ngoại ngữ

120

 

 

- Ngành Tài chính - Ngân hàng

 

C340201

1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

3. Văn, Toán, Ngoại ngữ

70

 

 

- Ngành Công nghệ thông tin

 

C480201

1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

60

 

 

- Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

C510201

1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

130

 

 

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

C510301

1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

70

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Các ngành đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng

 

 

 

50

 

 

- Ngành Kế toán

 

C340301

Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành

30

 

 

- Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

C510201

Toán, Cơ sở ngành, Chuyên ngành

20

 

21

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT Ô TÔ

COT

 

 

720

 

 

- Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 046 325 8761, 0989531733

- Website: http://www.caodangoto.vn

 

 

 

 

- Phương thức tuyển sinh:

+ Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia (50% chỉ tiêu cho tất cả các ngành). Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD & ĐT. Chỉ tiêu xét tuyển theo tổ hợp các môn Toán, Lý, Tiếng Anh và tổ hợp các môn Toán, Văn, Tiếng Anh không quá 25% tổng chỉ tiêu đào tạo.

+ Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT theo đề án tự chủ tuyển sinh của nhà trường (50% chỉ tiêu cho tất cả các ngành).

- Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

- Học phí theo quy định chung của cả nước.

a)

Các ngành đào tạo cao đẳng chính quy

 

 

 

600

 

 

- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

 

C510205

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

200

 

 

- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

 

C510201

 

100

 

 

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

C510301

 

100

 

 

- Ngành Công nghệ Thông tin

 

C480201

 

100

 

 

- Ngành Kế toán

 

C340301

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Tên trường,
Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi/Xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

Ghi chú

b)

Các ngành đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng

 

 

 

120

 

 

- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

 

C510205

 

40

 

 

- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

 

C510201

 

20

 

 

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

C510301

 

20

 

 

- Ngành Công nghệ Thông tin

 

C480201

 

20

 

 

- Ngành Kế toán

 

C340301

 

20

 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN.
PHÓ TRƯỞNG BAN THỨ NHẤT
Thượng tướng Phạm Xuân Hùng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản