38373

Quyết định 638a-TCCP năm 1992 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới xã, thị trấn và đổi tên thị trấn huyện lỵ thuộc huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi do Bộ trưởng, Trưởng ban Ban tổ chức - Cán bộ chính phủ ban hành

38373
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 638a-TCCP năm 1992 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới xã, thị trấn và đổi tên thị trấn huyện lỵ thuộc huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi do Bộ trưởng, Trưởng ban Ban tổ chức - Cán bộ chính phủ ban hành

Số hiệu: 638a-TCCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ Người ký: Phan Ngọc Tường
Ngày ban hành: 01/10/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/11/1992 Số công báo: 21-21
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 638a-TCCP
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ
Người ký: Phan Ngọc Tường
Ngày ban hành: 01/10/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/11/1992
Số công báo: 21-21
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 638a-TCCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI XÃ, THỊ TRẤN VÀ ĐỔI TÊN THỊ TRẤN HUYỆN LỴ THUỘC HUYỆN MỘ ĐỨC, TỈNH QUẢNG NGÃI .

BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Nghị định số 135-HĐBT ngày 7-5-1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban tổ chức - Cán bộ của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT ngày 12-9-1981 của Hội đồng Bộ trưởng về điều chỉnh địa giới hành chính;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 385-TT-UB ngày 26-9-1992
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phân vạch, điều chỉnh địa giới xã, thị trấn và đội tên thị trấn huyện lỵ thuộc huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi như sau:

1. Thị trấn Đồng Cát giao cho xã Đức Tân quản lý diện tích và dân cư thôn 4 (trừ sân vận động và 1,8 ha vùng Gò Giàng); đồng thời nhận lại của xã Đức Tân 17 ha ruộng phía đông bắc cầu Bà Trà, 214 ha đất màu vùng Đá Bàn phía tây kênh nam sông Vệ và diện tích vùng núi lớn (lấy danh giới là đường phân thuỷ từ đỉnh Lỗ Tây xuống phía nam hồ Đá Bàn).

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Xã Đức Tân có 1.104 ha diện tích tự nhiên với 6.700 nhân khẩu; bao gồm các thôn: 1, 3, 4, 7 và xóm Cây gạo.

Địa giới xã Đức tân: phía đông giáp thị trấn Đồng Cát và xã Đức Thạnh; phía tây giáp xã Đức Hoà; phía nam giáp thị trấn Đồng Cát; phía bắc giáp xã Đức Thạnh.

Thị trấn Đồng Cát có 865 ha diện tích tự nhiên với 7.923 nhân khẩu; gồm thôn 2 (trừ xóm Cây gạo); thôn 5 và thôn 6.

Địa giới thị trấn Đồng Cát : phía đông và phía nam giáp xã Đức Phong, phía tây và phía bắc giáp xã Đức Tân.

Ranh giới chi tiết giữa xã Đức Tân và thị trấn Đồng Cát được mô tả tại Tờ trình số 385/TT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đổi tên thị trấn Đồng Cát thành thị trấn Mộ Đức.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Uỷ ban nhân dân huyện Mộ Đức và các xã, thị trấn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Ngọc Tường

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản