298317

Quyết định 89/QĐ-NH9 năm 1992 về thành lập Qũy phát triển khoa học và Công nghệ ngành ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

298317
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 89/QĐ-NH9 năm 1992 về thành lập Qũy phát triển khoa học và Công nghệ ngành ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 89/QĐ-NH9 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Cao Sỹ Kiêm
Ngày ban hành: 18/05/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 89/QĐ-NH9
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
Người ký: Cao Sỹ Kiêm
Ngày ban hành: 18/05/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/QĐ-NH9

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGÀNH NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23-5-1990;

- Căn cứ Nghị định số 35/HĐBT ngày 28-1-1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý Khoa học và Công nghệ;

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo Ngân hàng Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ ngành Ngân hàng để thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ ngành Ngân hàng.

Nguồn trích lập của ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp Khoa học và Công nghệ của ngành Ngân hàng theo điều 7, Nghị định số 35/HĐBT ngày 28-1-1992 của Hội đồng Bộ trưởng.

- Kinh phí trích từ Quỹ phát triển kỹ thuật nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước, các Ngân hàng Thương mại quốc doanh, Đầu tư và Phát triển, Tổng Công ty vàng bạc đá quý theo tỷ lệ 5%/năm.

- Kinh phí đặt hàng theo hợp đồng của các đơn vị khác có nhu cầu nghiên cứu khoa học ứng dụng và Công nghệ ngân hàng.

- Kinh phí thu hồi từ các chương trình, đề tài, đề án của ngành. - Tài trợ của các Tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ và cá nhân trong nước hoặc nước ngoài cho phát triển Khoa học và công nghệ Ngân hàng.

Điều 2

quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ ngành ngân hàng được sử dụng cho những hoạt động sau đây:

- Nghiên cứu, thực nghiệm, triển khai áp dụng các chương trình, đề tài, đề án phục vụ cho nhiệm vụ quản lý và kinh doanh của ngành Ngân hàng.

- Thông tin, mua và xuất bản tài liệu Khoa học, Hội thảo và sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa học, hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức trong và ngoài nước, hoạt động của Hội đồng Khoa học và Hội đòng chức danh Khoa học ngành cũng như các hoạt động Khoa học khác.

- Lập các giải thưởng hàng năm và định kỳ cho những công trình, đề tài nghiên cứu Khoa học xuất sắc, mang lại hiệu quả và giá trị kinh tế lớn.

Điều 3

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ ngành Ngân hàng được đặt tại Cục quản trị Ngân hàng Nhà nước và do Vụ trưởng Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo làm chủ tài khoản.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo có trách nhiệm quản lý và sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ theo quy chế do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định.

Điều 4

Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo phối hợp với Vụ Kế toán, cục Quản trị và các đơn vị có liên quan hướng dẫn chi tiết việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ cho toàn ngành.

Điều 5

Các đồng chí Chánh Văn phòng, vụ trưởng Vụ Tổ chức, cán bộ và đạo tạo, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, tổng công ty vàng bạc – đá quý, giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố thi hành quyết định này.

 

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Cao Sỹ Kiêm

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản