38267

Quyết định 40-CT năm 1992 về việc cho phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng khai thác, kinh doanh xuất, nhập khẩu vàng bạc, đá quý do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

38267
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 40-CT năm 1992 về việc cho phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng khai thác, kinh doanh xuất, nhập khẩu vàng bạc, đá quý do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 40-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 29/01/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/02/1992 Số công báo: 4-4
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 40-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 29/01/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/02/1992
Số công báo: 4-4
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40-CT

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT THẮNG KHAI THÁC, KINH DOANH XUẤT, NHẬP KHẨU VÀNG BẠC, ĐÁ QUÝ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Luật Công ty do Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990; Nghị định số 222-HĐBT ngày 23 tháng 7 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành quy định về cụ thể hoá một số điều trong Luật Công ty;
Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và Công ty Tài chính ngày 23 tháng 5 năm 1990;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trưởng ban Ban Tài chính - Quản trị Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng khai thác, kinh doanh xuất nhập khẩu vàng bạc, đá quí lấy tên là: Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng; tên giao dịch quốc tế là Việt Thắng Co Ltd.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng có trụ sở chính tại Hà Nội; được mở Văn phòng đại diện, các cửa hàng, các xí nghiệp khai thác gia công, chế tác tại các tỉnh thành phố xét thấy cần thiết, phù hợp với giấy phép kinh doanh và được sự thoả thuận của các tỉnh, thành phố. Việc đặt các chi nhánh, hoặc Văn phòng đại diện ở nước ngoài theo qui định riêng của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng được phép khai thác, mua bán, gia công, chế tác vàng bạc, đá quí trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu vàng bạc, đá quí góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng được liên doanh với các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước về khai thác, chế tác, gia công, kiểm định, buôn bán vàng bạc, đá quí theo pháp luật của Nhà nước và qui định của Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 3. Công ty trách nhiệu hữu hạn Việt Thắng là một pháp nhân; có vốn điều lệ ấn định là 60 tỷ đồng (tương đương 5 triệu US đô la) do các bên tham gia Công ty đóng góp; được mở tài khoản và vay vốn tại Ngân hàng Nhà nước; được sử dụng con dấu riêng.

Điều 4. Việc quản trị và điều hành Công ty theo đúng qui định của Luật Công ty.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng ban Ban Tài chính Quản trị Trung ương, các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã Ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản