113006

Quyết định 28-QĐ/TW năm 1992 về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Ban Tổ chức Trung ương do Ban Bí thư ban hành

113006
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 28-QĐ/TW năm 1992 về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Ban Tổ chức Trung ương do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 28-QĐ/TW Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Bí thư Người ký: Đào Duy Tùng
Ngày ban hành: 28/04/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 28-QĐ/TW
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Bí thư
Người ký: Đào Duy Tùng
Ngày ban hành: 28/04/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN BÍ THƯ
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------

Số: 28-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC CỦA BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng và Điều lệ Đảng do Đại hội VII thông qua,
- Căn cứ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khoá VII,

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG QUYẾT ĐỊNH:

I- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức và cán bộ.

Ban Tổ chức có những nhiệm vụ chính sau đây:

1- Nghiên cứu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các quyết định của Đảng về các mặt công tác nói trên; thẩm định các đề án về tổ chức, cán bộ trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

2- Hướng dẫn các ban của Đảng, Đảng đoàn, các tỉnh uỷ, thành uỷ triển khai chủ trương, chính sách của Đảng về công tác tổ chức, cán bộ.

3- Kiểm tra việc thực hiện các quyết định của Đảng về công tác tổ chức, cán bộ.

4- Làm một số việc cụ thể được Bộ Chính trị, Ban Bí thư uỷ nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.

- Hướng dẫn thực hiện việc phân công phân cấp quản lý cán bộ theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Giải quyết việc nâng lương, trợ cấp cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư uỷ nhiệm.

- Quản lý biên chế cơ quan Đảng, đoàn thể ở Trung ương.

- Tổ chức việc cấp phát và quản lý thẻ đảng viên, huy hiệu đảng.

- Giải quyết vấn đề về đảng tịch được Bộ Chính trị, Ban Bí thư uỷ nhiệm.

- Công tác bảo vệ Đảng.

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương thay đổi trưởng ban tổ chức thì thảo luận trước với Ban Tổ chức Trung ương.

II- TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

Tổ chức của Ban gồm 3 bộ phận công tác chủ yếu: tổ chức; cán bộ; cơ sở đảng và đảng viên.

Căn cứ vào quyết định này, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ và xây dựng quy chế làm việc của Ban. Ngoài số cán bộ trong biên chế theo quy định, Ban được sử dụng một số cộng tác viên làm công tác nghiên cứu về tổ chức, cán bộ.

Ban Tổ chức Trung ương, các cấp uỷ đảng và ban đảng trực thuộc Trung ương thực hiện quyết định này.

 

 

T/M BAN BÍ THƯ
Đào Duy Tùng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản