42478

Quyết định 889/QĐ năm 1991 công bố 41 tiêu chuẩn Việt Nam và hiệu lực bắt buộc áp dụng do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

42478
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 889/QĐ năm 1991 công bố 41 tiêu chuẩn Việt Nam và hiệu lực bắt buộc áp dụng do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Số hiệu: 889/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học Nhà nước Người ký: Đoàn Phương
Ngày ban hành: 31/12/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 889/QĐ
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học Nhà nước
Người ký: Đoàn Phương
Ngày ban hành: 31/12/1991
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 889/QĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ 41 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM  VÀ HIỆU LỰC BẮT BUỘC ÁP DỤNG

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC

Căn cứ các Điều 11, 12 và 13 của Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 27 tháng 12 năm 1960;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố 41 (bốn mươi mốt) Tiêu chuẩn Việt Nam (Danh mục kèm theo) do Uỷ ban Khoa học Nhà nước đã ban hành là các Tiêu chuẩn việt Nam bắt buộc áp dụng.

Điều 2. Hiệu lực bắt buộc áp dụng của các Tiêu chuẩn Việt Nam đã được công bố tại Điều 1 kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 3. Mọi tổ chức, cá nhân phải tuân theo Tiêu chuẩn Việt Nam bắt buộc áp dụng kể từ ngày có hiệu lực.

 

 

Đoàn Phương

(Đã ký)

 

DANH MỤC

TCVN BẮT BUỘC ÁP DỤNG
(Công bố theo Quyết định số 889-QĐ ngày 31-12-1991 của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước)

STT

Số hiệu TCVN

Tên tiêu chuẩn

Ghi chú

1

2

3

4

1

326-88

Dụng cụ dung tích bằng thuỷ tinh dùng trong thí nghiệm. Yêu cầu kỹ thuật

 

2

2289-78

Quá trình sản xuất. Yêu cầu chung về an toàn.

 

3

2292-78

Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn.

 

4

2293-78

Gia công gỗ. Yêu cầu chung về an toàn.

 

5

2294-78

Nhiệt luyện kim loại. Yêu cầu chung về an toàn.

 

6

3146-46

Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn.

 

7

3147-90

Quy phạm kỹ thuật an toàn trong công tác xếp dỡ.

 

8

3149-79

Tạo các chất phủ kim loại và các lớp phủ vô cơ. Yêu cầu chung về an toàn.

 

9

3164-79

Các chất độc hại. Phân loại và yêu cầu chung về an toàn.

 

10

3254-89

An toàn cháy. Yêu cầu chung.

 

11

3255-86

An toàn nổ. Yêu cầu chung.

 

12

3718-82

Trường điện từ tần số radic. Yêu cầu an toàn.

 

13

4044-85

Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm biển do tầu gây ra. Kết cấu và trang thiết bị của tàu.

 

14

4162-82

Xi téc ôtô. Yêu cầu kỹ thuật.

 

15

4206-86

Hệ thống lạnh. Kỹ thuật an toàn.

 

16

4244-86

Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng.

 

17

4245-86

Quy phạm kỹ thuật an toàn và vệ sinh trong sản xuất, sử dụng axetylen, ôxy để gia công kim loại.

 

18

4337-86

Xà lan giao nhận và Vận chuyển xăng dầu. Yêu cầu kỹ thuật đo lường.

 

19

4397-87

Quy phạm an toàn bức xạ ion hoá .

 

20

4476-87

Dụng cụ đo điện. Yêu cầu kỹ thuật chung.

 

21

4487-88

Tấm chuẩn độ cứng. Yêu cầu kỹ thuật.

 

22

4498-88

Phương tiện bảo vệ tập thể chống bức xạ ion hoá. Yêu cầu kỹ thuật chung.

 

23

4512-88

Quy phạm vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường biển.

 

24

4520-88

Đại lượng Vật lý và đơn vị đại lượng vật lý. Các vấn đề chung.

 

25

4521-88

Đại lượng và đơn vị điện tử.

 

26

4522-88

Đại lượng và đơn vị cơ.

 

27

4525-88

Đại lượng và đơn vị quang và bức xạ điện từ có liên quan.

 

28

4526-88

Đại lượng và đơn vị không gian, thời gian và các hiện tượng tuần hoàn.

 

29

4535-88

Quả cân khối lượng đến 50 kg. Yêu cầu kỹ thuật.

 

30

4586-88

Vật liệu nổ. Quy phạm an toàn về bảo quản vận chuyển và sử dụng.

 

31

4744-89

Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các cơ sở cơ khí.

 

32

4756-89

Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.

 

33

4988-89

Cân không tự động. Yêu cầu đo lường.

 

34

5053-90

Màu sắc tín hiệu và dấu hiệu an toàn

 

35

5178-90

Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên.

 

36

5279-90

An toàn nổ. Bụi cháy. Yêu cầu chung

 

37

5326-91

Quy phạm kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên.

 

38

5334-91

Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu. Quy phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt.

 

39

2244-91

Hệ thống dung sai và lắp ghép. Khái niệm chung, dãy dung sai và sai lệch cơ bản.

 

40

2245-91

Hệ thống dung sai và lắp ghép. Dung sai và lắp ghép.

 

41

2511-7

Nhám bề mặt. Thông số và đặc tính.

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản