113005

Quyết định 27-QĐ/TW năm 1992 về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Ban Kinh tế Trung ương do Ban Bí thư ban hành

113005
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 27-QĐ/TW năm 1992 về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Ban Kinh tế Trung ương do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 27-QĐ/TW Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Bí thư Người ký: Đào Duy Tùng
Ngày ban hành: 26/03/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 27-QĐ/TW
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Bí thư
Người ký: Đào Duy Tùng
Ngày ban hành: 26/03/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN BÍ THƯ
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------

Số: 27-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC CỦA BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng và Điều lệ Đảng do Đại hội VII thông qua,
Căn cứ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khoá VII,
Căn cứ Quyết định số 04-QĐ/TW ngày 24-8-1991 của Bộ Chính trị về việc sáp nhập Ban Nông nghiệp Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương thành Ban Kinh tế Trung ương,

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG QUYẾT ĐỊNH:

I- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, về những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế tổng hợp và kinh tế ngành.

Ban có những nhiệm vụ sau đây:

1- Nghiên cứu đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương, chính sách trong lĩnh vực kinh tế - xã hội;

Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các quyết định của Đảng về kinh tế - xã hội; thẩm định các đề án về kinh tế - xã hội trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; góp ý kiến với các cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng các quyết định của Nhà nước về kinh tế - xã hội.

2- Kiểm tra, nắm tình hình việc thể chế hoá và tổ chức thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế - xã hội. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy chế của Trung ương và kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề cần thiết để Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời lãnh đạo.

3- Tiến hành công tác tổ chức và cán bộ trong khối theo quy định của Trung ương; đề xuất ý kiến về cán bộ theo danh mục quản lý của Trung ương; thẩm tra công tác tổ chức và cán bộ của các ngành trong khối; kiến nghị chủ trương, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với cán bộ.

4- Phối hợp với Đảng uỷ khối cơ quan kinh tế Trung ương làm công tác xây dựng Đảng trong khối kinh tế; hướng dẫn các ban, ngành, các tỉnh uỷ, thành uỷ triển khai các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế - xã hội; hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham mưu về kinh tế - xã hội của các cấp uỷ địa phương.

II- TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

Ban Kinh tế Trung ương được tổ chức theo hướng nâng cao chất lượng, tinh gọn bộ máy.

Căn cứ vào quyết định này, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ và xây dựng quy chế làm việc của Ban. Ngoài số cán bộ trong biên chế theo quy định, Ban thực hiện chế độ cộng tác viên làm công tác nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội.

Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, lề lối làm việc và biên chế của Ban Kinh tế tỉnh, thành uỷ.

Ban Kinh tế Trung ương và các ban, ngành Trung ương có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M BAN BÍ THƯ
Đào Duy Tùng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản