7901

Quyết định 340/2005/QĐ-TTg về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

7901
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 340/2005/QĐ-TTg về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 340/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 20/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/12/2005 Số công báo: 31-32
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 340/2005/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 20/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/12/2005
Số công báo: 31-32
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 340/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin theo danh sách dưới đây:

1. Các trường Cao đẳng và Trung học:

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc.

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc.

- Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.

- Trường Cao đẳng Múa Việt Nam.

- Trường Trung học Xiếc Việt Nam.

- Trường Trung học Múa thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường Trung học Kỹ thuật in.

- Trường Cán bộ quản lý văn hóa - thông tin.

2. Các đơn vị nghệ thuật:

- Nhà hát Tuồng Trung ương.

­- Nhà hát Cải lương Trung ương.

- Nhà hát Chèo Việt Nam.

- Nhà hát Múa rối Trung ương.

- Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam.

- Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam.

- Nhà hát Kịch Việt Nam.

- Nhà hát Tuổi trẻ.

- Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

- Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Trung ương.

- Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc.

- Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

- Ban Quản lý Nhà hát lớn Hà Nội.

3. Các đơn vị sự nghiệp khác:

- Tạp chí Điện ảnh - Kịch trường.

- Trung tâm Kỹ thuật điện ảnh Việt Nam.

- Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin Việt Nam tại Lào.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị ghi tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản