42096

Quyết định 43-CT năm 1992 về việc thí điểm thành lập và quản lý kho ngoại quan do Chủ nhiệm Hội đồng Bộ trưởng ban hành

42096
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 43-CT năm 1992 về việc thí điểm thành lập và quản lý kho ngoại quan do Chủ nhiệm Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 43-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 31/01/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 43-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 31/01/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 43-CT

Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ KHO NGOẠI QUAN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 20 tháng 2 năm 1990;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép thành lập thí điểm kho ngoại quan để nhận hàng hoá của cá nhân, tổ chức kinh doanh nước ngoài gửi hàng chờ tái xuất hoặc nhập khẩu vào nước ta theo đúng pháp luật.

Điều 2. Tổng cục Hải quan bàn với Bộ Thương mại và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hải Phòng cho thí điểm lập kho ngoại quan tại cảng thuỷ quốc tế thuộc 2 thành phố trên.

Điều 3. Tổng cục Hải quan xem xét cấp giấy phép cho một số rất ít đơn vị kinh tế trong nước có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, về nghiệp vụ kho vận và thông lệ thương mại quốc tế được kinh doanh kho ngoại quan.

Điều 4. Kho ngoại quan đặt dưới sự quản lý, kiểm tra, giám sát của Hải quan ViệtNam. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy chế tạm thời về quản lý kho ngoại quan và chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

Điều 5. Sau 1 năm kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, Tổng cục Hải quan phải tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm xây dựng quy chế chính thức về quản lý kho ngoại quan, trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xem xét quyết định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 7. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản