36494

Sắc lệnh số 138B-SL/QD về việc thành lập Ban Thanh tra Chính phủ thuộc Thủ tướng phủ do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành, để bãi bỏ Sắc lệnh số 64 ngày 23-11-1945 thành lập ban thanh tra đặc biệt

36494
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Sắc lệnh số 138B-SL/QD về việc thành lập Ban Thanh tra Chính phủ thuộc Thủ tướng phủ do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành, để bãi bỏ Sắc lệnh số 64 ngày 23-11-1945 thành lập ban thanh tra đặc biệt

Số hiệu: 138B-SL/QD Loại văn bản: Sắc lệnh
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 18/12/1949 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 138B-SL/QD
Loại văn bản: Sắc lệnh
Nơi ban hành: Chủ tịch nước
Người ký: Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 18/12/1949
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 138B-SL/QDNGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 1949 BÃI BỎ SẮC LỆNH SỐ 64 NGÀY 23-11-1945 THÀNH LẬP BAN THANH TRA ĐẶC BIỆT - THÀNH LẬP BAN THANH TRA TRỰC THUỘC THỦ TƯỚNG PHỦ

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 64 ngày 23-11-1945 lập Ban Thanh tra đặc biệt;

Chiểu Sắc lệnh số 9- SL ngày 29-1-1947 ấn định thủ tục bắt bớ, giam cầm và truy tố các nhân viên của Chính phủ và các đại biểu Quốc hội lập;

Chiểu đề nghị của Phó Thủ tướng;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH

Điều 1

Nay bãi bỏ Sắc lệnh số 64 ngày 23 tháng 11 năm 1945 thành lập Ban Thanh tra đặc biệt.

Điều 2

Nay đạt một Ban Thanh tra Chính phủ trực thuộc Thủ tướng Phủ gồm có:

Một Tổng Thanh tra,

Một Tổng Thanh tra phó,

Ba Thanh tra.

Các vị Tổng Thanh tra, Tổng Thanh tra phó, và Thanh tra đều do Sắc lệnh chỉ định.

Điều 3

Giúp việc Ban Thanh tra có một văn phòng và một số phái viên thanh tra do Nghị định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

Điều 4

Ban Thanh tra của Chính phủ có nhiệm vụ:

a/ Xem xét sự thi hành chính sách, chủ trương của Chính phủ.

b/ Thanh tra các uỷ viên UBKCHC và viên chức về phương diện liêm khiết.

c/ Thanh tra các sự khiếu nại của nhân dân.

Điều 5

Để thực hiện nhiện vụ trên, Ban Thanh tra của Chính phủ có quyền hạn như sau:

a/ Phạm vi thanh tra: các cơ quan của Chính phủ.

b/ Chất vấn các uỷ viên UBKCHC và viên chức, đòi hỏi tài liệu và sổ sách cần thiết cho công việc thanh tra.

c/ Trong trường hợp đặc biệt và khẩn cáp, tạm huyền chức những uỷ viên và viên chức phạm lỗi:

- Đối với những uỷ viên UBKCHC thì từ cấp tỉnh trở xuống. Khi đó thanh tra sẽ báo ngay cho cơ quan có quyền chỉ định hoặc công nhận để định đoạt về việc thay thế;

- Đối với những viên chức từ cấp liên khu trở xuống. Khi đó thanh tra sẽ báo ngay UBKCHC trực tiếp điều khiển để chỉ định người tạm thay trong khi chờ đợi sự quyết định của cơ quan có quyền bổ dụng.

Điều 6

Đặc quyền tài phán định trong Sắc lệnh số 9-SL ngày 29 tháng 11 năm 1947 cho các vị Bộ trưởng và Thứ trưởng, nay áp dụng đối với các vị trong Ban Thanh tra Chính phủ.

Điều 7

Thủ tướng Chính phủ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản