42484

Quyết định 36-TĐC/QĐ năm 1992 công bố danh mục hàng hoá chứng nhận hợp chuẩn bắt buộc do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng ban hành

42484
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 36-TĐC/QĐ năm 1992 công bố danh mục hàng hoá chứng nhận hợp chuẩn bắt buộc do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng ban hành

Số hiệu: 36-TĐC/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Nguyễn Trọng Hiệp
Ngày ban hành: 24/03/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 36-TĐC/QĐ
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
Người ký: Nguyễn Trọng Hiệp
Ngày ban hành: 24/03/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36-TĐC/QĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC HÀNG HOÁ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN BẮT BUỘC

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 27-2-1990;
Căn cứ Quy định về việc thi hành Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ban hành theo Nghị định số 327/HĐBT ngày 19-10-1991 của Hội đồng Bộ trưởng;
Căn cứ Quyết định về chứng nhận hàng hoá phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam ban hành theo Quyết định số 879-QĐ ngày 27-12-1991 của Uỷ ban Khoa học Nhà nước.
Căn cứ các Quyết định công bố tiêu chuẩn Việt Nam bắt buộc áp dụng số 549-QĐ ngày 4-9-1991 và 835-QĐ ngày 12-12-1991 của Uỷ ban Khoa học Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố danh mục các hàng hoá sau đây phải thực hiện chứng nhận hợp chuẩn bắt buộc:

Tên hàng hoá

Yêu cầu phải chứng nhận hợp chuẩn bắt buộc

1. Quạt điện sinh hoạt

Phù hợp với TCVN 4264-1991 Quạt điện sinh hoạt.

Yêu cầu an toàn và phương pháp thử.

2. Xe đạp

Phù hợp với TCVN 4954-1991 Xe đạp.

Yêu cầu an toàn và TCVN 5510-1991 xe đạp.

Yêu cầu an toàn. Phương pháp thử.

Điều 2. Các tổ chức và cá nhân sản xuất hàng hoá thuộc danh mục chứng nhận hợp chuẩn bắt buộc nói ở Điều 1 phải thực hiện việc đăng ký xin chứng nhận hợp chuẩn bắt buộc tại các cơ quan đánh giá chứng nhận hợp chuẩn:

- Cơ sở ở miền Bắc đăng ký tại Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng;

- Cơ sở ở miền Trung đăng ký tại Trung tâm TC-ĐL-CL khu vực II;

- Cơ sở ở miền Nam đăng ký tại Trung tâm TC-ĐL-CL khu vực III;

Điều 3. Các tổ chức và cá nhân hiện đang sản xuất hàng hoá quy định tại Điều 1 phải hoàn thành đăng ký xin chứng nhận hợp chuẩn bắt buộc trước ngày 30-6-1992.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

 

Nguyễn Trọng Hiệp

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản