38227

Quyết định 419-CT năm 1991 về việc đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

38227
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 419-CT năm 1991 về việc đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 419-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 30/12/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/01/1992 Số công báo: 1-1
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 419-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 30/12/1991
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/01/1992
Số công báo: 1-1
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 419-CT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÀO TẠO LẠI VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ KINH TẾ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (công văn số 3893-SĐH ngày 31 tháng 7 năm 1991) và các cơ quan có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho Bộ Giáo dục và đào tạo thống nhất quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kinh tế và quản lý kinh tế. Để thực hiện nhiệm vụ đó Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm:

- Cùng với Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước xây dựng quy hoạch đào tạo lại và bồi dưỡng các loại cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ kinh tế và cán bộ quản lý kinh tế, xây dựng nội dung và chương trình đào tạo, xây dựng quy chế quản lý các cơ sở bồi dưỡng, đào tạo, bảo đảm hiệu quả và chất lượng.

- Bố trí các Trường, Viện thuộc hệ thống Trường Đại học cao đẳng và Viện nghiên cứu hiện có làm nhiệm vụ đào tạo lại và bồi dưỡng thích hợp với từng đối tượng.

Điều 2. Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ chịu trách nhiệm cùng với các cơ quan liên quan xây dựng các chính sách, chế độ khuyến khích người học và người dạy. Bộ Tài chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước ấn định ngân sách cho sự nghiệp này trong kế hoạch hàng năm và dài hạn.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ và các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã Ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản