38259

Quyết định 30-CT năm 1992 về việc xây dựng Dự án Luật Thuế Nông nghiệp do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

38259
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 30-CT năm 1992 về việc xây dựng Dự án Luật Thuế Nông nghiệp do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 30-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 23/01/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/01/1992 Số công báo: 2-2
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 30-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 23/01/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/01/1992
Số công báo: 2-2
Tình trạng: Đã biết

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30-CT

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT THUẾ NÔNG NGHIỆP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ Trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ nghị quyết về Dự án Luật thuế nông nghiệp ngày 12 tháng 8 năm 1991 của Quốc hội khoá VIII, kỳ họp thứ 9;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển tổ chỉ đạo xây dựng Luật thuế sử dụng đất, Luật thuế hoa lợi trên đất, theo Quyết định số 282-CT ngày 7 tháng 8 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng thành tổ xây dựng Dự án Luật thuế nông nghiệp. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chỉ đạo xây dựng Dự án Luật thuế nông nghiệp giữ nguyên như Quyết định 282-CT ngày 7 tháng 8 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng.

Điều 2. Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ đương nhiệm là thành viên tổ chỉ đạo xây dựng Dự án Luật thuế nông nghiệp thay đồng chí Nguyễn Hà Phan. Mọi thành viên khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 282-CT ngày 7 tháng 8 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng.

Điều 3. Căn cứ ý kiến của Quốc hội và nhân dân tham gia Dự án Luật thuế nông nghiệp và dự án Luật thuế sử dụng đất, tiếp tục nghiên cứu xây dựng Dự án Luật thuế nông nghiệp ngay từ quý I năm 1992 và tổ chức thí điểm Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp ở một số địa phương.

Điều 4. Trước mắt tiếp tục thực hiện Pháp lệnh thuế nông nghiệp hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Quốc hội thông qua Dự án Luật thuế nông nghiệp.

Điều 6. Các thành viên tổ chức chỉ đạo nghiên cứu Dự án Luật thuế nông nghiệp, Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ Ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ Trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã Ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản