93276

Quyết định 560/QĐ-UB điều chỉnh điều 2 và điều 4 Quyết định 170/QĐ-UB về điều chỉnh giá biểu thu tiền thuê nhà làm việc hành chánh sản xuất- kinh doanh và nhà ở thuộc diện nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

93276
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 560/QĐ-UB điều chỉnh điều 2 và điều 4 Quyết định 170/QĐ-UB về điều chỉnh giá biểu thu tiền thuê nhà làm việc hành chánh sản xuất- kinh doanh và nhà ở thuộc diện nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 560/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Huấn
Ngày ban hành: 07/04/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 560/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Văn Huấn
Ngày ban hành: 07/04/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 560/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU 2 VÀ ĐIỀU 4 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 170/QĐ-UB NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 1990 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân ngày 30 tháng 6 năm 1989;
- Căn cứ Nghị định số 02/CP ngày 4 tháng 1 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ thống nhất quản lý nhà cửa ở các thành phố, thị xã, thị trấn;
- Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-UB ngày 21 tháng 5 năm 1990 của ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định giá biểu thu tiền thuê nhà làm việc hành chánh, sản xuất kinh doanh và nhà ở thuộc Nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Xét đề nghị của Liên Sở Nhà đất – Tài chánh - Vật giá – Xây dựng tại tờ trình số 374/LS ngày 29 tháng 2 năm 1992,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh mức thu giá thuê nhà đối với các cơ sở kinh doanh tăng 3,5 lần sơ với điều 2 của Quyết định số 170/QĐ-UB ngày 21 tháng 5 năm 1990 của ủy ban nhân dân thành phố.

- Các đợn vị sản xuất, hành chính sự nghiệp tạm thời chưa điều chỉnh, sẽ được xem xét sau.

Điều 2. Mức điều tiết thu nhập đối với nhà của Nhà nước cho thuê lại để sản xuất kinh doanh được quy định tại điều 4 cuả Quyết định số 170/QĐ-UB ngày 21 tháng 5 năm 1990, nay được điều chỉnh lại như sau:

- Dùng cho sản xuất, thu: 12.000đ/m2/tháng;

- Văn phòng giao dịch, kinh doanh: 15.000đ/m2/tháng;

- Dùng để kinh doanh khách sạn: 20.000đ - 25.000đ/m2/tháng;

- Nếu dùng cho công ty nước ngoài, liên doanh với nước ngoài, Việt kiều thuê, thu: 20.000đ - 25.000đ/m2/tháng, tuỳ theo cấu trúc và vị trí nhà cho thuê.

Điều 3. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều huỷ bỏ.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nhà đất, Giám đốc Sở Tài chánh, Trưởng Ban Vật giá thành phố, thủ trưởng các đơn vị kinh doanh trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhà thuê của Nhà nước cho thuê lại có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Xây dựng;
-TTUB (CT, PCT/TT);
-Thường trực HĐND. TP;
- VPUB (PVP/CN, NĐ);
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Huấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản