38272

Quyết định 58-CT năm 1992 về trợ cấp đối với một số đối tượng do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

38272
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 58-CT năm 1992 về trợ cấp đối với một số đối tượng do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 58-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 22/02/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/03/1992 Số công báo: 5-5
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 58-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 22/02/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/03/1992
Số công báo: 5-5
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58-CT

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ kết luận của Thường trực Hội đồng Bộ trưởng tại phiên họp ngày 8 tháng 1 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Bộ Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hàng tháng trợ cấp thêm đảm bảo mức bình quân 100.000 đồng/người đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8-1945. Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Bộ Tài chính phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn mức cụ thể cho từng loại cán bộ.

Điều 2. Trợ cấp thêm đối với người về hưu trước tháng 9-1985 có mức lương hưu dưới 25.000 đồng/tháng (theo Quyết định 203-HĐBT) cho đủ 25.000 đồng/tháng.

Điều 3. Hàng tháng trợ cấp thêm 30.000 đồng/người đối với công nhân, viên chức thuộc Toà án nhân dân, Kiểm sát nhân dân, Thanh tra Nhà nước, Thanh tra tỉnh, thành phố, quận, huyện, Trọng tài kinh tế Nhà nước, tỉnh, thành phố, quận, huyện. Khi áp dụng mức trợ cấp trên, các ngành Toà án, Kiểm sát, Thanh tra và Trọng tài kinh tế không được dùng các nguồn thu được trong việc thực hiện chức năng của mình để trợ cấp hoặc thưởng cho công nhân, viên chức trong ngành.

Điều 4. Quý I năm 1992 dành khoản quỹ bằng 10 tỷ đồng để trợ cấp đột xuất đối với công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, người nghỉ hưu và một số đối tượng chính sách xã hội thực sự có nhiều khó khăn trong đời sống.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1992.

Điều 6. Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cùng Bộ Tài chính hướng dẫn, kiểm tra chặt chẽ việc thi hành quyết định này.

Điều 7. Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã Ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản