567580

Thông báo 195/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

567580
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 195/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 195/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 25/05/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 195/TB-VPCP
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 25/05/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 195/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY HÀ NỘI

Ngày 6 tháng 5 năm 2023, tại Trụ sở Thành ủy Hà Nội, Thường trực Chính phủ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2023 và kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố. Cùng dự buổi làm việc có Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Sau khi nghe đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trình bày báo cáo; phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội, các Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các Bộ, Thường trực Chính phủ thống nhất chỉ đạo như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thành phố Hà Nội có vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh chung của cả nước là khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, tác động trực tiếp tới các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã quyết tâm cao, hành động quyết liệt; bám sát, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố. Đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công phòng, chống dịch Covid 19; tổ chức chuyển đổi thành công, hiệu quả phòng, chống dịch Covid 19 từ trạng thái phong tỏa, giãn cách xã hội sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng, và đạt được những kết quả tương đối toàn diện, tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2022, GRDP tăng trưởng 8,89%. Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước vượt gần 20% dự toán; giá trị nông nghiệp công nghệ cao đã chiếm tới 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp; GRDP năm 2022 đạt bình quân gần 142 triệu đồng/người (tăng hơn 18 Triệu đồng so với năm 2020) bình quân tăng 7,07%/năm...

Trong 4 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là gần 178.000 tỷ đồng (tăng 21,6%); thu hút FDI tăng trưởng đột phá với kết quả đứng đầu toàn quốc, đạt 1,71 tỷ USD (tăng 260%). GRDP quý I năm 2023 tăng 5,8%. Tỉ lệ đóng góp của Hà Nội vào GDP, thu ngân sách của cả nước có chiều hướng tăng lên và Thủ đô luôn sẵn sàng chia sẻ với các tỉnh, thành phố khác trong lúc khó khăn, nhất là trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Công tác cải cách hành chính và thủ tục hành chính của Thành phố được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực và ở tất cả các cấp, nhất là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường phân cấp, phân quyền, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. An sinh xã hội, chế độ, chính sách đối với người có công, người hưởng chính sách, người nghèo được đảm bảo. Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được giữ vững, là địa phương đứng đầu về số học sinh tham dự, đạt giải và số giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Giá trị văn hóa và con người Hà Nội được quan tâm, đầu tư, phát huy.

Hà Nội cùng Hưng Yên, Bắc Ninh đã rất quyết liệt trong triển khai Dự án đường vành đai 4 Vùng Thủ đô, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng cả nước đẩy mạnh đột phá chiến lược về hạ tầng. Đặc biệt, Thành phố đã ban hành và triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm cụ thể hóa văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tinh thần Hội nghị văn hóa toàn quốc và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt Chính phủ, Thường trực Chính phủ biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã góp phần cùng cả nước thực hiện được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, phát triển văn hóa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; thúc đẩy đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thành phố còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cần khắc phục như: Chưa có đột phá lớn về phát triển kinh tế, nhất là phát triển bền vững theo chiều sâu; tăng trưởng thấp hơn so với mục tiêu đề ra; tình trạng ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông, quá tải về hạ tầng đô thị chưa được cải thiện rõ nét; phát triển văn hóa chưa tương xứng với truyền thống lịch sử. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tuy cao hơn mức bình quân chung cả nước nhưng chưa đạt yêu cầu. Việc lập các Quy hoạch xây dựng còn chậm. Huy động nguồn lực xã hội cho các hoạt động còn hạn chế. An ninh trật tự, tình trạng cháy nổ vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

II. QUAN ĐIỂM LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, Thủ đô Hà Nội, Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII phát triển Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”,

2. Nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, tiềm năng, tầm quan trọng của Thành phố trong sự phát triển chung của cả nước “cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước”. Đồng thời, nhận diện rõ các khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế yếu kém, phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo để phát triển Hà Nội toàn diện, nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế của cả nước. Thủ đô phải là hình mẫu cho sự phát triển kinh tế - xã hội cả nước. Chú trọng sơ kết, tổng kết, mô hình hay, cách làm tốt để nhân rộng, tạo sức lan tỏa cao. Khuyến khích, bảo vệ những người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, tránh khuynh hướng trông chờ, ỷ lại và sợ trách nhiệm.

3. Chủ động nắm bắt tình hình, không để bị động, bất ngờ, nâng cao khả năng dự báo những tác động, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế Thành phố; phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh các động lực tăng trưởng của nền kinh tế Thành phố (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng). Thực hiện nghiêm các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, yếu kém của các thị trường (tiền tệ, tín dụng, bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp); triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về miễn, giảm, thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất; giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định.

4. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2023, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo. Huy động hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển, tăng cường hợp tác công tư, triển khai mô hình mới (lãnh đạo công, quản trị tư đối với một số mô hình và mô hình đầu tư công, quản lý tư, mô hình đầu tư tư, sử dụng công...).

5. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thủ tục hành chính, trong đó tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi của các cấp và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại, trong sạch, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.

6. Tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp sớm hoàn thiện, trình Chính phủ cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), phân cấp, phân quyền tối đa, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô, qua đó cụ thể hóa các nội dung được quy định tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị, bảo đảm tổng quát, bao trùm, khả thi, hiệu quả.

7. Khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065 với tư duy đổi mới, tầm nhìn đột phá, chiến lược, dài hạn, phát huy được mọi tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đồng thời giải quyết được các mâu thuẫn, tồn tại, hạn chế. Tổ chức triển khai quy hoạch đô thị thật tốt, hiện đại và bản sắc, mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, thế mạnh của Thành phố.

8. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chuyển đổi số quốc gia, triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

9. Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống nghìn năm văn hiến và bảo vệ môi trường. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm. Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực.

10. Bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất. Phòng, chống các loại dịch bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

11. Coi trọng xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, nhất là người đứng đầu, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ

1. Xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô:

a) Thống nhất với kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tỉnh Hưng Yên phê duyệt các dự án thành phần sử dụng vốn đầu tư công trong trường hợp tổng mức đầu tư cao hơn sơ bộ tổng mức đầu tư tại Chủ trương đầu tư. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bố trí bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương để triển khai khởi công dự án trong tháng 6 năm 2023. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổng hợp gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan đầu mối để chủ trì tổng hợp các nội dung liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trong trường hợp phát sinh các yếu tố dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án (nếu có):

b) Về cho phép thành phố Hà Nội chủ động thực hiện điều hòa, điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư giữa các Dự án thành phần 1.1 và 2.1:

Thành phố Hà Nội thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp phát sinh điều chỉnh về quy hoạch, mục tiêu, phạm vi, quy mô, làm tăng sơ bộ tổng mức đầu tư đã được Quốc hội thông qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

c) Về việc cho phép dự án thành phần 2 và nhà đầu tư đối với dự án theo hình thức PPP và BOT (Dự án thành phần 3) được áp dụng cơ chế đặc thù về khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 của Quốc hội:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, xử lý kiến nghị của thành phố Hà Nội trong tháng 6 năm 2023.

d) Về việc thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán của tiểu dự án trong dự án PPP:

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, xử lý kiến nghị của thành phố Hà Nội trong tháng 6 năm 2023.

đ) Về thanh toán tiểu dự án trong dự án PPP:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, xử lý kiến nghị của thành phố Hà Nội trong tháng 6 năm 2023.

e) Về việc đánh giá giá trị đấu thầu của Nhà đầu tư đối với Tiểu dự án trong Dự án PPP:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn, xử lý kiến nghị của thành phố Hà Nội trong tháng 6 năm 2023.

g) Về việc giao thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản, quyết định đầu tư tiểu dự án đầu tư công trong dự án PPP và được giao Ban quản lý dự án chuyên ngành thành phố là chủ đầu tư thực hiện tiểu dự án đầu tư công trong dự án PPP:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính hướng dẫn, xử lý kiến nghị của thành phố Hà Nội trong tháng 6 năm 2023.

2. Về Tuyến số 3 - Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội:

a) Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trong tháng 5 năm 2023: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, nêu rõ ý kiến về hồ sơ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án của thành phố Hà Nội theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại văn bản số 3032/VPCP-QHQT ngày 28 tháng 4 năm 2023.

b) Đồng ý về nguyên tắc thành phố Hà Nội được ứng vốn ngân sách thành phố để giải ngân thanh toán cho các nhà thầu, tư vấn của Dự án trong thời gian hoàn chỉnh các thủ tục phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án và gia hạn các khoản vay ODA của Dự án, đảm bảo hiệu quả và không có tiêu cực tham nhũng, lãng phí.

c) Sau khi chủ trương đầu tư Dự án được phê duyệt điều chỉnh, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và thành phố Hà Nội khẩn trương làm việc với các Nhà tài trợ để điều chỉnh Hiệp định vay của Dự án trong tháng 7 năm 2023.

3. Về ưu tiên sử dụng nguồn vốn ODA để đầu tư dự án Tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng Hòa Lạc:

Đồng ý về chủ trương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lập báo cáo đề xuất dự án theo quy định tại Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 và Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý IV năm 2023.

4. Về việc cho phép thành phố Hà Nội nghiên cứu, triển khai đầu tư xây dựng tuyến Hà Đông - Xuân Mai kéo dài, sử dụng ODA Trung Quốc để đảm bảo đồng bộ kỹ thuật, công nghệ:

Đồng ý về chủ trương, giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lập báo cáo đề xuất dự án theo quy định tại Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 và Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý IV năm 2023.

5. Về chủ trương sử dụng nguồn vốn của WB để nghiên cứu tiền khả thi dự án (Ngân hàng Thế giới (WB) Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 6, đoạn Nội Bài - Ngọc Hồi:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc thống nhất với WB về phương thức tài trợ khoản viện trợ không hoàn lại để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư theo quy định.

6. Về việc đẩy nhanh thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội Tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2023, trên cơ sở đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2023.

7. Về việc phối hợp giải trình của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Dự án Tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội Tuyến số 3.2 đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để giải trình, hoàn thiện Đề xuất Dự án theo đúng quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

8. Về việc bàn giao hồ sơ tài liệu đoạn đường sắt quốc gia Yên Viên - Ngọc Hồi (bao gồm cả cầu Long Biên):

Giao Bộ Giao thông vận tải rà soát, bàn giao các hồ sơ còn thiếu (nếu có) đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sớm triển khai công tác chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt đô thị Yên Viên - Ngọc Hồi và triển khai các thủ tục liên quan (rà soát hướng tuyến, quy hoạch nhà ga và khu vực phụ cận,...) để quản lý quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội khu vực xung quanh tuyến đường.

9. Về bổ sung vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương cho Dự án hỗ trợ kỹ thuật Tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội Tuyến số 3.2 đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong tháng 7 năm 2023 theo đúng quy định, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính để tổng hợp, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ODA, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

10. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội theo định hướng phát triển giao thông gắn kết với các dự án đường sắt đô thị để khai thác không gian ngầm, huy động vốn đầu tư đường sắt đô thị, thời gian hoàn thành trong năm 2023.

11. Về việc cho phép thành phố Hà Nội được quyết định hình thức thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội đối với quỹ đất ở 20% thuộc các dự án có quy mô ≥ 2 ha được nộp bằng tiền; bố trí đủ quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội theo Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở:

Giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, tổng hợp kiến nghị của thành phố Hà Nội trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

12. Đồng ý với kiến nghị của thành phố Hà Nội về việc dừng thực hiện thí điểm cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội:

13. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác quỹ nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, trình Chính phủ trong Quý II năm 2023.

14. Về việc ban hành quy định hoặc hướng dẫn thực hiện về việc quản lý, sử dụng khoản tiền sử dụng đất phải nộp đối với quỹ đất 20% tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị:

Giao Bộ Tài chính khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng khoản tiền sử dụng đất phải nộp đối với 20% quỹ đất tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị theo đúng nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021.

15. Về việc quy định bổ sung hình thức bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư thông qua việc xã hội hóa đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ tái định cư và quy định cụ thể Trình tự thực hiện:

Giao Bộ Xây dựng nghiên cứu xử lý kiến nghị của thành phố Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

16. Về Quỹ phát triển đất:

- Về hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của Quỹ phát triển đất:

Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng, trình Nghị định về Tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển đất, trình Chính phủ trong quý 2 năm 2023.

- Về ứng vốn từ Quỹ phát triển đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, trong đó đối tượng ứng vốn bao gồm cả các dự án đầu tư công, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất:

Giao Bộ Tài chính nghiên cứu xử lý kiến nghị của thành phố Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2023.

17. Về việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 theo hướng áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất (K):

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Chính phủ trong tháng 7 năm 2023.

18. Về việc chuyển mục đích đất trồng lúa đối với các Cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thẩm định ngay sau khi nhận đủ hồ sơ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

19. Về nghiên cứu, tháo gỡ thủ tục đối với những dự án thu hồi đất có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Thành phố:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý kiến nghị của thành phố Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 2 năm 2023.

20. Về việc ủy quyền cho thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 300 ha trở lên hoặc quy mô dân số từ 50.000 người trở lên; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; khu công nghệ cao:

Giao Bộ Tư pháp nghiên cứu, tổng hợp kiến nghị của thành phố Hà Nội trong quá trình hoàn thiện Luật Thủ đô (sửa đổi).

21. Về việc ủy quyền cho thành phố Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bỏ khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai hiện hành và phân cấp cho địa phương (cấp tỉnh) “phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, từ 10ha đất trồng lúa trở lên, từ 20 ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng”.

22. Giao Văn phòng Chính phủ thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy việc thực hiện và phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện định kỳ hàng năm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Đ/c Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy HN;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Ngân hàng NNVN, Ủy ban QLV nhà nước tại doanh nghiệp;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KTTH, NN, CN, TH, KGVX, QHQT, PL;
- Lưu: VT, QHĐP (3b). Huyền

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản