589051

Thông báo 501/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

589051
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 501/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 501/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 02/12/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 501/TB-VPCP
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 02/12/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 501/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2023

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030

Ngày 21 tháng 11 năm 2023, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030 (Chiến lược). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Khoa học và Công nghệ. Sau khi nghe báo cáo của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái kết luận như sau:

1. Thống nhất thay đổi tên gọi Đề án thành “Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030” như đề xuất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến xác đáng tại cuộc họp; chủ động làm việc với các Bộ, cơ quan liên quan để rà soát kỹ dự thảo Chiến lược bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, quy định của pháp luật; thống nhất các nội dung còn ý kiến khác nhau (nếu có). Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn thiện hồ sơ theo quy định (Tờ trình, Báo cáo đầy đủ và dự thảo Quyết định), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 12 năm 2023; trong đó lưu ý một số nội dung sau:

a) Rà soát kỹ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; nguồn lực thực hiện và các nội dung khác tại dự thảo Chiến lược bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm khả thi, phù hợp với thực tiễn, đúng quy định pháp luật; cơ quan bảo hiểm xã hội hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

b) Về việc đầu tư các Quỹ bảo hiểm: thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, bền vững, hiệu quả.

3. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: Nội vụ, LĐTBXH, Tài chính, Tư pháp, Y tế, KHĐT, KHCN;
- BHXHVN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
Trợ lý TTg, Vụ TH;
- Lưu: Văn thư, KTTH (2b).N.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản