70434

Quyết định 473/QĐ-UB năm 1992 về quy chế nhận và thanh toán tiền, vàng trong công tác hoàn trả tiền hóa giá nhà cấp 1, 2, biệt thự, chung cư, cư xá do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

70434
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 473/QĐ-UB năm 1992 về quy chế nhận và thanh toán tiền, vàng trong công tác hoàn trả tiền hóa giá nhà cấp 1, 2, biệt thự, chung cư, cư xá do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 473/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vương Hữu Nhơn
Ngày ban hành: 26/03/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 473/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Vương Hữu Nhơn
Ngày ban hành: 26/03/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 473/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 3 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ NHẬN VÀ THANH TOÁN TIỀN, VÀNG TRONG CÔNG TÁC HOÀN TRẢ TIỀN HÓA GIÁ NHÀ CẤP 1, 2, BIỆT THỰ, CHUNG CƯ, CƯ XÁ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989 ;
Căn cứ quyết định số 83/CT ngày 9/3/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc hoàn trả tiền hóa giá nhà cấp 1, 2, biệt thự, chung cư, cư xá ;
Theo đề nghị của Ban chỉ đạo hoàn trả tiền hóa giá nhà thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này quy chế nhận và thanh toán tiền, vàng trong công tác hoàn trả tiền hóa giá nhà cấp 1, 2, biệt thự, chung cư, cư xá.

Điều 2. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Ngân hàng nhà nước thành phố, Giám đốc Sàigòn Công thương ngân hàng, Giám đốc ngân hàng phát triển nhà thành phố, Giám đốc Công ty vàng bạc, đá quý thành phố, Trưởng Chi cục kho bạc thành phố, Giám đốc Đại Nam ngân hàng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Hữu Nhơn

 

QUY CHẾ

VỀ NHẬN VÀ THANH TOÁN TIỀN, VÀNG TRONG CÔNG TÁC HOÀN TRẢ TIỀN HÓA GIÁ NHÀ CẤP 1, 2, BIỆT THỰ, CHUNG CƯ, CƯ XÁ.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 473/QĐ-UB ngày 26/3/1992 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

I.- NGUYÊN TẮC GỞI TIỀN HÓA GIÁ NHÀ Ở ĐÂU THÌ NHẬN TIỀN Ở ĐÓ :

1/ Phần 40% do Quận giữ lại :

- Nếu gởi Sàigòn Công thương ngân hàng hoặc Đại Nam ngân hàng thì đến ngân hàng nhận.

- Nếu ngân sách quận giữ thì đến kho bạc quận nhận.

Quận nào đã sử dụng tiền hóa giá nhà thì tự lo.

2/ Phần 60% đã chuyển về thành phố, Sở Tài chánh sẽ làm lệnh chi đến Ngân hàng nhà hoặc Sàigòn Công thương ngân hàng để nhận tiền, kể cả tiền của Công ty quản lý nhà thành phố.

3/ Đối với tiền hóa giá nhà ở Sở Nhà đất :

- Phần đã nộp cho Sở Tài chánh thì đến Sở Tài chánh nhận lệnh chi.

- Phần gởi Ngân hàng phát triển nhà thì đến Ngân hàng phát triển nhà nhận.

4/ Riêng trường hợp Sàigòn Công thương ngân hàng trước đây nhận tiền từ Ngân hàng phát triển nhà bằng séc chuyển khoản. Nay trả bằng chuyển khoản rồi biến thành tiền mặt sẽ phức tạp. Vì vậy Sàigòn Công thương ngân hàng đã đồng ý tổ chức bàn phát tiền tại các quận 10, Bình Thạnh để chi trả bằng tiền mặt, kể cả vàng cho người nhận tiền theo tiến độ chi trả của quận. Ủy ban nhân dân các quận có trách nhiệm bố trí cho Sàigòn Công thương ngân hàng đặt bàn phát tiền nói trên để công việc được tiến hành thuận lợi.

II.- Ngân hàng Sàigòn Công thương, Ngân hàng phát triển nhà, kho bạc thành phố chịu trách nhiệm bảo đảm tiền mặt, giấy bạc chẵn từ 1.000 đồng trở lên. Có khó khăn về tiền mặt liên hệ ngay Giám đốc Ngân hàng nhà nước thành phố giải quyết.

III.- Về nguyên tắc sử dụng nguồn tiền thu hóa giá nhà cấp 1, 2, biệt thự, chung cư, cư xá để hoàn trả. Tuy nhiên, quận nào trước đây đã nhập chung vào tổng quỹ hóa giá nhà, nay gặp khó khăn trong việc tách ra thì cho phép xuất tiền từ tổng quỹ hóa giá nhà nhưng sau này phải tiến hành tách ra để quyết toán.

IV.- Để công việc nhận tiền, hoàn trả được thuận lợi, các quận phải đăng ký lịch nhận tiền, vàng trước 1 ngày để Sở Tài chánh và các ngân hàng chủ động.

V.- VỀ VÀNG :

1/ Công ty vàng bạc đá quý thành phố bảo đảm công bố giá vàng vào 8 giờ sáng mỗi ngày có văn bản ký tên đóng dấu và giữ giá bán cho người nhận tiền muốn mua vàng trong suốt ngày hôm đó; đồng thời bảo đảm các loại vàng 9T6, 9T8, 9999 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng) phục vụ yêu cầu cho người nhận tiền, cố gắng không để giá vàng biến động lớn.

2/ Trường hợp người nhận tiền muốn mua vàng của Công ty vàng bạc, đá quý thành phố thì quận viết giấy xác nhận cho người nhận tiền đến các cửa hàng vàng của Công ty để mua đúng như giá Công ty vàng bạc đá quý đã công bố buổi sáng.

Công ty vàng bạc đá quý thành phố phải thông báo địa chỉ các cửa hàng nói trên cho các quận biết để liên hệ.

Quy chế này được Sở Tài chánh, Ngân hàng Nhà nước thành phố, Kho bạc thành phố, Sàigòn Công thương ngân hàng, Ngân hàng phát triển nhà, Công ty vàng bạc đá quý thành phố thống nhất và Ban chỉ đạo thành phố chấp thuận. Đây là công tác trọng tâm, đột xuất và phức tạp yêu cầu các ngành, sở liên quan và Ủy ban nhân dân quận chấp hành nghiêm chỉnh.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản