92190

Quyết định 523/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu biên chế HCSN năm 1992 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

92190
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 523/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu biên chế HCSN năm 1992 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 523/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp
Ngày ban hành: 01/04/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 523/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp
Ngày ban hành: 01/04/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 523/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ HCSN NĂM 1992

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1989 ;
Căn cứ Nghị quyết 109/HĐBT ngày 12/4/1991 và chỉ thị số 311/CT ngày 14/10/1991 của Chủ tịch HĐBT về đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết sắp xếp biên chế HCSN ;
Căn cứ Thông tư Liên Bộ số 79/TT.LB ngày 27/12/1991 của Liên Bộ Tài chánh - Ban TCCB của Chính phủ - Lao động TB và XH hướng dẫn quản lý biên chế và tiền lương khu vực HCSN ;
Căn cứ Thông báo số 93/TCCP ngày 22/2/1992 của Ban Tổ chức cán bộ của Chính phủ v/v giao chỉ tiêu biên chế HCSN năm 1992 ;
Theo đề nghị của Trưởng Ban TCCQ thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 cho các Sở, Ban, Ngành và UBND các Quận, Huyện theo văn bản đính kèm.

Điều 2.- Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao các Sở, Ban, Ngành và UBND các Quận, Huyện kịp thời phân bổ cho các đơn vị trực thuộc và xác nhận để các đơn vị tiến hành đăng ký biên chế và quỹ tiền lương theo biểu mẫu tại Thông tư Liên Bộ số 79/TT.LB ngày 27/12/1992.

Điều 3.- Ban Tổ chức chính quyền TP, Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực hiện sắp xếp biên chế và đăng ký quỹ tiền lương, bảo đảm chỉ tiêu biên chế của Ban Tổ chức cán bộ của Chính phủ giao cho TP.

Điều 4.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền TP, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Sở LĐ-TB và XH, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và Chủ tịch UBND Quận, Huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Vĩnh Nghiệp

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản