40175

Thông tư 71-TC/KBNN-1996 bổ sung việc thi hành Quyết định 17/TTg-1992 về việc trả lại vàng bạc, tư trang tạm giữ cho một số đối tượng đã xử lý do Bộ Tài chính ban hành

40175
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông tư 71-TC/KBNN-1996 bổ sung việc thi hành Quyết định 17/TTg-1992 về việc trả lại vàng bạc, tư trang tạm giữ cho một số đối tượng đã xử lý do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 71-TC/KBNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 08/11/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 71-TC/KBNN
Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 08/11/1996
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71-TC/KBNN

Hà Nội ngày 08 tháng 11 năm 1996

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 71 TC/KBNN NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VIỆC THIHÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/TTG NGÀY 21/10/1992 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TRẢLẠI VÀNG BẠC, TƯ TRANG TẠM GIỮ CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐÃ XỬ LÝ

Thi hành Quyết định số17/TTg ngày 21/10/1992 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thôngtư số 22 TC-KBNN ngày 19/3/1993 hướng dẫn thực hiện. Căn cứ tình hình thực tếvà được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1709/KTTH ngày12/4/1996 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung phạm vi trảlại vàng, bạc, tư trang tạm giữ quy định tại điểm 1 Thông tư số 22 TC-KBNN ngày19/3/1993 như sau:

1. Đối với các nguyên chủ hiện đang sinh sống ở trong nướcthuộc đối tượng được xem xét trả lại vàng bạc tư trang tạm giữ như quy định tại điểm 2 thông tư số 22/TC-KBNN nhưng chưa có quyết định xử lý (trả lại, mua lại,trưng mua) của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc cấp có thẩm quyền thì giảiquyết như sau:

- Nếu nguyên chủ đã được Hội đồng xử lý vàng bạc tỉnh, thànhphố trước đây xem xét, xử lý thì Hội đồng Kiểm kê - Bàn giao vàng bạc, ngoại tệNhà nước tỉnh, thành phố (được thành lập theo Quyết định số 340/CT ngày22/9/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - Nay là Thủ tướng Chính phủ) căn cứvào kết luận tại biên bản của Hội đồng xử lý vàng bạc trước đây, trình Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố ra quyết định xử lý (trả lại, mua lại, trưng mua) sốvàng, bạc, tư trang đã thu giữ của nguyên chủ. Không đặt vấn đề xem xét lại cáckết luận về mức độ xử lý trước đây của Hội đồng xử lý vàng bạc đối với cácnguyên chủ. - Nếu nguyên chủ trước đây chưa được Hội đồng xử lý vàng bạc xemxét xử lý thì Hội đồng Kiểm kê - Bàn giao vàng bạc, ngoại tệ Nhà nước tỉnh,thành phố căn cứ vào chính sách cải tạo Nhà nước thời kỳ 1975-1983 theo Quyếtđịnh số 252/CP với tư nhân làm nghề kinh doanh buôn bán, gia công chế biến kimkhí quý, đá quý, ngọc trai ở các tỉnh, thành phố phía Nam "xem xét trìnhUỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ra quyết định xử lý (trả lại, mua lại, trưng mua)số vàng bạc đã thu giữ của nguyên chủ.

2. Đối với các nguyên chủ hiện đang sinh sống ở nước ngoàitrước đây đã có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền nhưng chưa được thựchiện hoặc chỉ mới được thực hiện một phần, nếu nguyên chủ có đơn xin lại tàisản, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố xem xét và có ý kiến đề nghị Bộ Tàichính ra quyết định chi trả. Không xem xét đối với nguyên chủ chưa có quyếtđịnh xử lý của cấp có thẩm quyền.

3. Đối với các nguyên chủ là người nước ngoài trước đây cótài sản gửi tủ sắt ngân hàng chế độ cũ. Nếu nguyên chủ có đơn xin lại tài sản,hồ sơ đầy đủ, rõ ràng, tài sản gửi là các tư trang, vật gia bảo, đồ lưu niệm vàđối chiếu với tài liệu, hiện vật kiểm kê vẫn còn nguyên niêm phong hiện vật gửicủa nguyên chủ. Bộ Tài chính xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép trả lạihiện vật theo nguyên trạng niêm phong Bộ Tài chính đang quản lý cho nguyên chủ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.Các quy định khác vẫn thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 22 TC-KBNNngày 19/3/1993 và Công văn số 3006/TC-KBNN ngày 22/12/1993 của Bộ Tài chính.Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời Thủ tướng Chính phủ và Bộtrưởng Bộ Tài chính để có biện pháp chỉ đạo giải quyết.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã Ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản