562229

Thông báo 116/TB-TGPL về tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

562229
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Thông báo 116/TB-TGPL về tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Số hiệu: 116/TB-TGPL Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Tấn Đạt
Ngày ban hành: 31/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 116/TB-TGPL
Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Huỳnh Tấn Đạt
Ngày ban hành: 31/03/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

SỞ TƯ PHÁP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM
TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/TB-TGPL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

 

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-TGPL ngày 24/02/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước về tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2023 đã được Sở Tư pháp phê duyệt tại Công văn số 1179/STP-TC ngày 22/3/2023. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG; ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Số lượng biên chế cần tuyển dụng

Số lượng biên chế cần tuyển dụng: 08 biên chế.

2 Số lượng vị trí việc làm tuyển dụng

- Chuyên trách pháp lý: 08 người.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển viên chức;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm (Có biểu chi tiết kèm theo)

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Thời gian: Từ ngày 05/4/2023 đến hết ngày 04/5/2023 (trong giờ hành chính, trừ thứ bảy và chủ nhật)

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, số 470 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, SĐT 028 38346080 (Phòng Hành chính-Tổng hợp gặp đ/c Trần Minh Lộc).

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng, cụ thể như sau:

a) Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2:

- Hình thức thi: Phỏng vấn.

- Thời gian thi: 30 phút

- Thang điểm thi: 100 điểm.

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức Vòng 2 sẽ được thông báo trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở Tư pháp (https://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn) và gửi thông báo triệu tập đến từng thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2.

V. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Kinh phí tuyển dụng viên chức sử dụng từ nguồn thu phí dự tuyển của thí sinh theo quy định.

2. Mức thu phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

3. Thí sinh nộp phí theo thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng; thí sinh đã nộp phí dự tuyển, đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nhưng không tham gia thi tuyển sẽ không được hoàn trả phí dự tuyển.

4. Thí sinh nộp phí dự tuyển khi nhận được thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng viên chức.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ về Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (số 470 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Sở Tư pháp (để b/c);
- PGĐ Nguyễn Văn Vũ (để b/c);
- Phòng Tổ chức Sở Tư pháp;
- Ban Giám đốc Trung tâm;
- Hội đồng tuyển dụng Trung tâm;
- Lưu VT, HCTH (Hiền).

GIÁM ĐỐC
Huỳnh Tấn Đạt

 

SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

(Kèm theo Thông báo số 116/TB-TGPL ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước )

STT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng

Số lượng

Yêu cầu

1

Vị trí Chuyên trách pháp lý

08

+ Có bằng tốt nghiệp cử nhân Luật trở lên.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

+ Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm (tối thiểu tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)

+ Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản