126815

Quyết định 57-QĐ/NH1 năm 1992 về lãi suất huy động vốn và cho vay bảo đảm giá trị theo giá vàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

126815
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 57-QĐ/NH1 năm 1992 về lãi suất huy động vốn và cho vay bảo đảm giá trị theo giá vàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 57-QĐ/NH1 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đỗ Quế Lượng
Ngày ban hành: 31/03/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 57-QĐ/NH1
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
Người ký: Đỗ Quế Lượng
Ngày ban hành: 31/03/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57-QĐ/NH1

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ THEO GIÁ VÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Nghị định số 138/HĐBT ngày 8-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Để thực hiện Quyết định số 42/QĐ-NH1 ngày 21-2-1992 về việc huy động vốn và cho vay bảo đảm giá trị theo giá vàng;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ kinh tế kế hoạch
.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Nay công bố các mức lãi suất huy động vốn và cho vay bảo đảm giá trị theo giá vàng theo quyết định số 42/QĐ-NH1 ngày 1-2-1992 như sau:

1a/ Lãi suất huy động tối thiểu: 4%/năm

1b/ Lãi suất cho vay tối đa: 7%/năm

1c/ Chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động tối đa: 2%/năm.

Điều 2

Khung lãi suất ban hành theo Quyết định này thi hành kể từ ngày ký quyết định.

Điều 3

Các NHTMQD, NHĐT-PT căn cứ vào khung lãi suất trên đây quyết định mức lãi suất huy động vốn và cho vay cụ thể theo từng đợt huy động và dự án cho vay.

Điều 4

Tổng giám đốc các NHTM quốc doanh, NHĐTPT, Tổng Công ty vàng bạc đá qúy Việt Nam, Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, Vụ trưởng Vụ KTKH, Vụ QLNH, Vụ Kế toán, Vụ các NH-TCTD chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

KT/THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đỗ Quế Lượng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản