42247

Quyết định 69/NN-BVTV/QĐ năm 1992 bổ sung tên thương phẩm, hàm lượng hoạt chất và dạng thuốc vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm ban hành

42247
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 69/NN-BVTV/QĐ năm 1992 bổ sung tên thương phẩm, hàm lượng hoạt chất và dạng thuốc vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm ban hành

Số hiệu: 69/NN-BVTV/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 24/03/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 69/NN-BVTV/QĐ
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 24/03/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 69/NN-BVTV/QĐ

Hà Nội , ngày 24 tháng 3 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG TÊN THƯƠNG PHẨM, HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT VÀ DẠNG THUỐC VÀO DANH MỤC
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

Sau lúc xem xét các kết quả phân tích và theo đề nghị của Hội đồng tư vấn thuốc BVTV, Bộ Nông ngiệp và CNTP đồng ý cho bổ sung tên thương phẩm, hàm lượng hoạt chất và dạng thuốc vào các loại thuốc đã có trong danh mục thuốc được phép sử dụng ở Việt Nam sau đây:

Số thứ tự

Thuốc có trong danh mục

Được bổ sung thêm tên thương phẩm, hoạt chất, dạng thuốc

(1)

(2)

(3)

1

2

3

4


5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Cartap (Padan) 95 SP

Carbaryl (Sevin) 85 WP

Carbofuran (Furandan, Curaterr) 3G

Cypermethrin (Sherpa, Cymbueh Folytrin) 10 EC, 25 EC

Diazinon (Basudin, Neocidil) 50 EC

Dichlorvos (DDVP, Nuvan) 50 EC

Dimethoate (Bi 58, Rogor, Rexion Fostion) 50 EC

Endosulfan 30 EC

Enthofenprex (Trebon) 10 EC

Fenithrotion (Sumithion) 50 EC

Fenobucarb (Bassa, BPMC, Hopcin) 50 EC

Fencalerate (Sumicidin) 10 EC, 20 EC

Isoprocarb (Mipcin) 20EC, 25EC, 50 WP

Lindane (Gama BHC, gama HCH) 99, 5WP

Methamidophos (Filitox, Menitor) 60 SC

Monocrotopho (Zodrin, Nuvacron) 50 SCW

Methyl parathion (Parathion, wp-fatox, Metphos)

50EC

Phosphamidon (Dimecron pamidon) 50 SCW

Trichlorfon 50 EC. 80 WP

Validamycin (Validacin) 3 SC

Zimeb 80 WP

Protilachlor (Sofit) 30 EC

Phosphua kẽm (Fokeba) 20%

10G

Comet 85 WP

5G


5 EC, Tornado 10 EC

40EC,10 G, Platom 60 EC

Demon 50 EC

40 EC

35 EC

Trevon Q 10EC

Factor 50 EC

Heppecin 50 EC, Vitagro

50 EC, Super Kill 50 EC

Fantasy 20 EC

25 WP

90 WP, Gamatox 20 EC

50SC, 70, 73SC, Dynamite

50SC

40 EC, Thunder 515 DD

20 EC, 40 EC Milion 50

EC Pro teon 50 EC

100 SCW

Dipterex. Chlorophos 90 WP 90 SP

Jing gang meisu 5 WP,3SL

Zodiac 80 WP

Rifit 30 EC

1%, 5%

 

 

Ngô Thế Dân

(Đã Ký)

Ngô Thế Dân

(Đã Ký)

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản