38327

Quyết định 256-CT năm 1992 về thực hiện chế độ kiến trúc sư trưởng ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

38327
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 256-CT năm 1992 về thực hiện chế độ kiến trúc sư trưởng ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 256-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 13/07/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/07/1992 Số công báo: 14-14
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 256-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 13/07/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/07/1992
Số công báo: 14-14
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 256-CT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KIẾN TRÚC SƯ TRƯỞNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Xét yêu cầu công tác quản lý xây dựng cơ bản thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Nay cho phép Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thực hiện qui chế kiến trúc sư trưởng thành phố trực thuộc ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của kiến trúc sư trưởng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định với sự thoả thuận của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ của Chỉnh phủ.

Điều 2. Kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng bổ nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố và ý kiến thoả thuận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - cán bộ của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này thay thế quyết định số 316-CT ngày 4 tháng 11 năm 1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ kiến trúc sư trưởng của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Điều 4.- Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban tổ chức - cán bộ của Chính phủ, các Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Nhà nước và thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản