38264

Quyết định 36-CT năm 1992 về việc bầu cử các thành viên Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

38264
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 36-CT năm 1992 về việc bầu cử các thành viên Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 36-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 28/01/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/02/1992 Số công báo: 3-3
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 36-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 28/01/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/02/1992
Số công báo: 3-3
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36-CT

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BẦU CỬ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Nghị định số 06- HĐBT ngày 6 tháng 1 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia;
Xét đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước (công văn số 61-VP ngày 15 tháng 1 năm 1992)
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử các đồng chí có tên trong danh sách kèm theo làm thành viên Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia.

Điều 2. Giao đồng chí Đặng Hữu tạm thời chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng để trao đổi ý kiến cử Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng bổ nhiệm.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng có liên quan và các đồng chí có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
(Kèm theo Quyết định số 36-CT ngày 28 tháng 1 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng)

1. Phạm Thị Trân Châu giáo sư, tiến sĩ sinh học.

2. Vũ Đình Cự, giáo sư, tiến sĩ vật lý chất rắn.

3. Phan Đình Diệu, giáo sư, tiến sĩ toán lô gích.

4. Trần Phước Đường, phó giáo sư, tiến sĩ vi sinh vật học.

5. Trần Ngọc Hiên giáo sư, phó tiến sĩ kinh tế chính trị học.

6. Nguyễn Văn Hiệu, giáo sư, viện sĩ, tiến sĩ vật lý lý thuyết.

7. Đặng Hữu, giáo sư, phó tiến sĩ cầu đường.

8. Hàn Đức Kim, giáo sư, tiến sĩ công nghệ chế tạo máy.

9. Đặng Xuân Kỳ, giáo sư đạo đức học.

10. Vũ Ngọc Kỷ, giáo sư, tiến sĩ địa chất thuỷ văn.

11. Phan Huy Lê, giáo sư sử học.

12. Hoàng Thuỷ Nguyên, giáo sư, tiến sĩ vi rút học.

13. Nguyễn Đình Quang, giáo sư, tiến sĩ nghệ thuật sân khấu.

14. Trần Hồng Quân, phó giáo sư, phó tiến sĩ cơ khí.

15. Nguyễn Duy Quý, giáo sư, tiến sĩ triết học.

16. Đỗ Quốc Sam, giáo sư, phó tiến sĩ xây dựng.

17. Ngô Thường San, kỹ sư địa chất.

18. Hoàng Xuân Sính, giáo sư, tiến sĩ đại số học.

19. Nguyễn Hoa Thịnh, giáo sư, tiến sĩ sức bền vật liệu.

20. Hồ Sĩ Thoảng, giáo sư, tiến sĩ hoá xúc tác.

21. Trần Thế Thông, phó giáo sư, tiến sĩ chăn nuôi.

22. Hà Học Trạc, giáo sư, phó tiến sĩ hệ thống mạng điện.

23. Lê Thế Trung, giáo sư, phó tiến sĩ ngoại khoa.

24. Đào Thế Tuấn, giáo sư, viện sĩ, phó tiến sĩ nông học.

25. Hoàng Trọng Yên, giáo sư, tiến sĩ hoá hữu cơ.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản