114536

Thông tư 33/2010/TT-BCA quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Bộ Công an ban hành

114536
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông tư 33/2010/TT-BCA quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 33/2010/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 05/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 11/11/2010 Số công báo: 626-627
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 33/2010/TT-BCA
Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An
Người ký: Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 05/10/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 11/11/2010
Số công báo: 626-627
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 33/2010/TT-BCA

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2010

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện như sau:

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (Nghị định số 72/2009/NĐ-CP); Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (Nghị định số 107/2009/NĐ-CP) và Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (Nghị định số 109/2009/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP và Nghị định số 109/2009/NĐ-CP.

2. Công an các đơn vị, địa phương có liên quan trong việc quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 3. Các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 72/2009/NĐ-CP; khoản 6 Điều 16, khoản 2 Điều 26, khoản 3 Điều 29, khoản 4 Điều 33, khoản 3 Điều 37 Nghị định số 107/2009/NĐ-CPkhoản 1 Điều 16 Nghị định số 109/2009/NĐ-CP, bao gồm:

1. Sản xuất con dấu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang; dấu chức danh, dấu tiêu đề, dấu chữ ký và các loại con dấu khác.

2. Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) gồm hoạt động sản xuất, tái chế, bảo quản, mua, bán thuốc nổ công nghiệp và phụ kiện nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) để sử dụng cho mục đích dân dụng.

3. Hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) gồm dịch vụ nổ mìn và các ngành, nghề mà trong quá trình sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên).

4. Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ, gồm các hoạt động sản xuất, lắp ráp, mua, bán công cụ hỗ trợ, phụ kiện của công cụ hỗ trợ, sửa chữa công cụ hỗ trợ.

5. Sản xuất pháo hoa, gồm các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa và nguyên liệu cho sản xuất pháo hoa.

6. Cho thuê lưu trú, gồm các hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ hoặc các hình thức cho thuê lưu trú khác cho khách nghỉ qua đêm hoặc theo giờ.

Tổ chức, cá nhân cho công dân Việt Nam thuê nhà để ở, lao động, học tập không thuộc đối tượng điều chỉnh tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này nhưng phải thực hiện theo quy định của Luật Cư trú.

7. Cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng.

8. Hoạt động in, bao gồm chế bản in, in, gia công sau in và Photocopy mầu.

9. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, gồm các hoạt động kinh doanh cho vay tiền với điều kiện người vay phải có tài sản cầm cố.

10. Kinh doanh karaoke, gồm các hình thức kinh doanh hoạt động ca hát theo băng hình, đĩa hình hoặc các công nghệ ghi hình khác.

11. Kinh doanh vũ trường, gồm các hình thức kinh doanh hoạt động khiêu vũ tại các cơ sở kinh doanh đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

12. Kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage, tẩm quất), gồm các phương pháp vật lý trị liệu nhằm phục hồi và nâng cao sức khỏe con người (trừ các cơ sở giải quyết việc làm cho người khuyết tật).

13. Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

14. Kinh doanh Casino.

15. Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

16. Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (gas), gồm đại lý kinh doanh gas, các cửa hàng bán gas chai, trạm nạp gas vào chai và ô tô, trạm cấp gas.

17. Sản xuất, kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, gồm các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu cờ hiệu, đèn, còi phát tín hiệu ưu tiên của xe cơ giới.

18. Sửa chữa súng săn, gồm các hoạt động sửa chữa, thay thế các phụ kiện của các loại súng săn khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Chương 2.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Điều kiện về an ninh, trật tự

1. Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải có lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định số 72/2009/NĐ-CP.

2. Phải duy trì và đảm bảo thực hiện đúng các điều kiện về an ninh, trật tự trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh; chấp hành quy định về trật tự, an toàn công cộng, vệ sinh môi trường và không nằm trong khu vực, địa điểm mà pháp luật cấm hoạt động kinh doanh.

3. Ngoài quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, các cơ sở kinh doanh sau đây còn phải bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy như sau:

a) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên); sản xuất, kinh doanh gas; sản xuất pháo hoa; kinh doanh vũ trường; kinh doanh lưu trú và cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng từ 7 tầng trở lên phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

b) Các cơ sở kinh doanh lưu trú và cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng từ 6 tầng trở xuống; sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ; trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino; hoạt động in (trừ photocopy màu); kinh doanh dịch vụ cầm đồ; kinh doanh karaoke; xoa bóp (massage) phải có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

4. Đối với các cơ sở kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thì Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự là Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy tại khu vực kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp. Trường hợp cơ sở kinh doanh thuê kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp thì phải có giấy tờ để chứng minh việc thuê kho.

5. Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc một trong các trường hợp sau đây không phải nộp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy:

a) Cơ sở nằm trong các tòa nhà đã được thiết kế, thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy.

b) Các cơ sở sản xuất con dấu; dịch vụ đòi nợ; dịch vụ tẩm quất; photocopy màu; sản xuất, kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Điều 5. Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý cơ sở kinh doanh

1. Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP và Nghị định số 107/2009/NĐ-CP tại Thông tư này gọi chung là Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

2. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Cá nhân, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

b) Nộp bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với các tổ chức sự nghiệp có thu).

Các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của hộ kinh doanh phải có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 49, khoản 1 Điều 51 Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

c) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 4 Thông tư này.

d) Bản khai lý lịch (có dán 01 ảnh 4x6mm) của người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (có chứng nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp). Nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, phải có bản khai nhân sự (có dán 01 ảnh 4x6 mm), bản photocopy hộ chiếu, thẻ cư trú (xuất trình bản chính để đối chiếu).

3. Trường hợp đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì chỉ cần có văn bản đề nghị nêu rõ lý do và nộp bản sao hợp lệ tài liệu liên quan đến sự cần thiết phải cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

4. Trách nhiệm, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý cơ sở kinh doanh thực hiện như sau:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Công an có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

a) Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở:

- Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên); dịch vụ nổ mìn; sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ; sửa chữa súng săn; sản xuất, xuất nhập khẩu pháo hoa; kinh doanh trò chơi điện tử có thường dành cho người nước ngoài; kinh doanh casino; khách sạn hạng 5 sao.

- Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc các doanh nghiệp do Chính phủ thành lập, có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép.

- Các cơ sở kinh doanh và tổ chức sự nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc các đơn vị cấp Tổng cục của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

- Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc tổ chức chính trị cấp Trung ương.

b) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở (trừ các cơ sở quy định tại điểm a khoản 4 Điều này):

- Sản xuất con dấu; sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, sử dụng Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên).

- Các doanh nghiệp: Kinh doanh lưu trú; cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng; hoạt động in; dịch vụ đòi nợ; kinh doanh vũ trường.

- Sản xuất, nhập khẩu thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

- Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc tổ chức sự nghiệp có thu thuộc các cơ quan cấp Trung ương.

- Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc tổ chức sự nghiệp có thu thuộc cấp tỉnh.

- Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ủy quyền cho Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh.

c) Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở (trừ các cơ sở quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều này):

- Kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

- Đại lý kinh doanh gas, các cửa hàng bán gas chai, trạm nạp gas vào chai và ô tô, trạm cấp gas.

- Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

- Kinh doanh karaoke, xoa bóp (massage, tẩm quất).

- Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự không phải là doanh nghiệp: Cho thuê lưu trú; cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng; hoạt động in.

- Các tổ chức sự nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của cơ quan, tổ chức thuộc cấp huyện.

d) Các thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, Giám đốc Công an thành phố phân công việc quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (trừ các cơ sở quy định tại điểm a, khoản 4, Điều này) cho lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội các cấp thẩm quyền.

5. Trường hợp tại một địa điểm kinh doanh có nhiều ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thì việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện như sau:

a) Nếu do một chủ kinh doanh nhưng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ quan Công an quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 4 Điều 5 Thông tư này thì cơ quan Công an cấp cao nhất chịu trách nhiệm quản lý, xem xét các điều kiện về an ninh, trật tự và cấp một Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự chung cho các ngành, nghề đó.

b) Nếu do nhiều chủ kinh doanh khác nhau nhưng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ quan Công an quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 4 Điều này thì cơ quan Công an cấp cao nhất chịu trách nhiệm quản lý, xem xét các điều kiện về an ninh, trật tự và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho từng chủ cơ sở kinh doanh tại địa điểm đó.

6. Đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh trực thuộc của các cơ sở kinh doanh có trụ sở ngoài địa điểm kinh doanh chính thì phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho từng chi nhánh và cơ sở trực thuộc đó.

7. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cấp cho cơ sở kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để phục vụ thăm dò, khai thác khoáng sản, công trình xây dựng dân dụng hoạt động có thời hạn, thì thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự ghi theo thời hạn ghi trong giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

1. Trách nhiệm chung

Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự và thực hiện các nội dung sau:

a) Chỉ được tiến hành hoạt động kinh doanh khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp; tổ chức thực hiện và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra người làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại cơ sở chấp hành đúng các quy định của Nghị định 72/2009/NĐ-CP, Nghị định 107/2009/NĐ-CP, Nghị định 109/2009/NĐ-CP, hướng dẫn tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan trong suốt quá trình hoạt động.

b) Chấp hành việc kiểm tra, hướng dẫn của cơ quan Công an có thẩm quyền.

c) Báo cáo định kỳ hàng quý (tuần cuối cùng của tháng thứ ba) cho cơ quan Công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự về tình hình chấp hành các quy định của pháp luật và những vấn đề khác có liên quan đến an ninh, trật tự trong quá trình hoạt động kinh doanh.

d) Cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền: Danh sách và thông tin có liên quan đến người làm trong cơ sở kinh doanh (kể cả người nước ngoài); sơ đồ mặt bằng khu vực sản xuất, kinh doanh; sơ đồ kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên); thống kê các phương tiện phục vụ cho công tác bảo vệ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy; thông tin liên lạc tại cơ sở kinh doanh khi có yêu cầu.

đ) Có sổ quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu của Bộ Công an đã ban hành kèm theo Thông tư này.

e) Khi thay đổi người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh và người đại diện theo pháp luật phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

g) Có văn bản thông báo về thời gian hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động kinh doanh cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

h) Không cho thuê, mượn, chuyển nhượng hoặc sửa chữa Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

i) Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage, tẩm quất), vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử có thường dành cho người nước ngoài, casino, dịch vụ đòi nợ phải đăng ký danh sách trích ngang nhân viên, kỹ thuật viên với Công an phường, xã, thị trấn.

2. Trách nhiệm cụ thể đối với từng ngành, nghề kinh doanh

a) Sản xuất con dấu

- Phải có giấy hẹn trả dấu ghi rõ địa điểm và thời gian trả dấu.

- Khi khắc xong con dấu, phải chuyển con dấu cho cơ quan Công an có thẩm quyền để đăng ký theo quy định.

- Việc khắc dấu tiêu đề, dấu chữ ký và các loại dấu khác phải có Giấy giới thiệu (nếu là cơ quan) và Giấy chứng minh nhân dân.

- Phải có nơi bảo quản dấu thành phẩm, không được để mất, hư hỏng.

- Nghiêm cấm việc lợi dụng cơ sở để làm dấu giả, làm con dấu sai quy định.

- Khi phát hiện cá nhân, tổ chức có biểu hiện nghi vấn trong việc làm con dấu sai quy định phải kịp thời thông báo cho cơ quan Công an có thẩm quyền để xác minh, làm rõ.

b) Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên)

- Kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn quy định; không để vật liệu nổ và các chất dễ cháy trong cùng một kho.

- Chỉ được bán vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) cho các đơn vị đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có văn bản chấp thuận của Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội - Bộ Công an.

c) Sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, sử dụng Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên)

- Có kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) bảo đảm đúng tiêu chuẩn quy định; không để vật liệu nổ và các chất dễ cháy trong cùng một kho.

- Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp nhưng thuê dịch vụ nổ mìn thì chỉ được thuê các đơn vị dịch vụ nổ mìn đã được cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn và Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

- Đơn vị dịch vụ nổ mìn phải có văn bản thông báo trước 10 ngày cho Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp tỉnh nơi có địa điểm hoạt động dịch vụ nổ mìn.

- Người quản lý, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người phục vụ liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) phải có trình độ chuyên môn phù hợp, được huấn luyện về kỹ thuật an toàn phòng, chống cháy, nổ.

- Việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải thực hiện đúng thiết kế (hộ chiếu nổ mìn) đã được phê duyệt.

- Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) còn thừa phải nhập khẩu kho, không được để mất, hoặc để sử dụng trái phép.

- Nghiêm cấm mua vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) của tổ chức, cá nhân không được phép sản xuất, kinh doanh loại vật liệu này.

d) Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ

- Chỉ được mua công cụ hỗ trợ và phụ kiện để sản xuất công cụ hỗ trợ có nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp và chỉ được bán công cụ hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ.

- Chỉ được sửa chữa công cụ hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức có giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ do cơ quan Công an cấp.

đ) Sản xuất pháo hoa

- Việc sản xuất, bảo quản, vận chuyển pháo hoa phải thực hiện đúng quy trình, quy phạm an toàn.

- Việc xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, nguyên liệu sản xuất pháo hoa phải có giấy phép của cơ quan Công an có thẩm quyền. Giấy phép mang pháo hoa, phụ kiện bắn pháo hoa, nguyên liệu sản xuất pháo hoa ra, vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện theo Thông tư số 08/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 về quản lý sử dụng pháo hoa.

- Chỉ được bán pháo hoa cho các đơn vị, địa phương được phép tổ chức bắn pháo hoa quy định tại Điều 7 Nghị định số 36/2009/NĐ-CP.

e) Cho thuê lưu trú

- Có nội quy của cơ sở kinh doanh lưu trú niêm yết tại nơi dễ thấy.

- Phải ghi đầy đủ các thông tin của khách lưu trú vào sổ trước khi khách vào phòng nghỉ và thông báo lưu trú với cơ quan Công an xã, phường, thị trấn sở tại trước 23 giờ trong ngày. Nếu khách đến lưu trú sau 23 giờ thì vào sổ và thông báo cho cơ quan Công an vào trước 8 giờ sáng ngày hôm sau (kể cả khách nghỉ theo giờ). Trường hợp có nghi vấn liên quan đến an ninh, trật tự phải báo cáo ngay cho Công an xã, phường, thị trấn.

- Cơ sở kinh doanh nếu thông báo lưu trú cho cơ quan Công an qua mạng Internet thì phải lưu trữ đầy đủ thông tin về khách đã lưu trú tại cơ sở để phục vụ công tác quản lý.

- Trường hợp khách mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ, chất nổ phải yêu cầu khách xuất trình giấy phép sử dụng do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp và cơ sở kinh doanh phải có trách nhiệm bảo quản chặt chẽ.

- Người đến lưu trú có trách nhiệm xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; các loại giấy tờ có dán ảnh do các cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam cấp; giấy xác nhận cử đi công tác của cơ quan, tổ chức; xác nhận của cơ quan đến liên hệ công tác; xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Trường hợp khách đến lưu trú không có các loại giấy tờ trên thì khi cho khách vào lưu trú, chủ cơ sở phải thông báo ngay cho cơ quan Công an phường, xã, thị trấn.

- Trường hợp khách đến lưu trú theo đoàn thì người đại diện hoặc trưởng đoàn làm các thủ tục lưu trú cho những người cùng đi nhưng phải xuất trình giấy tờ tùy thân để người tiếp nhận đối chiếu và ghi đầy đủ, chính xác thông tin về người lưu trú vào sổ quản lý lưu trú theo quy định. Trường hợp khách trong đoàn không mang giấy tờ tùy thân thì người đại diện hoặc trưởng đoàn phải viết giấy đề nghị cơ sở kinh doanh cho thuê lưu trú, nêu rõ lý do và cung cấp đầy đủ thông tin của những người cùng đi để cơ sở kinh doanh ghi vào sổ quản lý lưu trú theo quy định.

- Người đến thăm khách lưu trú tại phòng nghỉ phải xuất trình giấy tờ tùy thân tại quầy lễ tân, cơ sở phải có sổ theo dõi và ghi rõ, đầy đủ các thông tin có liên quan.

- Nghiêm cấm việc sử dụng cơ sở làm nơi chứa cấp tội phạm, sử dụng, tàng trữ, mua bán các chất ma túy, đánh bạc, chứa chấp, môi giới mại dâm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

g) Cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng

- Đối với cơ sở cho người nước ngoài thuê nhà để ở: Phải đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, môi trường, phòng cháy và chữa cháy; chấp hành các quy định về thông báo lưu trú; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an về tin tức, tình hình có liên quan đến an ninh, trật tự.

Người nước ngoài thuê nhà để ở phải có giấy phép tạm trú hợp pháp tại Việt Nam và chấp hành việc kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Đối với cơ sở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà làm văn phòng: Có nhân viên lễ tân trực; phải cập nhật đầy đủ các thông tin có liên quan đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà làm văn phòng (tên văn phòng, lĩnh vực hoạt động, người đứng đầu văn phòng, tổng số nhân viên); yêu cầu các văn phòng, công ty chấp hành đầy đủ các quy định về đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.

Nếu thuê nhà để đặt trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh công ty hoặc cơ sở hoạt động kinh doanh thì phải yêu cầu cá nhân, tổ chức nước ngoài cung cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện, chi nhánh công ty, hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp và chấp hành việc kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Chủ cơ sở kinh doanh có trách nhiệm yêu cầu các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng thực hiện việc đảm bảo an ninh, trật tự; công tác phòng cháy, chữa cháy và nội quy tại cơ sở.

h) Hoạt động in

- Chỉ được nhận in, nhân bản những ấn phẩm, xuất bản phẩm khi có đủ thủ tục và có hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật.

- Đối với sản phẩm báo chí phải có Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

- Đối với in nhãn sản phẩm và bao bì: Yêu cầu khách hàng phải có giấy đăng ký kinh doanh theo ngành hàng, giấy giới thiệu của cơ sở sản xuất đứng tên trên nhãn sản phẩm hoặc bao bì. Bản mẫu in phải có dấu và chữ ký của người có tư cách pháp nhân đứng tên đặt in.

- Đối với nhãn sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục bắt buộc có chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) thì phải có giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam theo quy định.

- Đối với sản phẩm nhận in là nhãn sản phẩm hóa dược hay thuốc chữa bệnh còn phải có số đăng ký do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp theo quy định.

- Đối với sản phẩm in là tem chống giả phải có bản mẫu do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận.   

- Các hoạt động chế bản in, gia công sau in phải được ghi đầy đủ, cụ thể vào sổ theo dõi.

- Nghiêm cấm các hành vi in lậu, in nối bản.

i) Dịch vụ cầm đồ

- Khi thực hiện dịch vụ cầm đồ chủ cơ sở kinh doanh phải lập hợp đồng theo quy định. Người đến cầm đồ, thế chấp phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng để chủ cơ sở kiểm tra, đối chiếu và photocopy lưu lại tại cơ sở.

- Đối với những hàng hóa, tài sản cầm đồ thuộc sở hữu của người thứ ba phải có giấy ủy quyền hợp lệ của chủ sở hữu.

- Không được nhận cầm đồ đối với hàng hóa, tài sản không rõ nguồn gốc hoặc tài sản do các hành vi vi phạm pháp luật mà có.

- Khi có nghi ngờ hàng hóa, tài sản do phạm tội mà có phải thông báo ngay với cơ quan Công an có thẩm quyền kiểm tra, xử lý.

k) Kinh doanh Karaoke

- Phòng hát karaoke phải bảo đảm các quy định về tiêu chuẩn cách âm, ánh sáng theo quy định; cửa phòng phải có kính không màu để bên ngoài có thể quan sát được toàn bộ phòng; không được đặt chốt, khóa, chuông báo động bên trong phòng hát karaoke; băng, đĩa sử dụng tại phòng hát karaoke phải có nhãn kiểm soát theo quy định; không được hoạt động từ sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng; riêng phòng hát karaoke trong các khách sạn từ 4 sao trở lên được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng cũng không được quá 2 giờ sáng.

- Phải thông báo danh sách nhân viên phục vụ tại cơ sở kinh doanh cho cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi đặt địa điểm kinh doanh và cơ quan Công an đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

- Nhân viên làm việc tại cơ sở phải từ đủ 18 tuổi trở lên và có hợp đồng lao động.

- Nghiêm cấm lợi dụng cơ sở kinh doanh karaoke để tổ chức, môi giới, dẫn dắt hoạt động mại dâm; mua, bán, sử dụng các chất ma túy; đánh bạc, tổ chức đánh bạc và các hoạt động trái pháp luật khác.

l) Vũ trường

- Chỉ các cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng sao, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa có tư cách pháp nhân, có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật mới được kinh doanh vũ trường; không được hoạt động từ sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng; riêng vũ trường trong khách sạn từ 4 sao trở lên được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng cũng không được quá 2 giờ sáng.

- Không được sử dụng người có tiền án, tiền sự làm việc tại vũ trường. Nhân viên làm việc tại cơ sở phải từ đủ 18 tuổi trở lên và có hợp đồng lao động.

- Có quy định, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn. Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; có phương án chữa cháy, thoát nạn và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các cơ sở hoạt động kinh doanh vũ trường phải có bảo vệ là nhân viên của các công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

- Phải có các biện pháp ngăn chặn không cho người sử dụng các chất ma túy trong vũ trường hoặc lợi dụng kinh doanh vũ trường để mua, bán các chất ma túy, môi giới mại dâm và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

m) Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh Casino

- Phải niêm yết nội quy hoạt động tại cơ sở kinh doanh; có nhân viên kiểm tra Hộ chiếu, Giấy thông hành của khách; có sổ quản lý khách sử dụng dịch vụ; phải được đăng ký tỷ lệ trả thưởng với cơ quan Tài chính theo quy định.

- Các máy, thiết bị trò chơi điện tử có thưởng phải bảo đảm chất lượng, đúng chủng loại và có kiểm định của cơ quan chức năng Việt Nam.

- Phải thống kê số lượng, chủng loại máy; danh sách nhân viên làm tại cơ sở.

- Không được cho người Việt Nam ở trong nước tham gia các trò chơi tại cơ sở kinh doanh.

- Các cơ sở hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Casino phải có bảo vệ là nhân viên của các công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

n) Xoa bóp (massage, tẩm quất)

- Cơ sở xoa bóp (massage): Phải có nơi cất giữ tư trang, tài sản của khách; phòng massage không được dùng khóa, chốt bên trong; phần trên cửa ra vào lắp kính trắng để bên ngoài có thể quan sát được toàn bộ phòng; phải bố trí phòng nam riêng, nữ riêng; có nhân viên y tế, có chuông cấp cứu; nhân viên massaage phải có hợp đồng lao động, có chứng chỉ hành nghề theo quy định, mặc trang phục kín đáo và đeo biển hiệu (có ảnh) ghi họ, tên; phải có bác sỹ phụ trách đảm bảo các yêu cầu chuyên môn theo quy định và phải thường xuyên trực tại cơ sở; có đủ cơ số thuốc theo quy định; phải thông báo danh sách nhân viên, kỹ thuật viên với cơ quan Công an xã, phường, thị trấn và cơ quan Công an đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

- Cơ sở tẩm quất: Phải bảo đảm vệ sinh, có nơi bảo quản tư trang của khách; phải thông báo danh sách nhân viên tẩm quất với cơ quan Công an xã, phường, thị trấn và cơ quan Công an đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Nhân viên tẩm quất phải có hợp đồng lao động theo quy định.

o) Dịch vụ đòi nợ

- Người lao động trong hoạt động dịch vụ đòi nợ phải có đủ điều kiện về tiêu chuẩn theo quy định.

- Phải nộp cho cơ quan Công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hợp đồng dịch vụ đòi nợ (bản sao) trước khi thực hiện hợp đồng.

- Phải thông báo bằng văn bản cho Công an phường sở tại nơi thực hiện hợp đồng đòi nợ biết trước khi thực hiện.

- Chỉ được hoạt động dịch vụ đòi nợ trong phạm vi pháp luật cho phép và được chủ nợ hoặc khách nợ ủy quyền.

p) Kinh doanh gas (gồm đại lý kinh doanh gas, các cửa hàng bán gas chai, trạm nạp gas vào chai và ô tô, trạm cấp gas)

- Phải chấp hành đúng các quy định về an toàn cháy, nổ; niêm yết nội quy phòng cháy tại nơi dễ thấy, dễ đọc.

- Phải thực hiện đúng, đầy đủ các quy trình nạp, cấp gas; phải có phương án xử lý khi có sự cố xảy ra.

- Thiết bị đo và nạp gas phải được kiểm định và đăng ký theo quy định.

q) Kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

- Phải ghi rõ, đầy đủ chủng loại, số lượng, thiết bị đã sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và tên tổ chức, cá nhân mua thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

- Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên chỉ được lắp đặt hoặc bán cho tổ chức, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên do cơ quan quản lý, sử dụng xe được quyền ưu tiên cấp.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan Công an

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương phối hợp với lực lượng Công an để quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, Nghị định 107/2009/NĐ-CP, Nghị định 109/2009/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Cơ quan Công an có thẩm quyền quản lý có trách nhiệm phổ biến các quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm và hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo chỉ đạo của Bộ Công an; hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ của cơ sở kinh doanh.

3. Các đơn vị nghiệp vụ khác trong ngành Công an khi thực thi nhiệm vụ phải phối hợp với đơn vị quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định; không được yêu cầu cơ sở thực hiện các thủ tục hành chính trái với thẩm quyền được giao hoặc gây phiền hà, khó khăn hoặc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao để thực hiện mục đích sai quy định, cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.

4. Công an phường, xã, thị trấn

a) Nắm tình hình có liên quan đến an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn.

b) Tiếp nhận thông báo lưu trú; thẩm tra các thông tin trong bản khai lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự đang cư trú tại địa bàn quản lý để giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn chứng nhận lý lịch theo quy định.

c) Xử lý các vụ việc vi phạm có liên quan đến an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh theo thẩm quyền.

Chương 3.

KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 8. Kiểm tra việc chấp hành quy định, điều kiện về an ninh, trật tự

1. Nội dung kiểm tra

Cơ quan Công an có thẩm quyền trong quá trình quản lý phải thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều kiện an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh có điều kiện theo các nội dung sau:

a) Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ về hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; nội dung kinh doanh ghi trong giấy phép, giấy chứng nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở kinh doanh với thực tế của cơ sở đang hoạt động.

b) Kiểm tra việc chấp hành các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP và nội dung quy định tại Thông tư này đối với từng ngành, nghề cụ thể.

c) Kiểm tra người và phương tiện tại địa điểm kinh doanh liên quan đến hoạt động của cơ sở khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

d) Sau khi kiểm tra phải lập biên bản ghi rõ kết quả kiểm tra, có người đứng đầu hoặc đại diện cho cơ sở, người vi phạm (nếu có) ký tên.

2. Thời gian kiểm tra định kỳ

Kiểm tra định kỳ về việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự thực hiện vào quý 4 hàng năm.

3. Thẩm quyền kiểm tra

a) Chỉ cơ quan Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh mới được phép kiểm tra định kỳ việc chấp hành các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP và Thông tư này.

b) Các đơn vị nghiệp vụ thuộc các cấp Công an chỉ được tiến hành kiểm tra cơ sở trên địa bàn khi có dấu hiệu vi phạm hoặc phức tạp về an ninh, trật tự, nhưng sau khi kiểm tra phải có văn bản thông báo kết quả và hình thức xử lý cho đơn vị Công an đã cấp Giấy chứng nhận.

c) Công an các Cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao khi có yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, tăng cường bảo vệ an ninh, trật tự cần phải tiến hành kiểm tra đột xuất thì phải được thủ trưởng đơn vị phê duyệt hoặc có chỉ đạo của Công an cấp trên.

d) Cơ quan Công an cấp trên có thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự của các cơ sở kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Công an cấp dưới.

Điều 9. Xử lý vi phạm

1. Mọi hành vi vi phạm về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, Nghị định 107/2009/NĐ-CP, Nghị định 109/2009/NĐ-CP và Thông tư này được phát hiện phải xử lý nghiêm theo quy định.

2. Thủ trưởng cơ quan Công an đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc Thủ trưởng cơ quan Công an cấp trên, có quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2010 và thay thế Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04/5/2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

2. Tổ chức, cá nhân đã được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp “Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự” hoặc “Bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự” theo quy định tại Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện vẫn được tiếp tục hoạt động, nhưng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định 72/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải thực hiện đầy đủ các quy định của Nghị định 72/2009/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này.

3. Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu phục vụ công tác quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện và phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo quản lý, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan, địa phương mình quản lý.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Thông tư này.

3. Tổng cục trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này; định kỳ hàng quý phải báo cáo kết quả công tác quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo mẫu quy định về Bộ (qua Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội).

4. Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu phát sinh vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan cần phản ánh kịp thời về Bộ Công an (qua Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội) để có hướng dẫn kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Bộ Công an: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Tổng cục, Bộ tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Lưu: VT, C61, V19.200b.

BỘ TRƯỞNG
ĐẠI TƯỚNG
Lê Hồng Anh

 

PHỤ LỤC

BIỂU MẪU QUẢN LÝ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
(Kèm theo Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05 tháng 10 năm 2010)

I. BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 02 MẪU

1. Mẫu ĐD1a: Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; Bản khai nhân sự dùng cho người nước ngoài (Mẫu ĐD1b).

2. Mẫu ĐD2: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (in mầu có hình Công an hiệu).

II. BIỂU MẪU PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ CỦA CƠ QUAN CÔNG AN: 13 MẪU

1. Mẫu ĐD3: Danh sách người làm trong cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

2. Mẫu ĐD4: Báo cáo tình hình, kết quả công tác quản lý an ninh, trật tự đối với cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

3. Mẫu ĐD5: Phiếu đề nghị xác minh lý lịch của người làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

4. Mẫu ĐD6: Biên bản kiểm tra

5. Mẫu ĐD7: Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các quy định về an ninh, trật tự trong cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

6. Mẫu ĐD8: Sổ quản lý sản xuất con dấu.

7. Mẫu ĐD9: Sổ quản lý vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon (từ 98,5% trở lên), công cụ hỗ trợ, pháo hoa.

8. Mẫu ĐD10: Sổ quản lý lưu trú.

9. Mẫu ĐD11: Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận in (Mẫu sử dụng chung Bộ Công an - Bộ TTTT).

10. Mẫu ĐD12: Sổ quản lý dịch vụ cầm đồ.

11. Mẫu ĐD13: Sổ quản lý trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và Casino.

12. Mẫu ĐD14: Sổ quản lý dịch vụ đòi nợ.

13. Mẫu ĐD15: Sổ quản lý thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản