41526

Quyết định 33/1998/QĐ-BNN/TY về nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật từ các nước đang có bệnh bò điên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

41526
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 33/1998/QĐ-BNN/TY về nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật từ các nước đang có bệnh bò điên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 33/1998/QĐ-BNN/TY Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 24/02/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 33/1998/QĐ-BNN/TY
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 24/02/1998
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33/1998/QĐ-BNN/TY

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TỪ CÁC NƯỚC ĐANG CÓ BỆNH BÒ ĐIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ vào Điều 41 của Pháp lệnh Thú y và Điều 42 của Điều lệ Kiểm dịch, Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật ban hành kèm theo Nghị định 93/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ;
Căn cứ vào thông báo của Tổ chức Dịch tễ thế giới OIE về dịch tễ học của bệnh Bò điên tại một số nước trên thế giới;
Căn cứ vào đề nghị của ông Cục trưởng Cục Thú y tại Công văn số 55 TY-KD/CV ngày 17/02/1998 về sử dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn bệnh lây lan vào Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tạm đình chỉ nhập khẩu vào Việt Nam dưới mọi hình thức các loại động vật, sản phẩm động vật dưới đây thuộc loài nhai lại từ các nước đang có bệnh Bò điện hoặc có nguồn gốc xuất xứ từ các nước dang có bệnh bò điên. Theo thông báo của Tổ chức dịch tễ thế giới (OIE), các nước đang có bệnh bò điên hiện nay gồm có 9 nước: Anh, Pháp, Airơlen, Bồ Đào Nha, Thuỵ Sĩ, Đức, Hà Lan, Bỉ và Lucxămbua.

Hàng hoá tạm đình chỉ nhập khẩu vào Việt Nam bao gồm:

- Động vật sống thuộc loài nhai lại;

- Tinh, phôi, noãn bào của động vật thuộc loài nhai lại;

- Bột xương, bột thịt, bột máu, phủ tạng và các sản phẩm phụ của động vật thuộc loài nhai lại dùng làm thức ăn chăn nuôi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Ông Chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ông Cục trưởng Cục Thú y, Cục Khuyến nông khuyến lâm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm triển khai thi hành Quyết định này.

 

 

Ngô Thế Dân

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản