13517

Quyết định 838/2006/QĐ-BCA(X15) Ban hành Kỷ niệm chương \"Bảo vệ an ninh Tổ quốc\" và Quy định xét tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân có thành tích xuất sắc bảo vệ an ninh Tổ quốc do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

13517
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 838/2006/QĐ-BCA(X15) Ban hành Kỷ niệm chương \"Bảo vệ an ninh Tổ quốc\" và Quy định xét tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân có thành tích xuất sắc bảo vệ an ninh Tổ quốc do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 838/2006/QĐ-BCA(X15) Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 13/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/08/2006 Số công báo: 2-2
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 838/2006/QĐ-BCA(X15)
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An
Người ký: Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 13/07/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/08/2006
Số công báo: 2-2
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 838/2006/QĐ-BCA(X15)

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KỶ NIỆM CHƯƠNG “BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC” VÀ QUY ĐỊNH XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CHO CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Theo đề nghị của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Quy định xét tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân có thành tích xuất sắc bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng trên Công báo, thay thế các văn bản trước đây về việc tặng Huy chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Điều 3. Các đồng chí Tổng Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
ĐẠI TƯỚNG
Lê Hồng Anh

 


BỘ CÔNG AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2006

 

QUY ĐỊNH

V/V XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC” CHO CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 838/2006/QĐ-BCA(X15) ngày 13/7/2006)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” là một hình thức khen thưởng của Bộ Công an để tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội hoặc có nhiều năm công tác làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh - trật tự trong lực lượng Công an xã, thị trấn (nơi không bố trí lực lượng Công an chính quy), bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Điều 2. Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" mỗi năm xét tặng 01 lần vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Công an nhân dân, Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8) do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định theo đề nghị của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3. Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" được xét tặng hoặc truy tặng một lần; không xét tặng cho cá nhân đã được tặng thưởng Huy chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Chương 2:

ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN

Điều 4. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, tổ chức xã hội các cấp, hiện đang công tác và giữ một trong các chức vụ trên từ 05 năm trở lên (tính đến thời điểm đề nghị) có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, tổ chức và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã có ít nhất 01 lần được UBND hoặc Công an các cấp khen thưởng Bằng khen, Giấy khen về thành tích bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Điều 5. Trưởng, Phó trưởng Công an xã, thị trấn, Công an viên (nơi không bố trí công an chính quy), Trưởng, Phó trưởng ban, ủy viên, tổ viên bảo vệ dân phố, Trưởng ban, Phó trưởng ban, nhân viên bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, có đủ 15 năm công tác liên tục trở lên, không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Điều 6. Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và những trường hợp đặc biệt khác có thành tích xuất sắc đột xuất về bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chương 3:

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM

Điều 7. Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" kèm theo Giấy chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Công an và mức tiền thưởng là 200.000 đồng/người.

Điều 8. Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" có trách nhiệm bảo quản, không được cho người khác mượn Kỷ niệm chương. Trường hợp hiện vật, giấy chứng nhận bị hỏng, mất…, Công an các đơn vị, địa phương có văn bản báo cáo Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân xét, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an cấp lại.

Chương 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Hồ sơ thủ tục đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" gồm:

- Tờ trình của Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (mẫu số 01-KTPTQC)

- Bản trích ngang thành tích quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm  chương có xác nhận của cơ quan, đơn vị (mẫu số 02-KTPTQC).

Điều 10. Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (Cục Công tác chính trị) có trách nhiệm nhận hồ sơ, thẩm định tiêu chuẩn và làm thủ tục đề nghị tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc trình lãnh đạo Bộ duyệt, thời hạn nhận hồ sơ trước ngày 19/6 hàng năm./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
ĐẠI TƯỚNG
Lê Hồng Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản